EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2019-06-16 VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych

W dniach 13-16 czerwca odbył się w Toruniu VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Uroczysta inauguracja odbyła się w staromiejskim ratuszu. Wzięli w nim udział przybyli na Zjazd nauczyciele szkół polskich i polonijnych oraz doradcy Lokalnych Ośrodków Metodycznych – z 28 krajów, pięciu kontynentów świata - oraz grono szacownych gości w tym m.in. Dariusz Piontkowski Minister edukacji Narodowej, Anna Zalewska, europoseł, do niedawna Minister Edukacji Narodowej, Janina Sagatowska Przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polonią i Polakami za Granicą, Małgorzata Kopiczko, senator reprezentująca Komisję Nauki Edukacji i Sportu, doktor Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Polonijnymi gośćmi specjalnymi Zjazdu byli członkowie Sekretariatu Europejskiej Unii Wspólnot polonijnych, pod przewodnictwem prezydenta Tadeusza Adama Pilata. Przybyli w składzie: Teresa SygnarekEdward TrusewiczKorinna Sokołowski i Andrzej Janeczko.W roli gospodarzy wystąpił prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, po czym rozpoczęły się okolicznościowe wystąpienia.

Uroczysta inauguracja odbyła się w staromiejskim ratuszu. Jednym z jej punktów było wystąpienie niedawno mianowanego Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, którego witano szczególnie serdecznie jako orędownika edukacji polonijnej. To jemu przypadło uroczyste otwarcie – przecięcie wstęgi i złożenie pierwszego podpisu na pamiątkowej tablicy.Minister Anna Zalewska, która w czasie całej swojej kadencji wspierała oświatę polską poza granicami kraju i jak twierdziła w przemówieniu nadal to będzie czynić, tyle tylko, że jako europosłanka, otrzymała Nagrodę Specjalną w konkursie Polonijny Nauczyciel Roku.

Za zainteresowanie problemami oświaty polonijnej i czynny udział w zjazdach, konferencjach i dyskusjach za wdrażanie projektów służących oświacie polonijnej w zakresie wsparcia metodycznego, dzięki którym przeszkolono ponad 3 tysiące nauczycieli, wdrożenie projektu Rodzina Polonijna oraz rozpoczęcie prac nad regulacjami umożlwiającymi awans zawodowy dla nauczycieli polonijnych. Nagrodę wręczył prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej doktor Joanna Tatara.Rozdanie nagród Polonijny Nauczyciel Roku zawsze budzi dreszcz emocji. W edycji 2019 laureatami tego zaszczytnego wyróżnienia zostali: Maria Półtorak – socjolog, nauczyciel wiedzy o Polsce z Paryża; Daniel Zatorski – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o Polsce w Kazachstanie; Julia Sierkowa – dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej na Ukrainie.

Tematem wiodącym tegorocznego Zjazdu są trzy filary polskości poza granicami: Rodzina, Szkoła i Kościół. To obszary życia bez których trudno wyobrazić sobie Polaków na obczyźnie, jednak nie należy zapominać, iż ten chwalebny, tradycyjny model może być zagrożony i tylko od nas zależy, czy przetrwa próbę czasu.Nad programem Zjazdu rozwijającym tą myśl czuwała Rada w składzie: senator Janina Sagatowska przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Sebastian Kęciek dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Adam Hlebowicz dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, Tadeusz Pilat prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Jolanta Tatara prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, Anna Radecka dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Hanna Kaczmarczyk dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie w Wiedniu oraz profesor Agata Roćko z Instytutu Badań Literackich PAN oraz trener – ekspert ODN Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.Okolicznościowe wystąpienia mieli europosłanka Anna Zalewska, prezes IPN doktor Jarosław Szarek, profesor Jerzy Bralczyk, Jolanta Tatara i Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, który wręczył senator Janinie Sagatowskiej najwyższe wyróżnienie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Prezydent Tadeusz Pilat, po wygłoszeniu laudacji, obejmującej 20 lat współpracy senator Sagatowskiej z EUWP, w obecności wszystkich przybyłych do Torunia członków Sekretariatu, dokonał wręczenia statuetki Orła Niepodległości EUWP. Laureatka, senator Janina Sagatowska otrzymała liczne wiązanki kwiatów, gorąco podziękowała za to wyjątkowe wyróżnienie, a następnie wygłosiła okolicznościowy wykład pt. „Rodzina, szkoła i kościół filarem polskości poza granicami Rzeczypospolitej” w trakcie, którego podzieliła się ze słuchaczami swoim wieloletnim doświadczeniem w kontaktach z polską i polonijną oświatą oraz wartościami konstytuującymi naszą tożsamość na obczyźnie.Część oficjalną inauguracji Zjazdu zakończył koncert.
Informacja: Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
Na podstawie: 
Zdjęcia: A.Pawłowska © Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.