EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2020-12-19 Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego

W dniach 18-19 grudnia 2020 roku odbyło się dwudniowe Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego zorganizowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Domu POLONII na Zamku w Pułtusku. W warunkach pandemicznych i napływających każdego dnia coraz to mniej optymistycznych informacjach o szansach na zorganizowanie Forum, organizatorzy podjęli decyzję, aby spotkanie odbyć w formie hybrydowej, przed końcem 2020 roku - Roku Jubileuszowego 30-lecia SWP.

Poprzez łącza internetowe spotkało się, trzydziestu przedstawicieli środowisk i twórców polonijnych z piętnastu krajów z Europy, obu Ameryk i Australii. Forum stało się medialnym sukcesem, gdyż w sieci - na stronach dedykowanych wydarzeniu oraz w mediach społecznościowych – obrady obserwowało ponad 12 tysięcy osób.Otwarcia Forum dokonał Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz Piotr Bonisławski.

Forum prowadzili:

 • Prof. zw. Dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, specjalista w dziedzinie sztuki polskiej na emigracji, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji UMK;
 • Mgr Mariusz Grudzień, Prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"W dwudniowych, wielogodzinnych obradach uczestniczył Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat, któremu na sobotniej sesji przypadł zaszczyt zamknięcia obrad Forum. W swym wystąpieniu poruszył trzy ważne tematy:

 • Promocja kultury polskiej przez organizacje polonijne.
 • Rola folkloru w życiu i w kształtowaniu tożsamości narodowej młodzieży polonijnej;
 • Wykorzystanie elementów polskiej kultury narodowej w oświacie polonijnej.

Na żywo, w Zamku w Pułtuskim oraz poprzez łącza on-line, w Forum wzięli udział 30 panelistów z czterech kontynentów:

 • Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" -Polska,
 • Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - Szwecja
 • Teresa Berezowski - Przewodnicząca Rady Polonii Świata - Kanada
 • Dorota Janiszewska-Jakubiak - POLONIKA, Polska
 • Wojciech Sobczyński - Wielka Brytania, Londyn
 • Jan de Weryha Wysoczański - Niemcy
 • Robert Bluj - Litwa, Wilno
 • Małgorzata Płochotnik - Ukraina, Odessa
 • Jan Wolski - Szwajcaria, Rapperswill
 • Iwona, Maksymilian, Mikolaj Frach - Islandia
 • Artur Stala - Niemcy, Frankfurt an Main
 • Grzegorz Dziedzic - USA, Chicago
 • Marek Weiss - Australia, Sydney
 • Daniel Pogorzelski - USA, Chicago
 • Joanna Sokołowska-Gwizdka - USA, Austin
 • Katarzyna Szrodt - Kanada, Toronto
 • Andre Hamerski - Brazylia, Porto Alegre
 • Andre Kolo-Kołodziej - USA, Los Angeles
 • Bogumiła Zongołłowicz - Australia, Melbourne
 • Ewa Bobrowska - Francja, Paryż
 • Misia Jamiński - USA, Chicago
 • Mirosław Burzyński - Niemcy - Oppenheim
 • Wioletta Leonowicz - Litwa, Wilno
 • Ewa Skoczylas - Szwajcaria, Wintertchur
 • Ilona Petrenko - Rosja, Kaliningrad
 • Jan Zyder - Czechy - Sucha Góra
 • Malgorzata Kwiatkowska - Australia
 • Arnold Pawlina - Szwajcaria

Forum miało na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o kondycję polonijnej kultury wysokiej, popularnej i tradycyjnej w krajach osiedlenia Polaków na całym świecie - oraz określenie jej roli i znaczenia w życiu Polonii w ich nowych ojczyznach w XXI wieku. Poruszono ważne zagadnienia wokół obszarów polskiej kultury artystycznej poza Polską w jej najważniejszych dziedzinach: sztuk plastycznych, folkloru, instytucji kultury, organizacji i stowarzyszeń, zespołów artystycznych, zjawisk muzycznych i szeroko rozumianej ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Tematem obrad była także rola kultury i jej wybitnych przedstawicieli w promocji Polski za granicą i budowaniu jej pozytywnego wizerunku w świecie.

Polska i polonijna kultura artystyczna, należąca do tradycji chrześcijańskiej i głęboko osadzona korzeniami w cywilizacjach starożytnych Basenu Morza Śródziemnego, jest najlepszym Ambasadorem polskości. Jest też dziedzictwem niezwykle bogatym i ciekawym dla narodowości i populacji żyjących zarówno w krajach europejskich jak i w odległych zakątkach świata.

W trakcie Forum otwarto wystawę rzeźb Michała Jackowskiego - wybitnego polskiego rzeźbiarza młodego pokolenia, którego dzieła - o najwyższym poziomie artystycznym, prezentowane już w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich, będąc żywym świadectwem ważnej pozycji polskiej sztuki nowoczesnej w krwioobiegu sztuki światowej w XXI wieku.Organizatorzy i uczestnicy wyrazili nadzieję, że spotkanie, przyniesie realne owoce w postaci nowych inicjatyw i działań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na polu podtrzymania i promocji kultury polskiej i polonijnej na świecie w jej dotychczasowym szerokim spektrum/wachlarzu osiągnięć i dorobku.

Medialny sukces Forum ilustrują dane: 30 panelistów, 12 tysięcy odbiorców, 10 godzin transmisji i 3 kanały jednoczesnego przekazu na żywo. Obrady były transmitowane jednocześnie za pomocą kanałów Youtube, Facebook oraz portalu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Wydarzenie można zobaczyć również po jego zakończeniu, dlatego też dane o ilości odbiorców dotyczą tylko widzów uczestniczących w Forum „na żywo” a ich faktyczna ilość ciągle rośnie. Tym samym widownia przerosła oczekiwania organizatorów i wskazuje na to, że kultura polonijna oraz polska poza granicami kraju nie jest obojętna dla tak dużej rzeszy odbiorców, a elektroniczne środki przekazu umożliwiają udział ogromnemu audytorium.

Paneliści korzystali z narzędzia do komunikacji grupowej, zaś prowadzący w osobach profesora Jana Wiktora Sienkiewicza oraz prezesa Mariusza Grudnia, z komnat zamku w Domu Polonii w Pułtusku, dodatkowo z przekazu filmowego. Połączenie tych dwóch rzeczywistości w jeden obraz pozwoliło na transmisję hybrydową, dedykowaną mediom społecznościowym, wymagającym atrakcyjniejszej formy wizualnej oraz kameralną, sprzyjającą dyskusji. Realizację tego skomplikowanego zadania i przeprowadzenie Forum z tak szerokim wachlarzem technicznych udogodnień i możliwości dostępu było możliwe dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu Polonijnej Agencji Informacyjnej.

Redakcja Tekstu EUWP, na podstawie Stow. „Wspólnota Polska”
Zdjęcia: Polonijna Agencja Informacyjna

Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.