EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2021-07-01 INAUGURACJA PROJEKTU SOS BIAŁORUŚ - CENTRUM POMOCY HUMANITARNEJ

W siedzibie Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku odbyła się uroczysta inauguracja projektu SOS Białoruś - Centrum Pomocy Humanitarnej. Centrum działa już od 1 czerwca i już obsłużono ok. 30 osób, a jego celem jest bieżąca reakcja na potrzeby polskiej społeczności za wschodnią granicą oraz doraźne działania solidarnościowe i wsparcie osób polskiego pochodzenia, które ze względu na swoją działalność prodemokratyczną i wynikającą z praw mniejszości narodowej znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Centrum oferuje pomoc dla tych osób, które ze względu na represje zdecydowały się na wjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji.

Zaproszenie na oficjalną inaugurację Centrum przyjęli:

Jan Dziedziczak – Sekretarz stanu, Pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą
Robert Tyszkiewicz – Poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą
Dariusz Piontkowski – Poseł na Sejm RP, wiceminister Edukacji i Nauki
Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
Rafał Rudnicki – wiceprezydent Miasta Białegostoku
Agnieszka Romaszewska – Guzy – dyrektor TV „Biełsat”
Ks. dr Adam Szot
Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Mikołaj Falkowski – prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
Lilia Luboniewicz – prezes Fundacji Wolność i Demokracja
Jan Badowski – dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą KPRM
Andrzej Pisalnik – członek Zarządu Głównego ZPB, sekretarz prasowy (z rodziną)

Oficjalna inauguracja

Po uroczystym przecięciu wstęgi nastąpiła prezentacja zespołu realizującego projekt, spotkanie z z rodziną Trejgisów objętą pomocą Centrum oraz wspólna modlitwa w intencji represjonowanych Polaków i błogosławieństwo projektu którą poprowadził ks. Adam Szot.

O szczegółach projektu i przyszłych zamierzeniach opowiedzieli Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Anna Kietlińska – prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

– W projekcie wykorzystane zostanie wieloletnie doświadczenie Wspólnoty Polskiej w obszarze realizacji programów i projektów humanitarnych dla Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz doświadczenie partnerskich fundacji w zakresie pomocy humanitarnej i solidarnościowej. Projekt skierowany jest głównie do osób, które przybyły z Białorusi i znajdują się terenie Polski oraz pozostających w areszcie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Przewidujemy pomoc dla możliwie jak największej liczby osób. Działania obejmą osoby, które już znalazły się w Polsce ze względu na represje i sytuację społeczno-polityczną na Białorusi i potrzebują doraźnej pomocy socjalno-bytowej lub adaptacyjnej, oraz praktycznej pomocy w organizacji życia w Polsce. Pomoc skierowana jest zarówno do osób samotnych, jak i rodzin z dziećmi. Działania realizowane w ramach projektu powinny zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dobry start i szansę na normalne życie i funkcjonowanie w Polsce. Ze względu na eskalację działań represyjnych władz białoruskich wobec społeczeństwa i toczące się śledztwo wobec liderów ZPB przewidujemy, że grupa osób potrzebujących pomocy i objęcia systemową opieką adaptacyjno-bytową będzie stale się poszerzać. - opisywała działalność prezes Anna Kietlińska.

W oficjalnych wystąpieniach głos zabrali zaproszeni goście reprezentujący m.in. Sejm RP, Kancelarię Premiera Rady Ministrów, lokalną administrację i władze samorządowe.

Jesteśmy w momencie próby, w momencie próby dla naszych rodaków na Białorusi, w momencie próby - również to dodam - dla całego narodu białoruskiego, dla społeczności demokratycznej w Europie i na świecie. Dla nas Polaków to jest ważny moment dlatego, że krzywdzeni są nasi rodacy. Krzywdzeni są za to, że są Polakami. I my nie jesteśmy bierni w tej sytuacji, chcemy pomóc naszym rodakom - mówił Jan Dziedziczak. Zapewniał, że pomoc dostanie każdy Polak, który przybędzie z Białorusi. "I stąd ten punkt, stąd to miejsce, gdzie Polak z Białorusi może dowiedzieć się w jaki sposób pomoc może mu być udzielona, jakie są propozycje państwa polskiego, jakie są propozycje polskiego samorządu. Rywalizujemy na co dzień, natomiast chcemy pokazać i naszym rodakom na Białorusi i reżimowi na Białorusi, że w sprawach decydujących jesteśmy razem i się nie damy podzielić reżimowi żadnemu" - powiedział Jan Dziedziczak.

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski powiedział, że "na szczęście sprawa Białorusi, sprawa Polaków na Białorusi, jest tym elementem, który nas łączy" i udało się podjąć działanie ponad podziałami.

Poseł KO Robert Tyszkiewicz, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, szef zespołu parlamentarnego ds. Białorusi podkreślił, że centrum to konkret, a Polacy z Białorusi potrzebują właśnie konkretnej pomocy i niestety należy się spodziewać tego, że uchodźców z Białorusi będzie więcej: Polaków i Białorusinów. Dodał, że dobrze, że pomoc w centrum będą dostawać wszyscy, bo reżimowi zależy na skłóceniu jednych i drugich.

"Wszyscy łączymy się w trosce o los naszych rodaków w republice Białoruś" - powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Deklarował pomoc w kwestiach administracyjnych.

Centrum będzie też prowadzić pomoc dla aresztowanych liderów Związku Polaków na Białorusi. Przypomniano, że w więzieniu na Białorusi przetrzymywani są prezes związku Andżelika Borys i Andrzej Poczobut

Podczas oficjalnego rozpoczęcia SOS Białoruś obecny był dziennikarz i działacz Andrzej Pisalnik, który wraz z rodziną musiał uciekać do Polski, schronienie znalazł w Sopocie. – Musieliśmy z rodziną opuścić w kwietniu Białoruś, bo straszono nas zarzutami karnymi, a w konsekwencji aresztowaniem mnie i moje żony. Taki zwykły człowiek, który ucieka z kraju często nie zna nikogo, więc ma problem, żeby chociażby dowiedzieć się jakie musi przejść procedury, aby się zadomowić w nowym miejscu. Dlatego mam nadzieję, że powstające przy „Wspólnocie Polskiej” w Białymstoku centrum będzie niosło pomoc takim osobom – mówi Andrzej Pisalnik.SOS Białoruś - Centrum Pomocy Humanitarnej

Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”. W projekcie wykorzystane zostanie wieloletnie doświadczenie "Wspólnoty Polskiej" w obszarze realizacji programów i projektów humanitarnych dla Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz doświadczenie partnerskich fundacji w zakresie pomocy humanitarnej i solidarnościowej. Projekt skierowany jest głównie do osób, które przybyły z Białorusi i znajdują się terenie Polski oraz pozostających w areszcie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Przewidujemy pomoc dla możliwie jak największej liczby osób. Działania obejmą osoby, które już znalazły się w Polsce ze względu na represje i sytuację społeczno-polityczną na Białorusi i potrzebują doraźnej pomocy socjalno-bytowej lub adaptacyjnej, oraz praktycznej pomocy w organizacji życia w Polsce. Pomoc skierowana jest zarówno do osób samotnych, jak i rodzin z dziećmi. Działania realizowane w ramach projektu powinny zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim dobry start i szansę na normalne życie i funkcjonowanie w Polsce.

Ze względu na eskalację działań represyjnych władz białoruskich wobec społeczeństwa i toczące się śledztwo wobec liderów ZPB przewidujemy, że grupa osób potrzebujących pomocy i objęcia systemową opieką adaptacyjno – bytową będzie stale się poszerzać.

Projekt ma charakter humanitarny, jak i solidarnościowy, w jego realizację zaangażują się też działacze ZBP, którzy już osiedlili się w Polsce i będą mogli praktycznie pomóc i udzielić doradztwa swoim rodakom na emigracji w codziennym życiu w Polsce.

Działanie 1

Punkt informacyjny

Działanie będzie polegało na zapewnieniu osoby przygotowanej do udzielania informacji i zaopiekowania się osobami zgłaszającymi się do Centrum. Osoby zgłaszające się po pomoc lub informację otrzymają kawę/herbatę/wodę i w bezpiecznej atmosferze (czasami to osoby, które muszą się wypłakać, opowiedzieć co je spotkało) otrzymają wsparcie w postaci zindywidualizowanej gdzie i co będą mogły załatwić, jakich dokumentów będą potrzebować, ile czasu trwa procedura pozyskania określonego dokumentu etc. i po wstępnym etapie zostaną przekierowane do odpowiedniego specjalisty. Wcześniej wszyscy otrzymają ankietę pozwalającą budować bazę danych o osobach przybywających do Polski, ich statusie, potrzebach, motywacjach, etc. Co będzie stanowiło wkład do raportów oraz budowało wiedzę o grupie osób przybywających do Polski i represjach na Białorusi.

Punkt będzie służył do załatwiania spraw na miejscu i udzielania informacji przez telefon i emailem.

W punkcie będą zaangażowane również osoby – uchodźcy, w formie wolontariatu, które poradziły sobie z odnalezieniem się w Polsce i swoją wiedzą i doświadczeniem będą się dzieliły ze świeżo przybyłymi i potrzebującymi pomocy.

Punkt będzie przygotowywał 1x na kwartał raport o bieżącej sytuacji Polaków na Białorusi i osobach przyjeżdżających do Polski. Informacja będzie przekazywana instytucji dotującej, mediom w kraju oraz poprzez PAI środowiskom polonijnym, które od początku sytuacji wspierały Polaków na Białorusi czy to finansowo czy przekazując listy/oświadczenia do placówek dyplomatycznych.

Działanie 2

Interwencyjny punkt opieki doraźnej

Kompleksowa pomoc ułatwiającą osiedlenie się w Polsce.

Po przejściu wstępnej rozmowy/ankiety w punkcie informacyjnym, otrzymają wsparcie asystentów emigranta (2 stanowiska pracy w niepełnym wymiarze godzin – ½ etatu), którzy udzielą potrzebującym praktycznej pierwszej pomocy w kwestii legalizacji pobytu, załatwianiu formalności urzędowych i opracowywaniu niezbędnych dokumentów do adaptacji i zorganizowania życia w Polsce. W razie uzasadnionej potrzeby asystent będzie towarzyszył przy załatwianiu niezbędnych formalności.

Działanie 3:

Doraźna pomoc socjalno-bytowa dla osób, które zdecydowały się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem emigracji.

Działanie 4

Kampania informacyjna

W ramach działania przygotowany zostanie informator w języku polskim, białoruskim i rosyjskim stanowiący praktyczny przewodnik skierowany do osób, które zdecydowały się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem emigracji (odpowiadający na pytania związane ze sprawami socjalno-bytowymi, organizacją życia w Polsce, kwestiami dotyczącymi podjęcia pracy, edukacji dzieci i młodzieży). Centrum uruchomi również podstronę internetową, na której publikowane będą bieżące informacje z działalności Centrum oraz wypracowane materiały informacyjne.

Działanie 5

Pomoc prawna dla aresztowanych liderów ZPB i opieka nad rodzinami osób represjonowanych, mieszkającymi na Białorusi

Działanie 6

Korepetycje dla dzieci i młodzieży w zakresie posługiwania się językiem polskim, wyrównujące różnice programowe. Wsparcie indywidualne i rodzin z dziećmi


Centrum mieści się w siedzibie podlaskiego oddziału stowarzyszenia Wspólnota Polska

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.