EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Czechy
 2021-08-21 Nie żyje Tadeusz Smugała

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci Tadeusza Smugały, Prezesa Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, który odszedł od nas nagle, w wieku 55 lat, w czwartek 19 sierpnia. Straciliśmy dobrego kolegę i przyjaciela, który był niezwykle aktywnym i zasłużonym działaczem mniejszości polskiej na Zaolziu oraz liderem ruchu oświatowego w Republice Czeskiej i w Europie.

Od 2017 roku był członkiem Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Wiadomość o śmierci Tadeusza przyjęliśmy wszyscy z głębokim żalem, wspominając wielokrotne z nim spotkania oraz jego ważne i energiczne wystąpienia na naszych zebraniach, uroczystościach i konferencjach.


W tej bolesnej chwili, w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
naszych organizacji członkowskich i Sekretariatu
składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, najbliższym i współpracownikom.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP


Inż. Tadeusz Smugała

Inż. Tadeusz Smugała był absolwentem Polskiej Szkoły w Czeskim Cieszynie i Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. W latach 2009-2013 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno- Oświatowego w Republice Czeskiej. Był też długoletnim prezesem Miejscowego Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu oraz inicjatorem i organizatorem „Młodego Żwirkowiska”, imprez upamiętniających wśród młodzieży szkolnej światowej sławy bohaterskich, polskich lotników Żwirkę i Wigurę. Był wiceprezesem, a od roku 2017 prezesem Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej. Od tego też roku był członkiem Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Kilka miesięcy temu został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej RP do Rady Oświaty Polonijnej. Za swą działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.