EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Litwa
 2022-04-11 Protest w  sprawie szkół polskich na Litwie

W środę, 30 marca, w Wilnie, przed gmachem Rządu Republiki Litewskiej odbył się wiec protestacyjny Polaków Wileńszczyzny „przeciwko nacjonalistycznej polityce partii liberałów i konserwatystów, w obronie polskiego Gimnazjum w Połukniu i polskiej Szkoły Podstawowej w Starych Trokach”.

Samorząd Rejonu Trockiego w ramach ogólnokrajowego projektu „Szkół Tysiąclecia” zamierza dokonać reorganizacji dwóch polskojęzycznych szkół w rejonie trockim. Projekt ten przewiduje, że te placówki zostaną przekształcone w filie innych szkół, czyli zdegradowane do niższego poziomu. Reorganizacja dotyczy Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, do którego uczęszcza 121 uczniów oraz Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, gdzie uczy się 81 polskich dzieci. Stają się one teraz filiami dwóch pozostałych polskich szkół w tym rejonie, w Trokach i Landwarowie.Władze rejonu trockiego twierdzą, że „decyzja jest słuszna, podjęta w kierunku dobrze zreorganizowanej sieci szkół i poprawy jakości nauczania”. Protestujący przekonują, że obie szkoły mają wystarczającą liczbę dzieci, dobry poziom nauczania i wspaniałe warunki do nauki stworzone w wielkiej mierze dzięki finansowaniu z Polski.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Polacy podczas wielu spotkań z przedstawicielami władz rejonu usiłowali przekonać do odstąpienia od planów reorganizacji tych placówek.Wiec w obronie szkolnictwa polskiego na Litwie zorganizowany został przez Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie. Pikietujący trzymali w rękach plakaty z napisami: „Nie pozwolimy niszczyć polskich szkół”, „Stop reorganizacji szkół mniejszości narodowych”, „Walczymy o sprawiedliwość w oświacie”, „Wynarodowieniu Naszych Dzieci – Nie”, „Ręce precz od oświaty polskiej!!!”

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat wystosował w tej sprawie listy protestacyjne do władz litewskich, które w czasie wiecu zostały odczytane. Listy w języku polskim i angielskim zostały skierowane do Premier Republiki Litewskiej - Ingridy Šimonytė, Minister Edukacji - Jurgity Šiugždinienė, do przewodniczącej Partii Liberalnej - Viktoriji Čmilytė-Nielsen oraz do Mera Dystryktu Troki Andriusa Šatevičiusa.Na początku wiecu rodzice obu polskich szkół wygłosili przemówienia, apelując do rządu i władz rejonu trockiego o wysłuchanie oraz podjęcia niedyskryminującej decyzji w sprawie polskich szkół w rejonie trockim. „My, rodzice i społeczność kategorycznie nie zgadzamy się na bycie oddziałem innej szkoły, nie dlatego, że tak chcemy lub nie chcemy, ale dlatego że wyjątki mniejszych klas dla szkół mniejszości narodowych są zapewniane przez rząd Litewski. Dziwne i niezrozumiałe rzeczy dzieją się w rządzie liberałów i konserwatystów, rząd podejmuje uchwałę z wyjątkami dla szkół mniejszości narodowych, samorząd niby ma wdrożyć tę uchwałę, ale widzimy, że dokładnie w naszej sytuacji może sobie pozwolić na niestosowanie tych wyjątków” – mówiła w imieniu rodziców i społeczności Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, Agnieszka Rynkiewicz.

Podczas wiecu europoseł Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, przemawiając podkreślił, że „poprzez determinację i jedność społeczność polska będzie w stanie obronić swoje prawa. To jest wielka prowokacja przeciwko nam, przeciwko państwu demokratycznemu. Mówiąc o demokracji, chcę powiedzieć, że jeżeli władza w rejonie trockim podejmie taką decyzję, to ona nie będzie zgodna z punktu widzenia prawa demokratycznego. Bo w Starych Trokach i w Połukniu ludzie tej władzy nie popierają”.

Do wszystkich zebranych zwrócił się również prezes trockiego rejonowego oddziału Związku Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz, który podkreślił, że solidarna społeczność polska na Litwie się nie podda.

"Od dwóch lat ten projekt jest omawiany i od dwóch lat mówimy, że nie zgadzamy się z nim: zbieraliśmy podpisy, uczniowie, rodzice i nauczyciele pisali listy do przedstawicieli władz, ale one nie chcą nas słyszeć. Dlatego przyszliśmy dziś tu. Ten wiec jest wyrazem naszej determinacji" – powiedział prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski.

Rezolucja wiecu zawierała problemy całego szkolnictwa polskiego na Litwie: siatki szkół, egzaminu z języka litewskiego, egzaminu z języka polskiego, finansowanie szkół mniejszości narodowych.

Wystosowano listy do najwyższych władz kraju, zorganizowano sześć pikiet, w tym przed budynkiem rządu Litwy oraz ambasady RP w Wilnie z hasłem „Polsko, wołamy o pomoc!”. Również w akcji protestacyjnej przed siedzibą prezydenta wzięło udział około 1000 osób. Rita Tamašunienė, posłanka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin występując w parlamencie oświadczyła: „W Trokach zapoczątkowano niszczenie polskich szkół”. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” nie wyklucza wejścia na drogę prawną.


Redakcja tekstu EUWP na podstawie:
https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/ zdjęcia Bartosz FrątczakInformacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.