EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-04-30 Sympozjum o duszpasterstwie polonijnym

30 kwietnia 2022 r. w w Domu Polonii im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie - na zaproszenie Ordynariusza polowego Wojska Polskiego ks. bp Wiesława Lechowicza, delegata KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej ks. bp Piotra Turzyńskiego oraz prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego - odbyło się sympozjum „Rola duszpasterstwa w podtrzymaniu tożsamości narodowej poza granicami kraju”.Oprócz wymienionych znakomitych gospodarzy na seminarium przybyli szanowni goście: Sekretarz Stanu w KPRP Minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Minister Jan Dziedziczak, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej John J. Tomczak, Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Ksiądz Leszek Kryża TChr., Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Matka Ewa Kaczmarek MChR, Dyrektor departamentu w KPRM ds. Polonii Jan Badowski, Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Skarbnik SWP Tomasz Różniak.Przybyli też przedstawiciele polskich i polonijnych organizacji: Prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech P.W. Św. Wojciecha Monika Molnar-Sagun, Skarbnik EUWP Korinna Wesołowski, Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, Wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Teresa Dutkiewicz, oraz wielu naszych rodaków z Ukrainy, którzy schronili się w Polsce i otrzymali pomoc od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Redaktor Marek Zając prowadził i moderował wystąpienia, powitał gości w imieniu Prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego i odczytał tekst programowy inaugurujący Sympozjum, które było jednocześnie okazją do podziękowania Biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi i powitania ks. bp Piotra Turzyńskiego, nowego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji polskiej.

Ks. Bp Wiesław Lechowicz został wyróżniony Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który został mu wręczony przez Prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego.

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat wręczył Statuetkę „Orła 100-lecia Odzyskania Niepodległości EUWP”, przyznaną Biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi przez Sekretariat EUWP w podziękowaniu za wieloletnią opiekę duszpasterską nad Polakami w Europie.W części naukowej referat wygłosiła Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Matka Ewa Kaczmarek MChR. W dyskusji wzięli udział Ks. Bp Wiesław Lechowicz oraz Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Online uczestniczyli duszpasterze polonijni: Ksiądz Zdzisław Malczewski S.Chr Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, Ksiądz Zdzisław Torba proboszcz parafii św. Jana Brébeufa w Niles w USA, Ksiądz prałat Stefan Wylężek Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Ojciec Paweł Dyl przełożony kamiliańskiej wspólnoty w Tbilisi oraz Ksiądz prałat Wojciech Górlicki proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie.Ks. Bp Wiesław Lechowicz

- Delegat KEP Ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w latach 2011-2022

„Duszpasterstwo polonijne pogłębia tożsamość narodową. Podtrzymywanie ducha patriotyzmu i pogłębianie tożsamości narodowej stanowi szczególną specyfikę duszpasterstwa Polaków zamieszkałych poza granicami kraju". Trudno mówić o duszpasterstwie, biorąc pod uwagę, że jest około 20 mln Polaków w różnych częściach świata. Mamy około 2 tys. duszpasterzy pracujących wśród Polaków poza granicami kraju, a także siostry zakonne. Dlatego trudno znaleźć jakiś wspólny mianownik. Sądzę, że z jednej strony to duszpasterstwo od dziesięcioleci przebiega w dwóch równoległych kierunkach, które się uzupełniają. Pierwszy kierunek to ścisła praca duszpasterska związana z charakterem religijnym, a drugi kierunek to praca polegająca na podtrzymaniu i pogłębianiu tożsamości narodowej. Ten rok jest związany z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, co na pewno przypomina duszpasterzom, że Kościół był oazą i ostoją nie tylko ducha religijnego, ale również ducha patriotycznego".

Wywiad z 2018 r.

Ks. Bp Piotr Turzyński

- Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej od 2022 roku.

Chciałbym wzmocnić kapłanów, żeby czuli jedność z nami, z Polską. Zdaję sobie sprawę, że wielkie jest dziedzictwo pracy kapłanów i biskupów, którzy opiekowali się Polonią. Chce się uczyć tych wspólnot i przede wszystkim zobaczyć, jakie to jest niezwykłe dziedzictwo szlachetności, chrześcijańskiej wiary i patriotyzmu. Jestem świadom wielu wyzwań, jakie wiążą się z tą posługą, ale też wiem, jak wielkie jest dziedzictwo posługi wśród polskiej emigracji. Księża biskupi i kapłani, którzy pracują z Polonią to wspaniali ludzie, pięknie inicjatywy i wielkie dzieło. Staję, wobec tego z wielkim szacunkiem i pokorą".

Wywiad z 2022 r.Oprawę artystyczną zapewnił kijowski Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”, którego członkowie przebywają obecnie w Domu Polonii w Pułtusku, gdzie schronili się przed wojenną pożogą.

Po Sympozjum uczestnicy udali się do Sali Kominkowej na poczęstunek przygotowany przez restaurację Domu Polonii w Pułtusku. Patronat medialny Sympozjum zapewniła Polonijna Agencja Informacyjna.

Redakcja tekstu EUWP na podstawie: Polonijna Agencja Informacyjna
Zdjęcia: A. Pawłowska – PAI oraz W. Tokarski


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.