EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-05-04 Polonijne spotkanie z Rodakami z Ukrainy w Pułtusku

3 maja wieczorem, na zamku w Pułtusku - Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", który jest zarazem siedzibą Światowego Centrum Polonii im. Ignacego Jana Paderewskiego odbyło się spotkanie Prezesów federacyjnych organizacji polonijnych o zasięgu kontynentalnym z Prezesami organizacji polskich na Ukrainie i przedstawicielami przebywającymi w Pułtusku grupy uchodźców.

Na spotkanie przybyli z Warszawy: Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Janusz Tomczak i Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowali: Prezes Dariusz Piotr Bonisławski, Wiceprezes Zarządu Krajowego Krzysztof Łachmański, Członek Zarządu Krajowego i Skarbnik Stowarzyszenia Tomasz Różniak.

Polskie organizacje z Ukrainy reprezentował Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, Wiceprezes i jednocześnie Kierownik zespołu „Polanie znad Dniepru” Lesia Jermak, Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur oraz przedstawiciele Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, których Prezes Elżbieta Korowiecka nadal pozostaje we Lwowie. Obie organizacje federacyjne obejmujące obszar całej Ukrainy od wielu lat są członkami Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a ich Prezesi wchodzą w skład Rady Prezesów - organu statutowego EUWP.Tematem była pomoc udzielana naszym rodakom zarówno na Ukrainie jak i uchodźcom w Polsce. Dyskutowano o najskuteczniejszych formach wsparcia - zarówno materialnego jak i rzeczowego, o perspektywach działalności polskich organizacji w Ukrainie, o możliwościach adaptacyjnych w Polsce dla uchodźców wojennych. Przeanalizowano dotychczasowe efekty pomocy, którą świadczą zarówno Kongres Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej, jak też organizacje skupione w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Bezpośrednia rozmowa z naszymi rodakami, którzy muszą znosić trudy przymusowego uchodźstwa, znający jednocześnie na bieżąco sytuację działaczy polskich i ich rodzin którzy pozostali na Ukrainie, dała szereg cennych wskazówek profilujących kolejne działania Polonii i SWP na ich rzecz.

Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK)

Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK) został powołany w 1944 r. z inicjatywy organizacji wchodzących w skład Federacji Polskich Stowarzyszeń w Kanadzie. Jest to federacja koordynująca działalność wchodzących w jego skład organizacji i stowarzyszeń. Jego obszar działania pokrywa całą Kanadę.

Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA)

Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) – jest ogólnokrajową federacją, będącą przedstawicielem politycznym Amerykanów polskiego pochodzenia (ok. 10 mln lub 3,3 procent amerykańskiego społeczeństwa). Członkami KPA mogą być zarówno organizacje, jak i osoby indywidualne a ponadto liczne stanowe i lokalne bratnie organizacje, grupy parafialne, stowarzyszenia zawodowe i organizacje społeczne.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP)

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), jest powołaną w 1993 roku ogólnoeuropejską federacją zrzeszająca naczelne i ogólnokrajowe, organizacje polskie i polonijne, mające swoją siedzibę i działające w europejskich krajach osiedlenia. Obecnie Unia skupia 42 organizacji polskich i polonijnych z 28 państw europejskich.


Redakcja tekstu EUWP na podstawie
tekst i zdjęcia - Polonijna Agencja Informacyjna


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.