EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Ukraina
 2022-05-25 Odeszła od nas Teresa Dutkiewicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość, o śmierci Teresy Dutkiewicz, wieloletniej działaczki i dziennikarki polskiej na Ukrainie. Odeszła od nas nieoczekiwanie, jeszcze kilkanaście dni temu spotkaliśmy się na uroczystościach w Warszawie, gdzie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej odbierała Polską Flagę dla Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Pamiętamy Teresę z wielu konferencji, spotkań i zjazdów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Była jedną z nas, straciliśmy zawsze pogodną, gotową do pracy koleżankę, której serce we Lwowie zawsze biło dla Polski.

W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych wyrazy szczerego współczucia składamy Rodzinie i Przyjaciołom Teresy. Łączymy się żałobnym smutku z Przewodniczącą i działaczami Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, którzy przez tak wiele lat z Teresą przyjaźnili się i współpracowali.

Niech Dobry Bóg da jej spoczynek wieczny!
Sekretariat EUWP


Teresa Dutkiewicz

Teresa Dutkiewicz urodziła się w 1941 r. we Lwowie, gdzie mieszkała przez całe życie. Była wychowanką polskiej szkoły im. Marii Magdaleny we Lwowie. W czasie próby ograniczenia działalności szkoły, razem z komitetem rodzicielskim intensywnie walczyła na rzecz przywrócenia jej statusu szkoły 11-letniej i wszystkich uprawnień, a także przywrócenia imienia patronki św. Marii Magdaleny.

Ukończyła kierunek technologia szkła na Politechniki Lwowskiej, gdzie pracowała przez ponad 50 lat. Całe życie poświęciła pracy społecznej, była przez wiele lat wiceprezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a od 1993 r. była redaktorką naczelną czasopisma Federacji „Nasze Drogi”.

Należała również do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie. Wielokrotnie była laureatką konkursów literackich. Opracowała antologię wierszy polskich poetów mieszkających na Ukrainie „Gdzie jesteś Ojczyzno…”, wydała książkę „Jubileusz szkoły 1816-1996” i wiele innych publikacji. Jako wiceprezes i członek zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie przez wiele lat współpracowała z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych.

Zaangażowanie Teresy Dutkiewicz na rzecz mniejszości polskiej na Ukrainie i umacniania jej więzi z Ojczyzną oraz ofiarna praca organizacyjna została doceniona i wyróżniona odznaczeniami: Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Orderem Uśmiechu.


Redakcja Tekstu EUWP na podstawie:
Polonijna Agencja Informacyjna oraz https://www.gov.pl/


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.