EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-09-11 List Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" do Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Warszawa, 26 września 2022 roku

Pan
Tadeusz Piłat
Prezydent
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Szanowny Panie Prezydencie

Światowy Kongres "Kraj - Emigracja" dobiegł końca. W spotkaniu Polaków z całego świata wzięło udział ponad 350 osób z 34 krajów, które uczestniczyły w siedmiu panelach i sesjach poświęconych aktualnej sytuacji Polski oraz wyzwaniom, przed jakimi stanęła w związku z trwającą na Wschodzie wojną i spodziewanymi ogólnoświatowymi kryzysami. Zebrani na Kongresie przedstawiciele Polonii i Polaków z zagranicy, a także polscy politycy, naukowcy, dziennikarze i działacze gospodarczy dyskutowali o tym, jak wspólnym wysiłkiem wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, budować silną, bezpieczną Polskę. Poza krajem obecnie żyje co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia, których łączy polska kultura, język i historia. To wielki potencjał kulturowy, społeczny i gospodarczy dotąd dalece niewystarczająco wykorzystywany.

Szczególną wartością Kongresu były merytoryczne dyskusje i wypowiedzi podczas sesji i tematycznych paneli. Ich wysoką w opinii uczestników ocenę, zawdzięczmy wyjątkowym rozmówcom, którzy zechcieli pozytywnie odpowiedzieć na nasze zaproszenia.

W imieniu organizatorów Światowego Kongresu „Kraj- Emigracja” pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za udział w Radzie Programowej oraz aktywne uczestnictwo w Kongresie. Chciałbym także zapewnić, że wydarzenie to było dla naszych gości wielkim przeżyciem i niezapomnianą lekcją patriotyzmu.

Z wyrazami szacunku

Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski

Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.