EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Belgia
 2022-10-03 70-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii

W dniach od 30 września do 1 października odbyły się w górzystych belgijskich Ardenach spotkania i uroczystości związane z jubileuszem 70-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii. W ramach uroczystości w piątek 30 września w Domu Polskim „Milenium” w Comblain La Tours odbyło się nauczycielskie spotkanie, na które przyjechali nauczyciele i sympatycy Macierzy z Europy i zza oceanu.

Obecni byli: Krystyna Olliffe i Dorota Chmielewska z zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, Halina Koblenzer z Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i języka Polskiego w Niemczech, Katarzyna Gralińska prezes Związków Polskich w Calabrii, Tomasz Bastkowski – prezes Polskiej Federacji Edukacyjnej w Irlandii i Irlandii Północnej, Katarzyna Kiszkiel, z zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii, Michał Szczepura dyrektor Domu Polski Wschodniej, Ewa Wasińska - przedstawicielka Oświaty Polskiej w Holandii.W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele naczelnych organizacji polonijnych. Z Litwy przyjechał Jarosław Narkiewicz – przewodniczący Rady Polonii Świata, wieloletni nauczyciel i dyrektor polskiej szkoły, dyrektor Wydziału Oświaty Rejonu Wileńskiego, poseł na Sejm litewski i członek sejmowej Komisji Oświaty. Ze Szwecji przybył Tadeusz Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, nauczyciel i wychowawca polskiej młodzieży w Szwecji z 40-letnim stażem, były członek Rady Oświaty Polonijnej, założyciel Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji i Kongresu Oświaty Polonijnej. Z USA przyjechała na spotkanie Anna Dunajewska z USA pierwsza wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej i dyrektor Szkoły Polskiej w Chicago.

Uczestnicy nauczycielskiego spotkania zwiedzili średniowieczną Brugię, stolicę Zachodniej Flandrii, a następnego dnia przed południem zwiedzili obiekty Polskiej Macierzy Szkolnej oraz udali się do Bastogne, do Muzeum II Wojny Światowej. Po południu goście jubileuszu wpisywali się do księgi pamiątkowej Macierzy. Jako pierwsi dokonali okolicznościowego wpisu Jarosław Narkiewicz i Tadeusz Pilat.Uroczystości 1 października, rozpoczęło o godzinie 17:00 złożenie przez organizatorów i gości wieńców na grobach założycieli Macierzy. Z komunalnego cmentarza uczestnicy jubileuszu udali się na uroczystą mszę św. w miejscowym kościele Polskiej Parafii Prawosławnej podlegającej Patriarchatowi Ekumenicznemu w Belgii. Mszę św. koncelebrowali ks. Aleksandra Katarzyński i ks. Damian Kopyto, koordynator duszpasterstwa polonijnego w Belgii. Muzyczną oprawę stworzył prawosławny chór parafialny oraz kwartet z Antwerpii.

Jubileuszową galę, która odbyła się w Sali widowiskowej Domu Ludowego w Comblain La Tours rozpoczęło odśpiewanie przez wszystkich Polskiego Hymnu Narodowego, a następnie według scenariusza napisanego przez Tomka Bastkowskiego uroczystość poprowadziła Marta Wojda, która przywitała w imieniu organizatorów gości honorowych uroczystości z Polski i z zagranicy, członków korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli organizacji polonijnych, oraz nauczycieli, harcerzy, zespoły folklorystyczne, młodzież, rodziców, pracowników i wolontariuszy Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii.

Na uroczystość do Comblain La Tours przybyli przedstawiciele polskich władz, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia: Ambasador RP w Królestwie Belgii – Rafał Siemianowski, Senator Wojciech Ziemniak – wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą Senatu RP, poseł Joanna Fabisiak z sejmowej Komisji Polonii i Polaków za Granicą, Jan Ciosek - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Jan Badowski - Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Anna Malinowska - dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka. Belgijską administrację reprezentował Patrick Lecerf - burmistrz Comblain La Tour, a światowy konkurs „Być Polakiem” jego generalny koordynator Marek Machała. Obecni byli przedstawiciele służby konsularnej w Belgii w osobach: konsul Dagmary Jasińskiej i konsula Kacpra Szyndlarewicza.Jako pierwszy z gości polonijnych wystąpił Jarosław Narkiewicz - przewodniczący Rady Polonii Świata. W swym przemówieniu podkreślił m.in. „…wagę solidarności wszystkich polonijnych organizacji oświatowych w obliczu takich zagrożeń jak tocząca się wojna na Ukrainie, podejmowane próby ograniczenia i likwidacji polskich szkół na Litwie i całkowite unicestwienie przez reżim Łukaszenki polskiego szkolnictwa na Białorusi”.Tadeusz Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych przypomniał: „kolejne etapy i spotkania polskich organizacji oświatowych w Mönschengladbach, w Wilnie i w Londynie oraz zasługi Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii dla integracji ruchu oświatowego w Europie wyróżnione Dyplomem Honorowym EUWP.” Sebastian Jaworowski, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wręczył na ręce prezes Barbary Wojdy medal 30-lecia Stowarzyszenia dla Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii.Anna Dunajewska z USA, pierwsza wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej i dyrektor Szkoły Polskiej w Chicago zaprosiła na scenę wszystkich znajdujących się na Sali nauczycieli i w ich imieniu złożyła gratulacje na ręce prezes Barbary Wojdy.

Koncert galowy uświetniły występy polonijnych zespołów z Belgii. Jako pierwszy wystąpił działający od 1968 roku Zespół Ludowy Wisła, pod kierownictwem choreografa Roberta De Loenen. Zespół zaprezentował tańce lubelskie i śląskie oraz szereg polskich piosenek ludowych. Następnie wystąpił założony w 1973 r. Zespół Ludowy „Spotkanie”, z La Louviere pod kierownictwem artystycznym Krystyny Cieślik, który wykonał wiązankę polskich piosenek ludowych.

Wystąpił również zespół 6 uczennic z Polskiej Szkoły EduGandawa pod kierownictwem artystycznym Kingi Doliwy, wieloletniej nauczycielki tej oświatowej placówki oraz Kwartet z Antwerpii.Po tradycyjnym wspólnym zdjęciu uczestnicy uroczystości udali się na kolację do Sali bankietowej Domu Polskiego „Milenium”, siedziby Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, gdzie czekały na nich suto zastawione stoły i wielki jubileuszowy tort, który osobiście podzieliła prezes Macierzy Barbara Wojda. Bankiet zakończył się wspólnym śpiewem i tańcami przy akompaniamencie dwóch akordeonów.

W niedzielę Jarosław Narkiewicz i Tadeusz Pilat oraz przedstawiciele oświatowych organizacji polonijnych udali się do Brukseli, gdzie w siedzibie polonijnego „Sztabu Pomocy – Belgia” spotkali się z kierownictwem tej pomocowej organizacji, w celu omówienia problemów belgijskiej Polonii.

Polska Macierz Szkolna w Belgii


Polska Macierz Szkolna w Belgii ma na celu promowanie kultury i tradycji polskiej w Belgii. Stowarzyszenie czyni to działając na niwie edukacji oraz angażując się w organizację przedsięwzięć artystycznych. Od założenia w 1952 r. organizacja obecna jest w życiu polskiej diaspory w Belgii. Przez należący do niej ośrodek w Comblain la Tour, w Ardenach przewinęło się wiele pokoleń Polaków, którzy przyjeżdżając tu nie tylko z Belgii, ale i z Niemiec, Francji i Holandii, otrzymywali porządne wychowanie, obywatelskie i patriotyczne.

Dziś misją Polskiej Macierzy Szkolnej jest przede wszystkim łączyć. Pokolenia, światopoglądy, języki i nacje. W kosmopolitycznej Belgii, przez którą w drodze za pracą lub z powodów osobistych przejeżdżają także i Polacy, nieustannie trzeba poszukiwać sposobu międzykulturowej komunikacji. Zachować swoją tradycję, ale i nasycić się tutejszą. Mówić w wielu językach, szanować się nawzajem i być otwartym na drugiego człowieka. Gośćmi ardeńskiego ośrodka Macierzy są więc nie tylko Polacy. Przyjeżdżają tu i Holendrzy, Niemcy, Francuzi i sami Belgowie, a Polski Dom Millenium stał się też częścią pejzażu i tradycji miejscowości Comblain la Tour. Przez wiele lat szefem Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii był zasłużony działacz polonijny Piotr Ładomirski, pełniący teraz funkcję wiceprezesa, a głównym sprawcą jubileuszu, energicznym prezesem Macierzy i gospodarzem Domu Polskiego „Milenium” jest obecnie Barbara Wojda.


Redakcja tekstu – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, na podstawie::
Polska Macierz Szkolna w Belgii, Foto: Grzegorz FiedorczukInformacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.