EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

PREZYDENCI HONOROWI
EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH
EUWP

Zygmunt Szkopiak


Zygmunt Szkopiak urodził się 1926 roku w Morzewcu, zmarł w 2002 roku w Londynie. Był inżynierem metalurgiem, profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, działaczem społecznym i politykiem emigracyjnym. Był też członkiem Rady Narodowej RP i ministrem spraw zagranicznych w rządzie RP na uchodźstwie. Odznaczony Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej .

Pełnił funkcję Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1991-1997. Był założycielem i pierwszym prezesem Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych w latach 1993 – 2000. Jako pierwszy został wyróżniony tytułem Prezydenta Honorowego na IV Zjeździe EUWP w Pułtusku w 2000 roku.


EUWP

Helena Miziniak


Helena Miziniak urodziła się w 1939 roku Wilnie. Jest działaczką gospodarczą, społeczną i charytatywną. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP (1978), Krzyżem Kawalerskim (2004) i Krzyżem Oficerskim (2011) Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełniła funkcję Prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii i sekretarz Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych. W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pełniła funkcję prezydenta w latach 2000-2003, 2003-2006 i 2012-2015. Została wyróżniona tytułem Prezydenta Honorowego na VI Zjeździe EUWP w Wilnie w 2006 roku.


EUWP

Tadeusz Adam Pilat


Tadeusz Adam Pilat urodził się w 1946 roku w Krakowie. Jest magistrem inżynierem Budownictwa Lądowego, pedagogiem, działaczem społecznym i charytatywnym. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1997), Krzyżem Oficerskim (2002) i Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej (2010).

Pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji i sekretarza Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych (1998-2000). W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pełnił funkcję wiceprezydenta (2000-2006) i prezydenta w latach 2006-2009, 2009-20012, 2015-2018. Obecnie pełni tę funkcję od 2018 roku. Został wyróżniony tytułem Prezydenta Honorowego na VIII Zjeździe EUWP w Pułtusku w 2012 roku.

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ