EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

SEKRETARIAT
EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCHwybrany na X Zjeździe EUWP w Pułtusku 24.11.2018 r.


EUWP


Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat

Prezydent EUWP - Tadeusz Adam Pilat urodził się w Krakowie, pochodzi ze szlacheckiej rodziny kresowej o katolickich, powstańczych i naukowych tradycjach. Jest inżynierem Budownictwa Lądowego i pedagogiem. Ukończył studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej oraz studia pedagogiczne w Szwecji na Uniwersytetach w Kristianstad i w Växjö.

W Polsce działał w Związku Harcerstwa Polskiego i w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Na emigracji w Szwecji od 1977 roku, gdzie przez 40 lat był wychowawcą polskiej i szwedzkiej młodzieży, jako nauczyciel języka polskiego, matematyki i przedmiotów ścisłych. Jest autorem wielu statutów i inicjatorem powstania szeregu struktur polonijnych, jest też organizatorem licznych polonijnych imprez masowych, międzynarodowych konferencji, festiwali i akcji charytatywnych.

Przez trzy kadencje pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pełnił uprzednio funkcję sekretarza i wiceprezydenta a obecnie czwartą kadencję pełni funkcję prezydenta. W latach 1993-2003 był członkiem szwedzkiej Rządowej Rady d/s Integracji i Równouprawnienia, a od 2003 roku, piątą kadencję zasiada w krajowym zarządzie Fundacji Święta Narodowego Szwecji, pod przewodnictwem Marszałka Szwedzkiego Parlamentu.

Był członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP, VI, VII i IX kadencji oraz Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiada liczne tytuły honorowe m.in. w 2015 r. otrzymał tytuł Ambasadora Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Jest laureatem licznych szwedzkich i polskich medali i odznaczeń, m.in. został odznaczony Medalem Polskiego Czerwonego Krzyża, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim (1997), Krzyżem Oficerskim (2002) i Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej (2010).


Wiceprezydent EUWP - Teresa Sygnarek

Wiceprezydent EUWP - Teresa Sygnarek urodziła się w Polsce, w Gliwicach, gdzie skończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia na Politechnice Śląskiej, na wydziale architektury.

Aktywny członek ZHP, instruktor zuchów i przybocznych, w stopniu o.p.phm. Od 1969 roku w Szwecji gdzie ukończyła studia na wydziale ekonomii i marketingu na Uniwersytecie w Lund oraz podyplomowe studia „International Marketing”.

Od 1986 roku aktywny działacz polonijny w Ognisku ”Kwiaty Polskie”, organizacji zrzeszającej dzieci i młodzież pochodzenia polskiego. Ognisko prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i wychowaczą a jej zasadniczym celem jest wzbudzanie zamiłowania do polskiej kultury oraz polskich tradycji narodowych, głównie poprzez taniec i śpiew. W Ognisku Teresa Sygnarek pełniła funkcje rewizora, sekretarza, wiceprezesa i od roku 2004 jest prezesem tejże organizacji.

Od 2002 roku zasiada w Zarządzie Zrzeszenia Organizacji Polonijnych (ZOP) gdzie od roku 2011 pełni funkcję prezesa oraz od 2008 roku działa w Zarządzie Krajowego Stowarzyszenia Organizacji Etnicznych w południowej Szwecji (SIOS-Syd). Jest redaktorem naczelnym kwartalnika polonijnego „Polonia Nowa”.

Za zasługi dla Polski została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2003) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2008). Otrzymała także srebrny i złoty Medal Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji za zasługi dla Polonii szwedzkiej oraz Honorową Odznaką Ogniska Kwiaty Polskie w stopniu złotym.

Sekretarz generalny EUWP - Edward Trusewicz

Edward Trusewicz – sekretarz generalny EUWP – ur. 10 maja 1979 r. na Litwie. Z wykształcenia dyrygent i pedagog. Ma siedmioletni staż pracy pedagogicznej i dziesięcioletnie doświadczenie w służbie cywilnej Republiki Litewskiej.

W 2000 roku został wybrany na członka Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. W grudniu 2001 r. wygrał konkurs na stanowisko sekretarza Związku Polaków na Litwie. Funkcję tę pełnił do końca roku 2012, kiedy to otrzymał nominację na stanowisko wiceministra kultury Republiki Litewskiej (2013-2014). Od 2015 r. jest doradcą w Kancelarii Sejmu Republiki Litewskiej.

W ramach działalności społecznej jest producentem i reżyserem imprez polskich na Litwie, m.in. pochodów (gromadzących ok. 10 tys. osób) z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą w Wilnie, koncertów emitowanych w TVP Polonia, przedsięwzięć artystycznych adresowanych do Polaków na Litwie i innych wydarzeń kulturalnych. Był założycielem i członkiem zarządu Niezależnej Organizacji Europejskiej Młodzieży Polonijnej, której potrzebę powołania zainicjował Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat. W latach 2006-2012 był sekretarzem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

W latach 2003-2011 pełnił mandat radnego Samorządu Rejonu Trockiego, w latach 2011-2015 został wybrany na radnego Samorządu Miasta Wilno. W latach 2011-2015 był szefem Komisji ds. Młodzieży w Samorządzie Miasta Wilno, przewodniczącym Rady Nadzorczej Wileńskiego Pogotowia Ratunkowego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki samorządowej Komunikacja Miejska w Wilnie, członkiem Rady Nadzorczej Kliniki Odontologii Szpitalu Uniwersyteckiego w Wilnie. W latach 2016-2018 był ekspertem oceniającym projekty kulturalne w Radzie ds. Kultury Republiki Litewskiej, od roku 2017 – ekspert ds. projektów kulturalnych w Samorządzie Miasta Wilno, od 2019 r. – członek kapituły Nagrody św. Krzysztofa nadawanej przez mera Samorządu Miasta Wilno.

Jest zdobywcą tytułu plebiscytu organizowanego przez dziennik „Kurier Wileński” oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej – Polak Roku 2012. Jest posiadaczem Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.


Sekretarz EUWP – Andrzej Janeczko

Sekretarz EUWP – Andrzej Janeczko urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. W latach 1989-1992 ukończył Studium Nauczycielskie w Raciborzu i zaocznie Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada ponadto państwowy dyplom fizioterapii i masażu sportowego oraz patent motorowodny.

Pracował w Polsce jako nauczyciel wychowania fizycznego, starszy ratownik wodny. Był też działaczem studenckim i Przewodniczącym Rady Studentów w Raciborzu oraz założycielem Spółdzielni Studenckiej w Raciborzu.

W Hiszpanii od 1993 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w spółkach Andres Siglo XXI S.L i Ibericapol Distribucion SL – import export.

Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii Nasz Dom- Nuestra Casa.

Od 2004 r. jako przyjaciel charytatywnej Fundacji Mam Marzenie, która spełnia marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające życiu i zorganizował w Hiszpanii pobyt ponad 20 dzieci.

Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Dom Polski” w Getafe – Madryt.

Odznaczony medalem Pro Memoria przez Urząd do Spraw Kombatantów (2005), Bene Merito przez Ministra Spraw Zagranicznych (2010) oraz za dziesięcioletnią współpracę wyróżniony przez fundację Mam Marzenie (2014)..


Skarbnik EUWP – Korinna Wesołowski

Korinna Wesołowski urodziła się w Budapeszcie, w rodzinie polsko – węgierskiej. Jest psychologiem, studia magisterskie skończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a specjalizację w Budapeszcie na Uniwersytecie im. Eötvös Lóránd.

Od 2004 pracuje jako psycholog szkolny roku w Budapeszcie w szkole Óbudai Nagy László Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

Jako córka Andrzeja Wesołowskiego znanego, wieloletniego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech zaangażowana była w działalność polonijną od wczesnego dzieciństwa. Korinnna po raz pierwszy przejmuje prezesurę Stowarzyszenia w 2004 roku a po raz drugi, wybrana zostaje w roku 2017 i pełni tę funkcję obecnie.

Od 2006 roku jest też przewodniczącą Samorządu Narodowości Polskiej w Óbuda – Békásmegyer. W latach 2011 - 2014 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Finansowej Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech a od 2014 jest radną tego samorządu. W latach 2004 – 2012 była członkiem Komisji Młodzieżowej EUWP.

W 2016 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.


Wojciech Białek

Wojciech Białek. Magister socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, działacz społeczny i twórca pierwszych struktur polonijnych migracji poakcesyjnej po roku 2004 w Irlandii, z zawodu doświadczony pracownik socjalny z kwalifikacjami akredytowanymi w Irlandii. W Irlandii przebywa od roku 2005, gdzie wyjechał, by poznać zachodnią Europę i zdobyć doświadczenie zawodowe.

W roku 2005 zakładał stowarzyszenie polonijne w Cork MyCork, którego był Prezesem, następnie w roku 2006 został zaproszony do kształtowania pierwszej w Irlandii organizacji o charakterze pomocowym nazwanej Centrum Wsparcia i Integracji Together-Razem. Z organizacją od tego czasu jest związany i zasiadał w niej jako Prezes w Zarządzie oraz Sekretarz w Zarządzie do roku 2016. Następnie na mocy nominacji Zarządu Centrum Together-Razem jest dyrektorem wykonawczym w organizacji.

Z zawodu i pasji jest również certyfikowanym w Irlandii terapeutą uzależnień, od 2018 r został nominowanym przez Public Participation Network w Cork przedstawicielem do zarządu Local Drug and Alcohol Task Force, ponadto od roku 2019 reprezentuje organizacje pozarządowe w Komisji ds. Relacji Międzynarodowych przy Radzie Miasta w Cork. Od roku 2016 zasiada w zarządzie Forum Polonia w Irlandii, a od 2018 w Sekretariacie EUWP.

Za swoją wieloletnią pracę na rzecz Polaków nagrodzony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi oraz wyróżnieniem przez Volunteer Ireland.Joseph Ptaszyński

Joseph Ptaszyński urodził się w Belgii jako syn ochotnika w Wojsku Polskim we Francji z roku 1939, wziętego do niewoli we Francji w czerwcu 1940 r. i osadzonego w obozie jenieckim w Żaganiu.

Od młodości pielęgnował intensywnie więzi z krajem, kulturą polską i środowiskami polonijnymi. Podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie w Leuven na początku lat 70-tych był aktywnym członkiem Koła Polskich Studentów w tym mieście oraz zespołu folklorystycznego „Wisła” w Genk.

Po zakończeniu studiów na wydziale filologii romańskiej w Belgii był stypendystą na KUL w Lublinie i lektorem języka francuskiego. Jest współzałożycielem Polskiego Centrum Katolickiego w Genk, przez wiele lat był członkiem komisji rewizyjnej Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii. W Radzie Polonii Belgijskiej członek komisji założycielskiej i statutowej, a następnie kolejno jej wiceprezes (od roku 1994) i prezes (od roku 2008). Członek Komitetu Instytutu Polonicus w Niemczech. Uczestniczył w pracach i spotkaniach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych od 2008 r., a także jako delegat Polonii belgijskiej w spotkaniu w Senacie RP w roku 2003.

Obok zaangażowania w działalność polonijną udziela pomocy potrzebującym. Na początku lat osiemdziesiątych XX w. zorganizował prywatny transport pomocowy do Polski. W roku 1997 zorganizował zbieranie funduszy dla powodzian w Polsce oraz pomagał przy wysyłce transportów. Organizował też pomoc przy wypełnianiu kwestionariuszy o odszkodowanie od władz niemieckich dla dawnych robotników przymusowych z Polski podczas drugiej wojny światowej. Od 2009 r. współorganizuje wraz z Ambasadą RP konkurs „Polak Roku w Belgii”. Był dwukrotnie delegatem na Światowe Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy. Jest członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadzie RP w Brukseli.

W 2013 r. w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz Polonii belgijskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ