EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Włochy
 2022-04-11 Walny Zjazd w Rzymie

2 kwietnia 2022, w rocznicę śmierci Karola Wojtyły, odbył się XVII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech w Domu Polskim im. Jana Pawła II. Wszystkich delegatów i gości powitała prezes Związku Urszula Stefańska-Andreini i rozpoczęła spotkanie minutą ciszy, nawiązując do zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Związek w ostatnim czasie zebrał i przesłał na konto Archidiecezji Lwowskiej 3000 euro. Kolejna pomoc skierowana będzie do liceum w Lubaczowie, którego uczniowie zostali bez opieki.Jako pierwszy zabrał głos Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dziękując w imieniu własnym i Pary Prezydenckiej za bogatą działalność Polonii we Włoszech, której przygląda się od lat. Niestety z powodów zdrowotnych była nieobecna Ambasador Anna Maria Anders, której list skierowany do przybyłych odczytała Konsul Agata Ibek-Wojtasik. Janusz Kotański, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich skorzystał z okazji, aby pożegnać się, gdyż jego kadencja w Watykanie dobiega końca i poinformował zebranych, że urząd ten obejmie wkrótce obecny na sali Minister Adam Kwiatkowski. Senatorowie RP Pani Halina Bieda i Pan Wojciech Ziemniak reprezentowali Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i odczytali jego skierowany do Polonii list, w którym podkreślona została istota oświaty i wszelkiej działalności kulturalnej na obczyźnie.Tadeusz Adam Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w swoim wystąpieniu podkreślił zasługi Związku Polaków we Włoszech w integracji środowisk polonijnych tego kraju oraz w podtrzymaniu polskiej kultury i tradycji pomimo wielu problemów jakie musi pokonać stowarzyszenie nie tylko z powodu pandemii. Przypomniał, że Związek został wyróżniony w ubiegłym roku Srebrnym Medalem EUWP, za „Zasługi dla Europejskiej Polonii”. Mówił też o problemach związanych z obecnym systemem rozdziału środków na wsparcie działalności polonijnej. Część swojego wystąpienia poświecił działalności Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w ostatnich latach oraz wskazał na ogromne znaczenie dla Polonii dużych, międzynarodowych imprez polonijnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” takich jak kongresy igrzyska sportowe i festiwale.Tatiana Čepukoit dyrektor biura zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zabrała głos i odczytała list gratulacyjny od Prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego, tego dnia nie mógł przybyć na walny zjazd.

Gośćmi zjazdu, którzy również zabierali głos w tej części obrad byli: Artur Pollok - Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Anna Golec-Mastroianni - Konsul Generalna w Mediolanie, Łukasz Paprotny – dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Agata Ibek-Wojtasik - Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, Agnieszka Stefaniak-Hryćko, nowej dyrektor Stacji Pan-u w Rzymie, Danuta Stryjak - Dyrektor Szkoły Polskiej w Rzymie, Barbara Minczewa - dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej, Stefano Barlacchi - nowo nominowany Konsul Honorowy RP we Florencji, Wojciech Sieszyński - Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku oraz Ksiądz Prałat Jan Główczyk.Ostatnim punktem programu była relacja Pani Prezes Urszuli Stefańskiej-Andreini z działalności stowarzyszenia i zaproszenie do wspólnego pamiątkowego zdjęcia przy pomniku wielkiego Polaka Karola Wojtyły.

Po obiedzie odbyły się najpierw obrady części zamkniętej Zjazdu z udziałem samych delegatów, a po ich zakończeniu zebrał się Zarząd.

Ten intensywny dzień zakończył się przyjęciem o godzinie 20.00 w salonach Ambasady, gdzie w imieniu Pani Ambasador przywitał wszystkich przybyłych Szymon Wojtasik z Wydziału Polityczno-Ekonomicznego.Ogromnym zaskoczeniem była obecność Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który odznaczył tego wieczoru medalami „Pro Bono Polonie”, Związek Polaków we Włoszech w osobie Urszuli Stefańskiej-Andreini, Fundację Rzymską im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej w osobie Pawła Morawskiego oraz ks. Mariana Burniaka duszpasterza Polonii, za cały okres aktywnej i pięknej działalności.


Tekst EUWP na podstawie: www.polacywewloszech.com
Zdjęcia: Firmissima Anna Traczewska


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.