EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-09-07 Kongres Kraj – Emigracja 2022

W sobotę, 3 września, w Zamku Królewskim w Warszawie zainaugurowano - organizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Światowy Kongres "Kraj – Emigracja". Spotykamy się w gronie ponad 350. Polaków z 34 krajów, reprezentujących 6 kontynentów: Europę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Australię i Nową Zelandię, Azję i Afrykę. To wspaniała odpowiedź na apel Wspólnoty o włączenie się w jakże potrzebną dyskusję o naszej wspólnej przyszłości i przyszłości naszej Ojczyzny.

To wydarzenie bezprecedensowe, bo drugie w takiej skali i wadze problemowej w naszej historii spotkanie środowisk polonijnych i wszystkich zaangażowanych instytucjonalnie i emocjonalnie w tą tematykę. Pierwsze odbyło się w Watykanie w roku 1990, wówczas na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy to dyskutowano o możliwych relacjach Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną. W skład rady programowej Kongresu weszli Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski, Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz przedstawiciel najważniejszych organizacji polonijnych, a wśród nich Tadeusz Adam Pilat prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Inauguracyjne spotkanie otworzył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Andrzej Dera. W imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek - poseł na Sejm RP przedstawicieli środowisk polonijnych powitał zastępca szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek. W liście skierowanym do uczestników spotkania Marszałek Sejmu zwróciła uwagę na symbolikę miejsca, w którym zorganizowano kongres. „Spotykają się Państwo na Zamku Królewskim, co niewątpliwie ma wymowę symboliczną. W jego odbudowę wielki wkład wnieśli bowiem Polacy z różnych kontynentów, dając świadectwo więzi z krajem pochodzenia przodków. Ta więź i ofiarność pozostawały zawsze charakterystyczną cechą polskiej diaspory. Ich wyrazem było też wsparcie dążeń Polaków do wolności, demokracji i suwerenności”. Marszałek Sejmu wyraziła też przekonanie, że także w przyszłości Polonia będzie „nieformalnym reprezentantem i ambasadorem Rzeczypospolitej. Jesteście bowiem częścią naszej narodowej wspólnoty i troska o przyszłość Polski, pozostaje także Waszym udziałem. Wspierając się wzajemnie – wspierać będziemy sprawę Polski w oczach świata" – dodała Marszałek Sejmu.

Specjalny list do organizatorów i uczestników Kongresu skierował także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. List odczytał prowadzący spotkanie, redaktor Marek Zając.

Słowa do zgromadzonej Polonii skierował również delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, który zaproponował - podczas trwania Konferencji - refleksję nad trzema zagadnieniami: ojczyzna, wspólnota, odpowiedzialność.Gospodarz spotkania, Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" witając zgromadzonych, życzył owocnych obrad, podczas których 350 Polaków z 34 krajów wraz z politykami i ekspertami będzie rozmawiać o Polskiej Racji Stanu w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej i wspieraniu jej realizacji przez Polonię i Polaków z Zagranicy.

Głos zabrał również Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Janusz Tomczak, który od 40 lat aktywnie służy w Kanadzie na rzecz Polski i Polonii.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Arkady Rzegocki, Szef służby zagranicznej, politolog i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach 2016–2021.

Tak szczególne wydarzenie wymaga również szczególnej oprawy artystycznej. Na zakończenie tej części spotkania wystąpiło wyjątkowe trio, prezentując ciekawe aranżacje muzyki klasycznej i nie tylko.
Organizatorem kongresu było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Kongres był kontynuacją konferencji, jaka odbyła się w Rzymie w 1990 r. pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, pierwszego spotkania Rodaków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.Podczas kolacji powitalnej w ogrodach warszawskiego Domu Polonii im. A. Stelmachowskiego wystąpił gospodarz Kongresu Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz przedstawicielka Polonii, Teresa Berezowska – Przewodnicząca Rady Polonii Świata

Msza św. za Ojczyznę

W niedzielę 4 września uczestnicy Kongresu wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny i uczestników Kongresu, pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza, z oprawą muzyczną w wykonaniu Renaty Krasowskiej z Litwy.


Obrady w Sejmie RPSejmową część kongresu zainaugurowała Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP. Wystąpili również:

Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Robert Tyszkiewicz – Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot PolonijnychPoniżej fragmenty wystąpienia przedstawiciela Polonii Tadeusza Pilata Prezydenta EUWP:

„…Spotykamy się po przeszło 30 latach od słynnej rzymskiej konferencji, u boku św. Jana Pawła II, aby tu w Warszawie rozważyć nasz wspólny status i możliwości, w oparciu o wybrzmiałe wtedy dipolowe hasło „Kraj – Emigracja”. Jesteśmy tu, aby spojrzeć w przyszłość i wspólnie z Polską, wyrazić wolę łączenia 60 milionów Polaków w kraju i za granicą.
To nie zbieg okoliczności, że właśnie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” organizowało rzymskie Spotkanie w 1990 roku, a dzisiaj, również nas, Polaków z całego świata zgromadziło tu, w Sejmie. To właśnie Wspólnota Polska, realizując idee marszałka Andrzeja Stelmachowskiego, jest organizatorem największych, najpiękniejszych i najważniejszych dla Polonii konferencji, igrzysk i festiwali, o wsparcie, dla których niestrudzenie apelujemy do polskich władz.
Rzymskie spotkanie zgromadziło przedstawicieli setek organizacji polskich i polonijnych z Radą Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata na czele. Jesteśmy też tu i dzisiaj - Ci, którzy w Rzymie byli, i Ci którzy wtedy jeszcze się nie urodzili. Polonia i Polacy za granicą zbudowali swoje liczne organizacyjne struktury: miejskie, krajowe, kontynentalne i światowe, takie jak Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Rada Naczelna Polonii Australijskiej czy też Kongres Polonii Amerykańskiej.  Utworzyliśmy też Radę Polonii Świata. Zjednoczyliśmy się, aby wspólnym głosem mówić o sprawach ważnych dla Polonii, ale również o sprawach ważnych dla Polski. Pragnę przypomnieć, że w tych najważniejszych sprawach, zjednoczony głos polonijnych organizacji, ma znacznie większą wagę aniżeli polonijna facebookowa masa…
Cieszymy się, że Polska wspiera nas w oparciu o to piękne i znamienne zdanie w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Polonia ma też swoje przemyślenia i swoje zdanie na temat dalszej wspólnej przyszłości. Pragnę tu podkreślić, że ogromna działalność polonijnych organizacji opiera się przede wszystkim na nieodpłatnej, społecznej pracy setek tysięcy działaczy polonijnych, a udzielana przez polskie władze i przyjmowana przez nas z wdzięcznością ważna finansowa pomoc, to tylko wsparcie. Spojrzawszy zresztą historycznie, wędrowało ono pomiędzy Senatem, MSZ-em i KPRM-em. Najważniejsze jest, aby było ono bezstronnie, obiektywnie, i dobrze rozdzielane. Aby rozdział środków nie był powodem do zmartwień i wykluczeń, ani też, aby środki nie wędrowały do miejsc, z którymi Polonia niewiele ma wspólnego.
…Polacy wyjeżdżali z kraju z najróżniejszych powodów i tych wzniosłych i tych przyziemnych, ale tęsknota do Ojczyzny wcześniej, czy później dosięga każdego. To jest właśnie nasza miłość do kraju naszych przodków, do Polski, którą się szczycimy, ale też z radością przyjmujemy od Polski każdy przejaw wzajemności…
…Pragniemy z naszą Ojczyzną Polską, być w jej sukcesach, w chwilach wielkich i pięknych,
ale też chcemy być w chwilach trudnych, w chwilach zagrożeń, tak jak obecnie. Deklarujemy, że będziemy wspierać Polskę i pragniemy być przez Polskę wspierani. Razem tworzymy większą siłę, bo jest nas dużo, jest nas 60 milionów. Łączy nas Polska!”Po sesji inauguracyjnej w sejmie RP, obrady toczyły się w trzech panelach

I Panel dyskusyjny: „Polska Wobec Zmian We Współczesnym Świecie”
Panel miał za zadanie określić miejsce i znaczenie Polski w kontekście prognozowanej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej na świecie.
Eksperci:
- dr Marek Dietl – Szef Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
- prof. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;
- prof. Paweł Pietrasieński – Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego, Urząd Stanu Newada, PolskaII Panel dyskusyjny: „Rola Polonii W Budowaniu Marki Narodowej”
Prezentacja Na Bazie Raportu Instytutu Nowej Europy: „Branding Polski”
Eksperci:
- dr Artur Bartoszewicz – Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Nowej Europy wraz z zespołem:
- dr Katarzyna Obłąkowska,
- Bartosz Wielgo.

W tej dyskusji przedstawiono raport przygotowany przez Instytut Nowej Europy (INE). Fundacja Instytut Nowej Europy to organizacja pozarządowa prowadząca działalność analityczną i badawczą w obszarze geopolityki, gospodarki i polityki, zarówno w kontekście krajowym, jak i europejskim i międzynarodowymIII Panel Dyskusyjny: „Wspólnota Polaków W Świecie – Nowe Wyzwania”
Ostatni panel drugiego dnia Światowego Kongresu "Kraj Emigracja" stanowiący w istocie ożywioną dyskusję traktował o wspólnocie Polaków w świecie i stojącymi przed nimi nowymi wyzwaniami.
Dyskusję moderował Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Eksperci:
- Maria Ziembowicz – Dom Polski, Prezes Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Odział w Samborze
- Ks. dr Zdzisław Malczewski S.Chr – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii
- Robert Tyszkiewicz – Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
- Jarosław Narkiewicz - Wiceprezes Związku Polaków na LitwieKoncert w Otrębusach

W godzinach wieczornych uczestnicy Kongresu na zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, udali się do siedziby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni I Tańca „Mazowsze” w Otrębusach, gdzie czekał na nich sowity obiad. Po posiłku koncert słynnego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” został zadedykowany wszystkim uczestnikom Kongresu, którzy nagrodzili występ owacją na stojąco.


Obrady w Centrum Olimpijskim

Trzeci dzień Światowego Kongresu „Kraj – Emigracja” rozpoczął się w Centrum Olimpijskim, gdzie gości - w imieniu organizatora Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - przywitał prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Szanownych gości powitali również:
-  gospodarz miejsca, Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
- reprezentująca Polonię Małgorzata Kwiatkowska, Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.Wystąpili też goście honorowi Kongresu:
- Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego,
-  Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP,
- Wojciech Ziemniak, Senatora RPI panel dyskusyjny:
„Nowa architektura stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa na świecie po 24.02.2022”.

Dyskusja tyczyła się miejsca i roli Polski na arenie międzynarodowej.

Dyskusję modrował: Jakub Moroz – dziennikarz, zastępca dyrektora TVP Kultura
EKSPERCI:
- dr Jacek Bartosiak – polski prawnik, publicysta zajmujący się geopolityką i strategią, założyciel think tanku Strategy&Future
- Jacek Czaputowicz – b. minister spraw zagranicznych RP
- Rita Tamašunienė – była Minister Spraw Wewnętrznych RL, Posłanka na Sejm Republiki Litewskiej

II panel dyskusyjny:
„Tożsamość Narodowa – Wyzwania w Epoce Cyfrowej”

Czy tożsamość narodowa w XXI wieku jest jeszcze zjawiskiem pozytywnym i potrzebnym?/ Państwo a polityka tożsamościowa i historyczna. Katolicyzm (również „kulturowy”), jako element polskiej tożsamości. Jak skutecznie budować tożsamość w świecie nowych technologii?Dyskusję moderował: Paweł Lisicki – Redaktor Naczelny Tygodnika „Do Rzeczy”
EKSPERCI:
- Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski;
- Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych;
- prof. Rafał Wiśniewski – Dyrektor Narodowego Centrum KulturyIII panel dyskusyjny:
„Polski Kapitał Gospodarczy Na Świecie”

Trzeci panel poświęcony był zagadnieniu polskiego kapitału gospodarczego na świecie. Szanse i bariery. Jak poprawić konkurencyjność polskich firm na świecie? W jakich obszarach budować przewagę polskich przedsiębiorstw? W jakich kierunkach prowadzić ekspansję gospodarczą? Jak promować Polskę jako markę gospodarczą?

Dyskusję modrował: prof. Konrad Raczkowski – Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW
EKSPERCI:
- Paweł Dobrowolski – główny ekonomista PFR;
- Grzegorz Słomkowski – Członek zarządu PAIH;
- Jadwiga Emilewicz – Posłanka na Sejm;
- Małgorzata Kwiatkowska – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej;
- dr Piotr Moncarz – profesor na Uniwersytecie Stanforda;IV panel dyskusyjny:
„Wyzwania dla polskiej polityki ochrony dziedzictwa narodowego”

Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania: jakie są wyzwania dla polskiej polityki ochrony dziedzictwa narodowego – jej specyfika na Zachodzie i Wschodzie. Czy jest możliwa próba budowania wspólnoty kulturowej krajów obszaru I Rzeczypospolitej?

Dyskusję moderował: prof. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
EKSPERCI:
- prof. Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie;
- Dorota Janiszewska-Jakubiak – Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA;
- dr Iwona Korga – Prezes i Dyrektor Wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce;
Po panelu rozgorzała dyskusja, chętnych do zabrania było wielu. Czasu nie starczyło dla wszystkich co wskazuje na ogromną potrzebę organizowania tego typu spotkań!Podsumowanie Kongresu

Na zakończenie trzydniowych obrad Światowego Kongresu „Kraj – Emigracja”. Jego podsumowania dokonał Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, organizatora spotkania.
Prezes podziękował również wszystkim gościom, ekspertom i osobom zaangażowanym w organizację tak dużego przedsięwzięcia, podkreślił jednocześnie, że Kongres „Kraj – Emigracja” nie zaangażował nawet złotówki z budżetu przeznaczonego na Polonię. Odświeżono formułę, która powstała 32 lata temu w Rzymie, kiedy to Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało pierwsze od zakończenia II wojny światowej, oficjalne spotkanie reprezentantów całego polskiego narodu.Informacje zwrotne jakie do organizatorów docierały dobitnie pokazały, że spotkanie było potrzebne i musi być kontynuowane. Spotkaliśmy się w gronie ponad 350. Polaków z 34 krajów, reprezentujących 6 kontynentów: Europę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Australię i Nową Zelandię, Azję i Afrykę. To wspaniała odpowiedź na apel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o włączenie się w jakże potrzebną dyskusję o naszej wspólnej przyszłości i przyszłości naszej Ojczyzny.Podsumowanie zakończył: „Mamy nadzieję, że Konferencja spełniła Państwa oczekiwania i do zobaczenia na kolejnych!”

Apel do Polonii Świata

Głos zabrał Jarosław Narkiewicz, Wiceprezes Związku Polaków na Litwie. Poruszył kwestię edukacji, najbardziej palący problem, który dotknął naszych Rodaków na Litwie. Prezes Narkiewicz zwrócił się do zgromadzonych z prośbą o wsparcie poprzez podpisanie oświadczenia poruszającego kwestię dyskryminacji szkolnictwa polskiego na Litwie. Uczestnicy Kongresu „Kraj – Emigracja”. Polacy z 37 krajów na 6 kontynentach wyrazili w nim niepokój i zatroskanie działaniami władz Republiki Litewskiej skierowanymi na uszczuplanie stanu posiadania, statusu oraz funkcjonowania ośmiu gimnazjów z polskim językiem nauczania w rejonach wileńskim, solecznickim i trockim. List podpisano. Polacy ze wszystkich krajów mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach.

Na zakończenie trwającego od 3 do 6 września 2022 r. Światowego Kongresu "Kraj - Emigracja" sformułowano apel do Polonii z całego świata. Ks. dr Zdzisław Malczewski S.Chr, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. przemawiał w sposób wyjątkowo poruszający a za swoje słowa otrzymał owacje na stojąco. Następnie odczytał treść apelu.

Apel skierowany do Polonii świata

My, zebrani w Warszawie na Światowym Kongresie "Kraj-Emigracja, przedstawiciele Polaków i osób polskiego pochodzenia z całego świata, trzydzieści lat po historycznej konferencji w Rzymie, która pod patronatem Świętego Jana Pawła ll symbolicznie zjednoczyła Naród, w obliczu szczególnych wyzwań, jakie stanęły przed Polską, apelujemy:
             - o utrwalanie i umacnianie wspólnoty wszystkich Polaków i osób polskiego pochodzenia;
             - o refleksję nad zagrożeniami przed jakimi stoi nasza Ojczyzna;
- o wzmożenie działań na rzecz kultywowania i umacniania polskiej tożsamości, języka i kultury oraz tradycji chrześcijańskiej:
- o zjednoczenie narodowej wspólnoty w celu budowy pozytywnego wizerunku Polski za granicą i lobbingu spraw polskich w świecie,
- o budowanie innowacyjnej polskiej gospodarki oraz konkurencyjności przemysłu poprzez wykorzystanie potencjału Polonii;
- o wspólne zachowanie dorobku i dziedzictwa Polonii w krajach jej zamieszkania oraz kultywowanie pamięci historycznej.

 

Uczestnicy Kongresu gremialnie składali podpisy pod tekstem apelu.
Redakcja Tekstu EUWP na podstawie:
Polonijna Agencja Informacyjna, zdjęcia: Agata PawłowskaInformacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.