EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2022-09-12 OŚWIADCZENIE Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w sprawie Kongresu „Kraj - Emigracja”

W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pragniemy podziękować Zarządowi Krajowemu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska, za zorganizowanie w Warszawie Kongresu „Kraj - Emigracja” - 2022.

Organizacje członkowskie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych gremialnie wzięły udział w Kongresie, a Sekretariat EUWP był na Kongresie obecny prawie w pełnym składzie.

Udział tak wielkiej ilości reprezentantów organizacji i instytucji polonijnych oraz indywidualnych działaczy z całego świata, potwierdziła słuszność Waszej decyzji i podjęcie tego niełatwego organizacyjnie i finansowo zadania.

Tegoroczny Kongres, miał dla Polonii i Polaków na całym świecie szczególne znaczenie, gdyż spotkaliśmy się po okresie przymusowej izolacji i w sytuacji dla Polski trudnej i niebezpiecznej.

Naszymi podpisami potwierdziliśmy, że chcemy być z nasza Ojczyzną w sukcesach i troskach, że pragniemy dalej dążyć do integracji 60 milionów Polaków w kraju i za granicą.

Popieramy pomysł organizowania corocznie tych ważnych dla nas spotkań, zainaugurowanych w 1990 roku przez Prof. Andrzeja Stelmachowskiego, a obecnie kontynuowanych. Dziękujemy za inicjatywę i z wdzięcznością przyjmiemy jej realizację.


Sekretariat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
12 września 2022 r.
List Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" do Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych


Warszawa, 26 września 2022 roku

Pan
Tadeusz Piłat
Prezydent
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Szanowny Panie Prezydencie

Światowy Kongres "Kraj - Emigracja" dobiegł końca. W spotkaniu Polaków z całego świata wzięło udział ponad 350 osób z 34 krajów, które uczestniczyły w siedmiu panelach i sesjach poświęconych aktualnej sytuacji Polski oraz wyzwaniom, przed jakimi stanęła w związku z trwającą na Wschodzie wojną i spodziewanymi ogólnoświatowymi kryzysami. Zebrani na Kongresie przedstawiciele Polonii i Polaków z zagranicy, a także polscy politycy, naukowcy, dziennikarze i działacze gospodarczy dyskutowali o tym, jak wspólnym wysiłkiem wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, budować silną, bezpieczną Polskę. Poza krajem obecnie żyje co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia, których łączy polska kultura, język i historia. To wielki potencjał kulturowy, społeczny i gospodarczy dotąd dalece niewystarczająco wykorzystywany.

Szczególną wartością Kongresu były merytoryczne dyskusje i wypowiedzi podczas sesji i tematycznych paneli. Ich wysoką w opinii uczestników ocenę, zawdzięczmy wyjątkowym rozmówcom, którzy zechcieli pozytywnie odpowiedzieć na nasze zaproszenia.

W imieniu organizatorów Światowego Kongresu „Kraj- Emigracja” pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za udział w Radzie Programowej oraz aktywne uczestnictwo w Kongresie. Chciałbym także zapewnić, że wydarzenie to było dla naszych gości wielkim przeżyciem i niezapomnianą lekcją patriotyzmu.

Z wyrazami szacunku

Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski

Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.