EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2022-10-24 Budowanie propolskiego lobby

W Lublinie, w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa odbyła się hybrydowa konferencja "Budowanie propolskiego lobby. Dobry wizerunek Polski i Polaków w krajach zamieszkania." oraz V Światowe Forum Mediów Polonijnych zorganizowane przez Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych oraz Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji.Konferencja

Wprowadzenia do konferencji dokonała Teresa Syngarek, Prezes Światowego Forum Mediów Polonijnych, Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzięki połączeniu internetowemu przybliżył relacje między budowaniem propolskiego lobby a polską racją stanu, Tadeusz Adam Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych omówił funkcjonowanie polskich organizacji w kontekście budowania dobrego wizerunku polski i optowania za interesami naszego kraju.

Minister Jan Dziedziczak
Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

Serdecznie Państwa witam, i na wstępie chcę zaznaczyć, że my bardzo mocno stawiamy - jeśli chodzi o współpracę z Polonią - na partnerstwo. Pragniemy wspólnie z rodakami na świecie dokonać czegoś dla Polski. - rozpoczął swoje wystąpienie Minister Jan Dziedziczak.

Dlaczego państwo jesteście na tej konferencji, dlaczego państwo przyjechaliście do Lublina lub też łączycie się internetowo, dlaczego prowadzicie polonijne redakcje?. Odpowiedź jest prosta nikogo nie zaskoczy, dlatego, że Polska jest wam obojętna, że jesteście polskimi patriotami, że chcecie zrobić cos dla Polski, nawet daleko na obczyźnie. Myślę, że wszyscy wychodzimy z założenia, że polskim patriotą można być zarówno u nas w kraju nad Wisłą, jak i za granica. Patriotyzm jest postawą współodpowiedzialności za Polskę, brania odpowiedzialności za nasza ojczyznę, miłowania naszej ojczyzny, całej wspólnoty narodowej, wszystkiego tego, co składa się na Polskę - wspólnej kultury, historii, tradycji, języka polskiego. Cieszę się, że jest ta refleksja.

BUDOWA DOBREGO IMIENIA POLSKI

Jednym z kluczowych elementów budowania polskiego patriotyzmu jest budowanie trzech tak naprawdę obszarów – pierwszym z nich jest budowanie dobrego imienia Polski. Starajmy się o to, aby po kontakcie z naszą organizacją, redakcją czy z nami indywidualnie, każdy, kto ma z nami kontakt miał lepsza opinie o Polsce. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli ambasadorami polskości i w ten sposób wychowywali kolejne pokolenia Polaków. Żebyśmy tym sposobem myślenia i postępowania oddziaływali na innych.

PROPOLSKIE LOBBY

Drugim, bardzo istotnym elementem jest kwestia budowania – w oparciu o współpracę z rodakami - propolskiego lobby, czyli czegoś, co każdy poważny naród za granica już robi (...) Polska również czyni takie starania, zwłaszcza, że jesteśmy krajem, który ma jeden z najwyższych współczynników emigracji. W naszym gronie to nie będzie nowość jeżeli powiem, że 1/3 Polaków na świecie mieszka poza granicami kraju.

PRZEKAZANIE PATRIOTYZMU NASTĘPNYM POKOLENIOM

Trzecim elementem propolskich działań poza granicami kraju jest przekazanie następnym pokoleniom, naszym dzieciom i wnukom, ducha polskości – patriotyzmu i odpowiedzialności za ojczyznę. Realizuje się to poprzez edukację polonijną i polonijne wychowanie patriotyczne. Należy zaznaczyć, że obecnie Polonia nie jest kłopotem, petentem dla Państwa Polskiego, jak to bywało wcześniej. Jest partnerem z którym wspólnie zastanawiamy się co możemy zrobić dla Polski. To jest kluczowy sposób myślenia a redakcje polonijne mają szereg narzędzi i mechanizmów, które mogą je urzeczywistnić. Redakcje polskie są skarbem środowiska polonijnego a przez to są skarbem Polski, bo w wielu wymiarach mogą informować co dzieje się w danym kraju w wymiarze polonijnym – gdzie jest polska szkoła, gdzie jest polska parafia, jakie odbędą się uroczystości wreszcie co działo się w Polsce w związku ze sprawami polonijnymi. To wprost mechanizm integracyjny i motywacyjny do dalszych działań pokazujący, że nie jesteśmy sami, że istnieje liczne najczęściej środowisko polonijne. Jest to też okazja do refleksji na temat możliwych aktywności na rzecz spraw polskich i naszych rodaków w danym kraju. Redakcje to wreszcie środowiska budowania lokalnej, polonijnej inteligencji, łącznik z krajem dzięki informacjom z i do ojczyzny. Dzięki mediom elektronicznym wiadomości od państwa do Polski docierają coraz szybciej i skuteczniej. Często okazuje się wówczas, że nie docenialiśmy tego co Polonia robi w swoich środowiskach. Tylko dlatego, że wcześniej brakowało takich informacji.Teresa Sygnarek
Prezes Światowe Forum Mediów Polonijnych
Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji

Teresa Sygnarek reprezentująca jako Prezes Światowe Forum Mediów Polonijnych oraz Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji podsumowała Konferencję zaznaczając, że media polonijne muszą wypracować formy i narzędzia dzięki którym w większym stopniu dotrą do najmłodszej Polonii. Pomocne w tym jest warsztatowe rozróżnienie w jaki sposób mówimy do pokolenia dorosłych a jak do dzieci i młodzieży.

Nie jest możliwe opracowanie jednolitego przekazu i stosowanie go wszędzie w taki sam sposób nie biorąc pod uwagę specyfiki y w różnych krajach i środowiskach kulturowych.

Na kluczowe dla tego spotkania pytanie czy media polonijne mają wpływ na wizerunek Polski należy w jednoznaczny sposób odpowiedzieć TAK, z samej natury swojego działania są bardzo skutecznym sposobem na budowanie propolskiego lobby, przy czym tu znowu należy pamiętać, że płynący dzięki nim przekaz powinien być zróżnicowany w zależności, czy dedykowany jest środowiskom polonijnym czy mieszkańcom danego kraju nie mającym polskiego pochodzenia. Tylko wówczas będzie interesujący i odniesie zamierzony skutek.Tadeusz Adam Pilat
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Struktury polonijne bardzo często wypowiadają się na rzecz dobrego imienia Polski, przybliżając aktualne działania płynące z naszej ojczyzny, jej historię, wkład w dorobek cywilizacyjny Europy i Świata - stwierdził odwołując się do własnych doświadczeń działacza polonijnego Tadeusz Adam Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Organizacje takie jak Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, wielkie organizacje polonijne typu Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Rada Naczelna Polonii Australijskiej zabierają głos w kluczowych momentach, które wymagają wsparcia polskich władz w trudnych kwestiach, służą głosem doradczym z perspektywy wielu środowisk narodowych, w których przyszło żyć Polakom

Istotną kwestią jest, aby media polonijne podejmowały tematy ważne zarówno dla swoich środowisk lokalnych jak i dla Polski, być może niekiedy trudne czy kontrowersyjne, ale tym samym wymagające dyskusji prowadzącej do podejmowania właściwych decyzji. Tym samym wspierać będą działalność organizacji polskich i polonijnych, a może wręcz inicjować nowe działania, otwierać nowe pola aktywności.

Ważna jest aktywna postawa każdego z nas, którą możemy skutecznie zrealizować w takich strukturach jak chociażby Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych którą reprezentuje, czy działającego w kraju mojego zamieszkania Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.Innymi tematami poruszanymi na Konferencji "Budowanie propolskiego lobby" były m.in. "Europa Schumana", "Lobby na szczeblu parlamentarnym", "Propolskie lobby w Rosji w XIX - XXI wieku", "Przyszłość nie istnieje bez przeszłości" zakończone plenarną dyskusją zebranych.V Światowe Forum Mediów Polonijnych

W drugiej części dnia odbyło się wspomniane już V Światowe Forum Mediów Polonijnych w trakcie którego omawiano kluczowe dla funkcjonowania polonijnych środków przekazu kwestii jak techniki elektroniczne oparte na Internecie służące globalnemu rozpowszechnianiu wiedzy o Polsce i Polakach, medioznawcza perspektywa sytuacji kryzysowych jakich doświadczamy chociażby w obliczu wojny - reportaż z frontu działań zbrojnych, trauma dziennikarzy będąca elementem ich misji w takich warunkach pracy, etyczne ramy kkomunikacji medialnej w sytuacji zagrożenia i kryzysów, wreszcie doświadczenia ostatnich miesięcy związane bezpośrednio z wojną w Ukrainie czy opresyjnymi działaniami białoruskiego reżimu. Interesującym było zestawienie sytuacji medió polonijnych w Rosji oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Forum zakończyło sformułowanie Apelu - Media polonijne w obronie wolności słowa na Białorusi oraz Komunikat poparcia dla Ukrainy jak też wnioski określające perspektywy rozwoju medió polonijnych w przyszłości.Opracowanie, zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWPInformacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.