EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-11-10 Warto być Polakiem - konferencja poświęcona myśli politycznej i społecznej śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Warto być Polakiem. Warto, by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą podstawą patriotyzmu. Są także waszym i moim drogowskazem. Zapobiec zmniejszenia się liczebności naszego narodu, a więc dbać o rodzinę, o elementarne warunki jej rozwoju, dbać o oświatę, o to wszystko co zapewnia wzrost, to polski obowiązek, a więc i mój obowiązek. To słowa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane 19 kwietnia 2014 roku i mogą stanowić przesłanie dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", poświęconej Jego myśli politycznej i społecznej.


Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

PORTAL POŚWIĘCONY KONFERENCJI


W służbie Polonii

Nie bez przyczyny Wspólnota Polska, której misją od 32 lat jest służenie sprawom Polonii, podejmuje temat działalności śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Elementem wyróżniającym jego politykę było podniesienie rangi problematyki obejmującej zagadnienia dotyczące Polaków żyjących poza krajem, do grupy spraw najważniejszych. Filozofia takiego działania wyrastała z połączenia dwóch elementów: pamięci i szacunku dla historycznego doświadczenia losu Polaków emigrantów, tułaczy oraz przekonania, że we współczesnym świecie Rodacy mieszkający poza granicami kraju są integralną częścią wspólnoty narodowej a ich dynamizm i aktywność, stanową szczególnie cenny potencjał, swoisty kapitał Polski w świecie.

Prezydent Lech Kaczyński wysoko oceniał wsparcie i pomoc udzielaną przez Polaków żyjących poza granicami kraju płynącą ze wszystkich zakątków świata w latach 70-tych i 80-tych XX wieku dla społeczeństwa podziemnego w Polsce, w tym ruchu wydawniczego i działań budujących solidarność.

W 2007 roku otwierając III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy uroczyście podpisał ustawę o Karcie Polaka, spłacając dług, jaki miało państwo polskie wobec Polaków, którzy na skutek wyroków historii znaleźli się poza terytorium Rzeczypospolitej i rozpoczynając program konkretnych działań na rzecz integracji społeczności polskiej w świecie i umacnia jej więzi z Polską.

Działania na rzecz Polaków żyjących poza granicami Polski były integralną częścią polityki zagranicznej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent utrzymywał stałą linię poparcia dla demokratycznych przemian na Białorusi, wiążąc je bezpośrednio z postulatem swobody działania dla organizacji polskich. Taka polityka Prezydenta pozwalała Polakom na Białorusi wytrwale upominać się o przestrzeganie należnych im praw.

Konsekwentne wspieranie przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego środowisk polskich żyjących poza granicami kraju, przynosiło także korzystne rezultaty w rozwiązywaniu niektórych problemów Polaków zamieszkałych w Niemczech.

W 2009 roku, z okazji rocznicy 10-lecia wejścia Polski do NATO, Prezydent przypomniał o wielkiej roli, jaką w 1999 roku odegrali Polacy żyjący w Stanach Zjednoczonych w przekonywaniu amerykańskich władz o tym, że Polska musi być członkiem NATO oraz o stałym zaangażowaniu Rodaków w Ameryce na rzecz wspierania aspiracji rozwojowych Polski.

To oczywiście tylko niektóre aspekty z szerokiej palety idei, które realizował Prezydent w czasie swojej kadencji. Los chciał, że wiele z nich nie mogły zostać dokończone, ale wyznaczyły kierunki działania dla jego następców.


Konferencja "Warto być Polakiem" odbywa się w przededniu jednego z najważniejszych świąt - Narodowego Święta Niepodległości, stąd na koniec warto przypomnieć słowa słowa Prezydenta Kaczyńskiego wypowiedziane w orędziu noworocznym roku 2008:

„Ważne rocznice bardzo dobrze uświadamiają nam czym jest Ojczyzna, nasz wspólny kraj, który dziedziczymy po przodkach i który powinniśmy w jak najlepszym stanie przekazać naszym potomkom. (…) Polska jest jedna. Od Świnoujścia do Ustrzyk Górnych, od Puńska po Bogatynię jesteśmy jednym państwem. Mamy różne przekonania i aspiracje, nierzadko różne pochodzenie, czasem także wyznanie, ale wszyscy jesteśmy córkami i synami Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.“

W konferencji wzięli czynny udział przedstawiciele największych organizacji polonijnych - Rady Polonii Świata oraz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.


PROGRAM KONFERENCJI

List do zebranych od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Jan Dziedziczak – sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Jarosław Narkiewicz – Przewodniczącego Rady Polonii Świata


Człowiek jest najważniejszy. Działania humanitarne podejmowane przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Małgorzata Gosiewska - Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Idealizm czy realizm. Polityka zagraniczna śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Anna Fotyga - Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Minister Spraw Zagranicznych RP

Ukraina w NATO. Polityczny testament Lecha Kaczyńskiego
Dr Krzysztof Zielke - Uniwersytet Warszawski

Jaka Polska? Ład społeczny w myśli śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Michał Drozdek - Prezes Fundacji SPES

Dyskusja z udziałem autorów wystąpień i zaproszonych gości


PANEL

Polonia i Polacy poza granicami kraju w polityce i myśli śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jan Dziedziczak- Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
Adam Hlebowicz - Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej
Jarosław Narkiewicz - Przewodniczący Rady Polonii Świata
Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
prof. Lech Suchomłynow - Instytut Slawistyki PAN, Prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w BerdiańskuZdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP

ORGANIZATORPROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022

Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.