EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-11-10 11 listopada świętujemy z Polonią i Polakami za granicą

11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość. Tego dnia uwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową, po trzech dniach władzę cywilną, by wreszcie „jako Wódz Naczelny Armii Polskiej […] notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym” powrót „Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej” na mapę świata. Po 123 latach Polska stawała się suwerennym państwem, odzyskując podmiotowość na arenie międzynarodowej.

Pięć pokoleń walczyło w powstaniach, podtrzymywało ducha polskości, opierało się germanizacji i rusyfikacji, aby w listopadzie 1918 r. Polacy mogli cieszyć się wolnością. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef Haller, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i Wojciech Korfanty to mężowie stanu, którzy byli ojcami Niepodległej. Wywodzili się z różnych środowisk politycznych, ale ich wspólnym celem w roku 1918 było odbudowanie własnego państwa przez Polaków.

Atmosferę tej wyjątkowej chwili tak opisywał ówczesny premier Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. […] Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości”.

UROCZYSTOŚCI W DOMU POLONII W PUŁTUSKU

Pamięć o historycznym dniu, kiedy Polska odzyskała Niepodległość, do dziś pozostaje dla nas źródłem inspiracji do działania na rzecz dobra naszej ojczyzny – Polski. Największe organizacje polonijne - Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", którego sens istnienia od chwili powstania, czyli już ponad 32 lata, związany jest z Polonią i Polakami za granicą, w takim momencie rocznicowym za swój obowiązek ale i przywilej uważa wspólne świętowanie z Rodakami rozsianymi po całym świecie. Niektórzy mogą przyjechać wówczas do ojczyzny - gościmy ich z radością - z innymi łączymy się myślą i wspólnymi wspomnieniami. Bycie razem ma w tym szczególnym dniu wyjątkową symbolikę skomplikowanych polskich losów i niezbywalnego przez wieki pragnienia wolności.

I tak to po raz kolejny w gościnnych murach Zamku Pułtuskiego - Domu Polonii Wspólnoty Polskiej spotkaliśmy się aby wznieść toast za Niepodległą. Uroczysta kolacja poprzedzona koncertem o treściach patriotycznych wprowadzała nas w atmosferę Święta Niepodległości. Obok wspaniałych gości, pracowników i działaczy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" reprezentowanego przez Prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego i Zarząd Krajowy było obecne Prezydium Rady Polonii Świata na czele z Przewodniczącym Jarosławem Narkiewiczem oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych reprezentowana przez Prezydenta Tadeusza Adama Pilata. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie.

Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP
Realizacja filmowa © Polonijna Agencja Informacyjna SWP

ORGANIZATORPROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022

Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.