EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-12-07 POLSKA-POLONIA – PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się 7 grudnia 2022 roku konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" "Polska-Polonia – płaszczyzny współpracy". Oba podmioty od lat współpracują na rzecz rozwoju sportu polonijnego na świecie, a owocem tego są dziesiątki imprez - od tych największych w randze olimpiad i zawodów światowych, przez regionalne do lokalnych. Wszystkie w duchu szlachetnej rywalizacji spajają środowiska polskie niezależnie od miejsca zamieszkania naszych Rodaków oraz pozwalają na ich integrację ponad wszelkimi granicami wyznaczonymi przez geografię czy politykę. Bo taka jest natura sportu - jak podkreślano w wystąpieniach - i dlatego warto go wspierać.

Tej tematyce swoje wystąpienia poświęcili w słowie wstępnym Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Rozwinęli ją goście honorowi konferencji:

Andrzej Gut-Mostowy – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tadeusz Pilat – wiceprzewodniczący Rady Polonii Świata.

Nagroda im. Haliny Konopackiej

Nową inicjatywą zmierzającą do uhonorowania wybitnych polskich sportowców jest wspólna nagroda Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Polskiego Komitetu Olimpijskiego imienia Haliny Konopackiej - rekordzistki świata w rzucie dyskiem i pierwszej w w historii polskiego olimpizmu mistrzyni Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie w 1928 roku. Swoistego fenomenu sportowego, bo jak sama wspominała Wzięłam do ręki dysk i już po paru rzutach ustanowiłam rekord Polski (…). Po paru miesiącach pobiłam rekord świata, o którym nie miałam pojęcia. Wszechstronnie utalentowana oprócz sportu zajmowała się poezją i malarstwem roztaczając osobisty czar w salonach wyższych sfer II Rzeczypospolitej.

Tegorocznym zwycięzcą nagrody został Janusz Gerard Peciak - trener i działacz sportowy, pięcioboista, mistrz świata (1977, 1981) i mistrz olimpijski z Montrealu (1976), uczestnik IO w Monachium (1972) i Moskwie (1980). 8-krotny mistrz Polski (1974-1977, 1980-1983) został potem 5-krotnym mistrzem świata: 1977 San Antonio (ind. i druż.), 1978 Jönköping (druż.), 1981 Drzonków (ind. i druż.). Medale i rekordy można by wymieniać jeszcze długo. Od 1985 mieszka w Denver w USA, gdzie prowadzi szkołę szermierczą i jest trenerem m.in. kadry amerykańskiej w centrum pięcioboju USA (San Antonio, Teksas). Wiceprezes Związku Pięcioboju USA. Swoich podopiecznych przywozi często do Polski (trening), uczy ich tam, gdzie sam nauczył się wielkiego pięcioboju. Zasłużony Mistrz Sportu, odznaczony m.in. czterokrotnie złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe oraz Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP. Teraz przyszedł czas na nagrodę imienia Haliny Konopackiej.

Laudację na cześć nagrodzonego przypominając jego osiągnięcia wygłosił Robert Korzeniowski – przewodniczący Kapituły Nagrody, zaś jej wręczenia dokonali wspólnie Premier Henryk Kowalczyk, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki , Prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski.


PORTAL KONFERENCJI

RELACJA FILMOWA Z KONFERENCJI


Streaming, produkcja filmowa © Polonijna Agencja Informacyjna


Za zasługi dla sportu polonijnego

Konferencja była okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia perspektyw uprawiania sportu przez Polaków na świecie na kolejne lata, a także uhonorowania zasłużonych dla rozwoju idei polonijnego sportu.

Nagrody "Za zasługi dla sportu polonijnego" przyznano w kategoriach: "Samorząd Lokalny na Rzecz Sportu Polonijnego w 2022 roku" , "Polonijny Klub Sportowy Roku 2022" oraz nagrody indywidualne za wybitne osiągnięcia zawodnicze - "Polonijny Sportowiec Roku 2022".

Oto laureaci nagród w poszczególnych kategoriach:

"Samorząd Lokalny
na Rzecz Sportu Polonijnego w 2022 roku

Miasto Łomża - Prezydent Mariusz Chrzanowski
Województwo Małopolskie - Marszałek Witold Kozłowski
Województwo Mazowieckie - Marszałek Adam Struzik
Miasto Pułtuk - Burmistrz Wojciech Gregorczyk

"Polonijny Klub Sportowy Roku 2022"

Lwowski Klub Sportowy "Pogoń" Lwów z Ukrainy - nagrodę odebrał prezes Marek Horbań
S.C. Vistula (Wisła) Garfield, NY z USA - nagrodę odebrał Marcin Harasimowicz - członek Zarządu Legia Soccer Schools, z którymi Wisła ma stałą współpracę

"Polonijny sportowiec roku"

Andrzej Dziedziewicz z Białorusi
Michał Przybylski z Norwegii

Nagrodę wyróżnionym tym zaszczytnym tytułem wręczyli minister Andrzej Gut-Mostowy, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna


Wsparcie organizacji polskich w Ukrainie

Tegoroczne spotkanie poświęcone perspektywom współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi nie mogło zaakcentować specyficznej, wywołanej wojną sytuacją naszych rodaków na terenie Ukrainy. Rosyjska agresja zmieniła wszystkie zamierzenia i plany ich działalności, a co za tym idzie również charakter wsparcia jakiego od ponad 30 lat udzielało im Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Tego tematu dotyczyło wystąpienie Sekretarza Generalnego SWP Tomasza Różniaka.

Rola samorządów w organizacji pobytów w Polsce dzieci i młodzieży

Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć Wspólnoty Polskiej skierowanym do dzieci i młodzieży są wakacyjne pobyty wypoczynkowo - edukacyjne "Lato z Polską". Niebagatelną rolę w ich organizacji odgrywają samorządy lokalne, które wspierają tą ideę od wielu już lat.

To w dużej mierze dzięki ich zaangażowaniu, życzliwości władz z ufnością możemy planować kolejne edycje tak lubianego przez młode pokolenie Polaków z zagranicy przedsięwzięcie. A ponieważ ten wysiłęk należy docenić i upamiętnić, władze Wspólnoty Polskiej w osobach Prezesa Zarządu SWP Dariusza Piotra Bonisławskiego, Wiceprzewodniczącej Rady Krajowej SWP Hanki Gałązki, Wiceprezesa SWP Krzysztofa Łachmańskiego i Członka Zarządu SWP Sebastiana Jaworowskiego wręczyły za współpracę przy akcji"Lato z Polską" podziękowania dla:

Prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka – nagrodę w jego imieniu odebrał naczelnik wydziału edukacji UM Częstochowa, prezes Oddziału SWP w Częstochowie Rafał Piotrowski
Prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza - nagrodę w jego imieniu odebrał Adam Fras drugi zastępca Prezydenta Miasta Bytomia
Burmistrza Pułtuska Wojciecha Gregorczyka
Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego - nagrodę w jego imieniu odebrał Andrzej Stypułkowski, zastępca prezydenta miasta Łomża

Ponadto podziękowania wtstosowano do nieobecnych z powodu obowiązkó służbowych:

Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego
Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Za współpracę na rzecz rozwoju turystyki polonijnej wyróżniono

Prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-SzulikZdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna


Sport polonijny z perspektywy
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Organizacja sportowych wydarzeń polonijnych Wspólnoty Polskiej jakkolwiek wspierana merytorycznie i organizacyjnie przez Polski Komitet Olimpijski nie byłaby możliwa bez współpracy wielu organizacji, ośrodków akademickich, władz lokalnych i instytucji. Wykazują wielkie zaangażowanie udostępniając swoje obiekty, kadrę, służąc pomocą merytoryczną. Temu zagadnieniu poświęcił swoje wystąpienie ambasador dr Witold Rybczyński Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl i Komisji Sportu i Turystyki Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Wręczył również - wraz z Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejem Kraśnickim - podziękowania dla:

Pomorskiego Związku Żeglarskiego na ręce prezesa Bogusława Witkowskiego
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dla Rektora Komendanta kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szulbrychta w imieniu którego wyróżnienie odebrał komandor Dariusz Sapiejka dyrektor Akademickiego Centrum Sportowego AMW w Gdyni
Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrkuna ręce dyrektora Tomasza Laszczaka
Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera w imieniu którego odebrał podziękowanie Danil Choinka – Zastępca Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego dla prezesa Andrzeja Wąsowicza
Burmistrza Wisły Tomasza Bujoka
Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
Burmistrza Cieszyna Gabriela Staszkiewicza
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

Na zakończenie należy dodać, że Galę poprowadził wybitny znawca sportu, wieloletni komentator radiowy i prasowy redaktor Henryk Urbaś.
Partnerem honorowym konkursu jest
Polski Komitet Olimpijski.
PROJEKT SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.