EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2023-01-05 VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy w 2023 roku

Komunikat wspólny Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Rady Polonii Świata w sprawie organizacji VI Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2023 roku

KOMUNIKAT

Od 1992 roku Rada Polonii Świata, w oparciu §2, pkt. 9 statutu organizacji, jest inicjatorem kolejnych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy, organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i odbywających się tradycyjnie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. W przyszłym roku mija 5 lat od ostatniego, V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, gdy spotykaliśmy się świętując Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dniu 10 listopada br. w Warszawie, Prezydium Rady Polonii Świata, realizując statutowe założenia, podjęło ważną decyzją o zwołaniu w przyszłym roku VI Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i z przedstawicielami państwa Polskiego.

W imieniu Rady Polonii Świata i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pragniemy poinformować wszystkich Polaków w kraju i za granicą, że w dniu 10 grudnia br. podpisaliśmy w Wiedniu porozumienie i przystępujemy wspólnie do zorganizowania VI Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2023 roku.

Stojąc w obliczu nowych wyzwań, jakie niesie świat dzisiejszy, chcemy omówić najbardziej palące i istotne problemy nurtujące Polonię, wzajemne relacje łączące kraj z Polakami za granicą i wskazać pożądane kierunki ich dalszego rozwoju, a także włączyć głos Polonii i Polaków z zagranicy w wielką narodową dyskusję nad kształtem i przeszłością Polski. Pragniemy, aby nasze przyszłoroczne spotkanie było obopólną manifestacją wspólnoty narodowej - troski kraju o Polaków za granicą oraz ich troskę o los naszej wspólnej ojczyzny.


Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"Jarosław Narkiewicz
Przewodniczący
Rady Polonii Świata

Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.