EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Norwegia
 2022-12-28 Odszedł od nas Jerzy Jankowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 grudnia 2022 r. po ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega, Jerzy Jankowski, w Polsce zasłużony działacz opozycji demokratycznej, na emigracji działacz Polonii norweskiej i wieloletni prezes Związku Polaków w Norwegii.

Pamiętamy Jurka z naszych polonijnych spotkań, konferencji i zjazdów. Poświecił Polsce i Polonii dużą część swego życia. Był przez wiele lat członkiem Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Straciliśmy dobrego kolegę i zacnego człowieka, który swym życiem zapracował na szacunek osób, którzy spotkali Go na swojej drodze.


W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
składamy Jego najbliższym i współpracownikom
najszczersze wyrazy współczucia.
Niech spoczywa w pokoju wiecznym.

Sekretariat EUWP


Jerzy Jankowski

Jerzy Jankowski od chwili powstania NSZZ Solidarność włączył się aktywnie w pracę organizacyjną związku, pełniąc wiele kluczowych funkcji w „Solidarności” i „Solidarności Wiejskiej”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce został aresztowany i internowany. Po opuszczeniu więzienia podjął działalność w podziemnych strukturach NSZZ Solidarność a następnie „Solidarności Walczącej”.

Na skutek represji i prześladowań członów rodziny w roku 1983 wyjechał z Polski do Norwegii, gdzie zorganizował pierwsze przedstawicielstwo Solidarności Walczącej w krajach Europy Zachodniej. W tym samym roku został członkiem Zarządu Głównego Solidaritet Norge-Polen, organizacji wspierającej opozycję demokratyczną w Polsce. W kolejnych latach organizował pomoc finansową oraz maszyny drukarskie dla „Solidarności” w Polsce.

Jerzy Jankowski był organizatorem wielu akcji charytatywnych z pomocą finansową i rzeczową dla Polaków w kraju, na Litwie i Białorusi, organizował też wysyłki sprzętu medycznego do szpitali w Polsce. Jako przedstawiciel Solidarności Walczącej uzyskał w roku 1987 poparcie w Kongresie Polonii Amerykańskiej oraz części amerykańskich kongresmenów dla Solidarności Walczącej. W tym czasie był też rzecznikiem na rzecz poprawy stanu Praw Człowieka w Polsce i wielokrotnie zabierał głos w kontaktach z instytucjami międzynarodowymi oraz z norweską prasą.

Jerzy Jankowski podejmował również szereg działań na rzecz Polonii, był jednym z założycieli Rady Polonii w Norwegii. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku powołał do działalności pierwszą Polską Szkołę Sobotnią w Askim, organizował wyjazdy dzieci i młodzieży na obozy polonijne w Polsce oraz stypendia naukowe dla polonijnej młodzieży z Kazachstanu. Był założycielem Związku Polaków w Norwegii z siedzibą w Askim, którego Prezesem pozostawał aż do śmierci.

Za swoja patriotyczną działalność Pan Jerzy Jankowski uhonorowany został licznymi państwowymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.