EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Belgia
 2023-02-10 Walne zebranie Rady Polonii Belgijskiej

W środę, 18 stycznia w sali Thonetje, w Antwerpii odbyło się walne zebranie Rady Polonii Belgijskiej. Zakończył swą kadencję zarząd pod przewodnictwem Józefa Ptaszyńskiego, wieloletniego prezesa i jednego z siedmiu założycieli tej organizacji. Dokonano wyboru nowego zarządu Rady, który ukonstytuował się w składzie: Barbara Wojda – prezes, Piotr Ładomirski – Skarbnik, Wiesław Cieleń – sekretarz, Paweł Kaczmarek – sekretarz i Jolanta Ratajczak – członek zarządu.

Barbara Wojda jest jednocześnie Prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, najstarszej organizacji polonijnej w tym kraju. Jest zasłużoną działaczka polonijną, inicjatorką wielu projektów i przedsięwzięć mających na celu integrację środowisk polskich, propagowanie naszej historii i kultury oraz podtrzymywanie kontaktu z ojczyzną. Od wielu lat prowadzi też Dom Polski w Comblain-la-Tour w Ardenach Belgijskich – miejsce niezwykle gościnne i otwarte dla każdego kto czuje związek z Polską, zwłaszcza młodego pokolenia, dla którego co roku przygotowuje bogatą ofertę programową. Z racji wyboru na nową funkcję Barbara Wojda otrzymała liczne gratulacje.

Rada Polonii Belgijskiej

Rada Polonii Belgijskiej zrzesza polonijne organizacje z całej Belgii i jest organizacją reprezentującą Polonię Belgijską w Radzie Polonii Świata i w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W następstwie demokratycznych przemian w Polsce, Rada Polonii Belgijskiej powstała w 1994 roku jako dachowy organ konsultacyjny. W celu wyłonienia członków Rady, ówczesne organizacje polonijne zorganizowały w całej Belgii wybory dla zainteresowanych Polaków mieszkających na stałe w Belgii. Kandydatami byli zarówno członkowie różnorodnych organizacji, jak i Polacy niezrzeszeni w żadnej organizacji, lecz mający szczególne zasługi na polu działalności społecznej na rzecz Polonii belgijskiej.

Rada podejmuje inicjatywy dotyczące społeczności, którą reprezentuje wobec władz belgijskich wszystkich szczebli, wobec władz stowarzyszeń i wspólnot polskich poza granicami kraju, a szczególnie wobec przedstawicielstw dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii. Ma także na celu obronę interesów i dobrego imienia Polski w Belgii. Rada od wielu lat współpracuje polskimi władzami i z organizacjami w Polsce w tym szczególnie blisko ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Komisja Społeczna Rady rozwinęła także program pomocy dla rodaków w potrzebie. Od wielu lat Rada współorganizuje konkurs „Polak Roku w Belgii” dla uhonorowania wybitnych przedstawicieli Polonii belgijskiej. Pierwszym prezesem i współzałożycielem Rady był Franciszek Gałązka. Następnie funkcję tę piastowali: Izabela Światopełk-Czetwertyńska, Krzysztof Bystram i Józef Ptaszyński. Obecnie, od stycznia 2023 roku prezesem jest Barbara Wojda.

W 2004 roku na zaproszenie Rady Polonii Belgijskiej odbyła się w Brukseli Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W 2015 roku Rada była współorganizatorem Konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej organizowanej przez EUWP. W 2009 roku za szczególne zasługi dla Polonii europejskiej, Rada Polonii Belgijskiej z okazji 15-lecia organizacji została wyróżniona Medalem Honorowym Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.


Barbara Wojda

Barbara Wojda urodziła się w Polsce, w miejscowości Wysokie Małe, k. Łomży. Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Organizatorka życia polonijnego w Belgii i działaczka oświatowa. Mieszka w Belgii w Brukseli od 1989 roku.

Zasłużona jako główny organizator kolonii dla dzieci polonijnych, „Zjazdów Młodzieży Polonijnej” oraz licznych wydarzeń patriotycznych i okolicznościowych. Jest wieloletnią działaczką Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, pełniła funkcję wiceprezesa w latach 2003-2013, a od 2013 jest prezesem tej organizacji. Również od 2013 roku wchodziła w skład Rady Polonii Belgijskiej, w której od stycznia br. pełni funkcję prezesa. W 2017 została odznaczona odznaką „BENE MERITO”.

 

Redakcja tekstu: EUWP, RPŚ na podstawie:
Polonijna Agencja Informacyjna i WikipediaInformacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.