EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Białoruś
 2021-03-24 Protest EUWP przeciw aresztowaniu Andżeliki Borys

PROTEST

Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
przeciw aresztowaniu Andżeliki Borys


We wtorek 23 marca br. w godzinach popołudniowych Andżelika Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi została przez funkcjonariuszy milicji aresztowana. Pretekstem było zorganizowanie przez ZPB w dniu 7 marca, tradycyjnego, polskiego jarmarku „Kaziuki”.

Dzisiaj, 24 marca, odbył się proces sądowy, w którym świadkami oskarżenia byli milicjanci, a sędzia Rusłan Gurin skazał Andżelikę Borys na 15 dni aresztu.

Takie postępowanie władz białoruskich nosi wyraźne cechy prześladowania i jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych.

Andżelika Borys jest od wielu lat szanowanym przywódcą polskiej mniejszości na Białorusi działającą na rzecz utrzymaniu przez młode pokolenie polskich tradycji i języka.

W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot polonijnych zdecydowanie protestujemy przeciw aresztowaniu i skazaniu Andżeliki Borys oraz apelujemy do władz białoruskich o jej niezwłoczne uwolnienie.


Sekretariat
Europejskiej Unii Wspólnot PolonijnychWERSJA PDFWERSJA PDFWERSJA PDF


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.