EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Szwecja
 2021-09-25 IV Światowe Forum Mediów Polonijnych

W dniu 25 września 2021 r. odbyło się IV Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Forum zostało zorganizowane przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, przy partnerskim wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Partnerzy IV edycji Forum to: Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, grupa Tipmedia i Fundacja Bona Notitia. Patronat medialny objęła Polonijna Agencja Informacyjna i Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych. W tym roku, ze względu na pandemię, Forum Mediów po raz drugi odbyło się w formie wirtualnej na platformie komunikacyjnej.    Do udziału w Forum zarejestrowało się ponad stu przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw, portali, blogów, radia i telewizji) z 30 krajów.

Forum zainaugurowała i powitała uczestników Teresa Sygnarek – Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji a jednocześnie spiritus muvens wszystkich Forów Mediów Polonijnych od 2014 roku, kiedy to w Malmö zostało zorganizowane pierwsze, wówczas tylko Europejskie Forum. Po niej głos zabrał Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
W programie merytoryczno-szkoleniowym Forum znalazło się wiele ciekawych pozycji zaproponowanych przez ekspertów. Dr Karolina Burno z Katedry Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie poruszyła temat pt. „Nie tylko fake news, ale także odbiorca w pułapkach wiarygodności”. Piotr Marek, CEO Grupa Tipmedia, założyciel największej w Polsce grupy mediów lokalnych i właściciel Truso Media, przedstawił nowe rozwiązania technologiczne związane z Internetem i funkcjonowaniem stron i portali w referacie pt. „Nie tylko czekające nas zmiany, ale także nowe rozwiązania technologiczne”.

Prof. dr hab. Paweł Nowak – z Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks”, wygłosił ciekawy wykład o języku polskim w przestrzeni publicznej pt. „Nie tylko co pisać, ale także jak sprawić, aby nas rozumiano i słuchano”. „Jak mówić w mediach o kulturze” omówiła znana dziennikarka i pisarka Grażyna Lutosławska. Z kolei redaktor naczelny czasopisma CKM Paweł Jaśkowski podczas swojego wykładu mówił o sztuce dobierania tytułu, który powinien zachęcić i zaciekawić czytelnika. Dr Elżbieta Pawlak-Hejno, adiunkt w Katedrze Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie przedstawiła temat pt. „Nie tylko jak opowiadać, storytelling a crowdfunding”.

Kulminacyjny momentem końcowej części Forum była debata zatytułowana „Quo vadis media polonijne”. Referat wprowadzający do debaty wygłosiła Teresa Sygnarek w którym podjęła takie ważne tematy jak: aktualny stan mediów i ich niezależność, wsparcie ze strony władz polskich oraz dzielenie mediów na „wschodnie i zachodnie”. Debatę moderował Tadeusz Adam Pilat a wnioski zostały wyrażone w postaci dokumentu końcowego Forum.

Dokument końcowy
IV Światowego Forum Mediów Polonijnych

Dla mediów polonijnych niezależność jest sprawą podstawową, a wszelkie próby nacisków budzą sprzeciw i będą odrzucane.

Mimo oczywistego zróżnicowania zarówno potrzeb jak i wsparcia, media polonijne nie akceptują stosowanego podziału na Wschód i Zachód, zdecydowanie opowiadając się za pełną integracją.

Rozdział środków na wsparcie działalności mediów polonijnych oceniany jest krytycznie z powodu zbiurokratyzowania systemu wsparcia społecznej działalności oraz ogromnych opóźnień i braku przejrzystej strategii.  Najbardziej racjonale jest połączenie funkcji rozdziału środków, z funkcją opieki nad Polonią i Polakami za granicą, jaką nominalnie od lat sprawuje Senat RP. Nie jest możliwe sprawowanie opieki bez możliwości finansowego wsparcia.

Niektórym mediom na Zachodzie grozi likwidacja. Niewątpliwie korzystne wsparcie mediów na Wschodzie, przy niedostatecznym dofinansowaniu, a czasem wręcz wstrzymaniu wsparcia dla mediów na Zachodzie, jest oceniane jako próba dalszego dzielenia mediów.

Należy rzetelnie zbadać faktyczny stan i potrzeby mediów działających poza granicami Polski, a udokumentowane wyniki opracować w postaci kompleksowego raportu na ten temat, będącego podstawą do przyszłej obiektywnej strategii polskich władz wobec Polonii i jej mediów.Tegoroczne Forum było ósmą z kolei stałą merytoryczną platformą spotkań, integrującą ludzi mediów polonijnych. Pierwsze cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a ich sukces spowodował rozszerzenie formuły od 2018 roku na spotkania o zasięgu światowym. Wyrażona prze uczestników Forum w 2019 roku potrzeba dalszej integracji mediów polonijnych, zaowocowała powstaniem grupy inicjatywnej, tworzącej Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, które działa na rzecz zniesienia podziałów i strukturalnego połączenia wszystkich mediów polonijnych na świecie.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.