EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2021-12-20 Wigilia we Wspólnocie Polskiej

20 grudnia w Domu Polonii im. Prof. A. Stelmachowskiego zebrali się na Spotkaniu Opłatkowym przyjaciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i wszyscy, którym sprawy Polonii i Polaków za Granicą są bliskie sercu. Wszędzie tam, gdzie na świecie są Polacy, tam jest uroczysta Wigilia.Ze zrozumiałych, pandemicznych względów wigilijne grono musiało zostać ograniczone ale wśród znamienitych gości znaleźli się: Poseł na Sejm RP Joanna Fabisiak, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ks. bp. Wiesław Lechowicz, dyrektor Jan Badowski z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Minister płk. Krzysztof Wacławek, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, Prezes Związku Polaków na Białorusi Oddział w Wołkowysku Maria Tiszkowska, przełożony pallotyńskiej prowincji Chrystusa Króla ks. Zenon Hanas, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z organizacjami polonijnymi i organizacjami pozarządowymi Dariusz Rybak, Prezes Związku Repatriantów RP Aleksandra Ślusarek, Kierownik Teatralnej Majsterni „Gwiazdeczka” Nadzieja Zołotarewicz - wraz z dziećmi i współpracownikami, dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji, przedstawiciele duchowieństwa, reprezentanci władz oraz członkowie i pracownicy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz spotkania, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, który witając przybyłych podkreślił szczególną więź jak łączy wszystkich naszych Rodaków w okresie bożonarodzeniowym, to czas, kiedy - gdziekolwiek jesteśmy - czujemy się jedną wielką rodziną. Wyraził słowa najszczerszego podziękowania dla wszystkich osób i instytucji wspierających Wspólnotę Polską w działaniach na rzecz Polaków i Polonii za granicą. Prezes Dariusz Piotr Bonisławski wyraził również nadzieję, że uda nam się doczekać aż nasi Przyjaciele ze Związku Polaków na Białorusi, których dotykają ciężkie prześladowania, doczekają normalności.Specjalny list do uczestników Spotkania Opłatkowego skierowała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, w którym przekazała swoje najserdeczniejsze świąteczne pozdrowienia. List odczytał prowadzący Spotkanie Marek Zając.

Tadeusz Adam Pilat - wieloletni Przyjaciel Stowarzyszenia Wspólnota Polska - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (organizacji zrzeszającej 42 organizacji polskich i polonijnych z 27 państw europejskich) podkreślił zasługi Wspólnoty, której mimo trudnego czasu udało się zorganizować wiele ważnych dla Polonii wydarzeń. Odczytał wiersz Kornela Makuszyńskiego i złożył wszystkim zgromadzonym piękne życzenia dające otuchę na nadchodzący święty czas.Maria Tiszkowska, Prezes ZPB Oddział w Wołkowysku w niezwykle wzruszającym przemówieniu przywołała tragiczną sytuację Prezes Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Zaapelowała o modlitwę i ciepłe myśli za naszych uciśnionych Polaków.

Tradycją jest, że na wigilijnym stole w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie królują wileńskie potrawy. Ale w tym roku był jeszcze szczególny akcent. Przed Domem Polonii znajduje się wystawa poświęcona miejscu ważnemu dla naszych Rodaków, Domowi Kultury Polskiej w Wilnie. Zapraszał na nią osobiście obecny Dyrektor Artur Ludkowski.

Prezes Dariusz Piotr Bonisławski odczytał fragment Pisma Świętego, po czy rozpoczęło się wspólne kolędowanie! Biskup Wiesław Lechowicz pobłogosławił zgromadzonych i złożył krzepiące życzenia na nadchodzące Święta. Nie zabrakło specjalnych życzeń dla Polaków na Białorusi...

Spotkanie Opłatkowe zakończył występ dzieci i młodzieży z Majsterni „Gwiazdeczka” działającej przy Związku Polaków na Białorusi. Radosny śpiew otwierał i zamykał doroczne spotkanie we Wspólnocie Polskiej.

Opracowanie tekstu EUWP na podstawie: PAI,
zdjęcia A. Pawłowska, P. Tokarski


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.