EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-05-24 Polonijne zespoły folklorystyczne - komunikat o Festiwalu w Rzeszowie

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przypomina, że po licznych konsultacjach z zespołami zainteresowanymi polonijnym festiwalem folklorystycznym w Rzeszowie – uwzględniając ich obawy związane z sytuacją epidemiologiczną na różnych kontynentach oraz wysiłkiem Polaków, w tym i mieszkańców Rzeszowa, udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy – podjęta została decyzja o przeniesieniu XIX Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych na rok 2023 i zorganizowaniu go w bardziej sprzyjających okolicznościach.

Przepraszamy w związku z tym zespoły, które wyraziły chęć przyjazdu do Rzeszowa w tym roku. W ramach rekompensaty deklarujemy dla nich automatyczną kwalifikację na festiwal i bonifikatę finansową za rok.

Informujemy jednocześnie, że w lipcu bieżącego roku Rzeszowski Oddział zamierza zorganizować Dni Polonijne na Podkarpaciu, w ramach których propagować będziemy dorobek artystyczny Polonii oraz jej międzynarodową solidarność.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.