EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-08-18 Gala XIII Edycji Konkursu "Być Polakiem"

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się XIII gala konkursu „Być Polakiem”. Dzieci, młodzież oraz nauczyciele ze szkół polonijnych na całym świecie odebrali nagrody i upominki. Uczniowie przygotowywali na konkurs prace w jednym z trzech formatów: pracy plastycznej, pracy literackiej w języku polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem konkursu dla nauczycieli było natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej. 13. konkurs "Być Polakiem" zorganizowała fundacja "Świat na Tak" we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".Motto przewodnie brzmiało: "Mieszkasz poza Polską. Twoje serce jest w Polsce". Na konkurs wpłynęło ponad 1200 prac z 37 krajów. Na galę przybyli licznie jurorzy konkursu, nauczyciele polonijni oraz członkowie najważniejszych organizacji polonijnych, jednocześnie członkowie Komitetu Honorowego konkursu: Małgorzata Kwiatkowska - prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Tadeusz Adam Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspolnot Polonijnych oraz Janusz Tomczak – prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej.Celem konkursu „Być Polakiem” jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. Z kolei Konkurs dla nauczycieli ma na celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego./em>Podczas gali laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wśród wyróżnionych były osoby m.in. z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ukrainy, Bułgarii, Włoch, Szwecji i Kazachstanu. W imieniu nagrodzonych głos zabrała m.in. Victoria Billack (USA), która powiedziała: „Jesteśmy młodymi ludźmi ze wszystkich stron świata. Każdy z nas ma inny charakter, kolor skóry, kulturę. Każdy z nas ma coś, co nas łączy - miłość do Ojczyzny i język polski, które towarzyszą nam w codziennym życiu. Będziemy te cenne skarby nosić i pielęgnować w sobie zawsze, aż do końca naszej ziemskiej wędrówki. Chociaż pochodzimy z różnych państw, kultur i światów łączy nas Polska” - podkreśliłaPrzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Być Polakiem” Posłanka KO Joanna Fabisiak powiedziała, że uczestnicy konkursu są nadzieją Polski. Wskazała, że mają oni zobowiązanie do tego, żeby troszczyć się o Polskę, o flagę. „Nie zapomnijcie o tym spotkaniu z Polską, bo my po to organizujemy ten konkursu, żebyście wy się bardziej poczuli Polakami, związali z Polską. O to was prosimy, na to liczmy. I wierzymy, że tak będzie”.Do uczestników uroczystości list skierowała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która dzień wcześniej spotkała się w Sejmie z uczestnikami, jurorami i gośćmi honorowymi Konkursu. Wspominając spotkania z laureatami poprzednich konkursów, Marszałek podkreśliła, że utwierdziły ją w przekonaniu, że „ci wspaniali młodzi ludzie są nie tylko integralną częścią naszej wspólnoty narodowej, lecz przede wszystkim mocnym atutem i wielkim kapitałem Polski na świecie. Świadectwem tego są piękne i wzruszające konkursowe prace” - napisała marszałek Witek. „Przelane na papier emocje, uczucia i obserwacje, a także niezwykle trafne osobiste refleksje na temat patriotyzmu i własnej tożsamości, stanowią znamienny dowód na to, że bez względu na miejsce zamieszkania serca Polaków biją jednym rytmem” - podkreśliła w przesłaniu do laureatów konkursu.

Zwracając się do osób, które wzięły udział w konkursie Marszałek Witek przyznała, że „podziwia ich talent i zaangażowanie, a przede wszystkim chęć poznania i zrozumienie Ojczyzny swoich przodków. Głęboko przy tym wierzę, że zgłębiając polską historię, tradycję, kulturę i współczesną rzeczywistość, umacniać będziecie autentyczną dumę ze swojej tożsamości i już niebawem staniecie się niezastąpionymi ambasadorami RP w każdym z zamieszkanych przez was krajów, rozsianych po całym świecie” - dodała.List do uczestników gali skierował także Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Ocenił, że konkurs nie jest ważny tylko dla młodych, ale też dla dorosłych. „Kiedy bowiem przejmiecie od nas pałeczkę w sztafecie pokoleń, poniesiecie w swoich sercach polskość i naszą ojczyznę i będziecie jej najlepszymi ambasadorami na całym świecie, a my z dumą i optymizmem, będziemy patrzeć, jak idziecie swoją własną drogą” - dodał Marszałek Grodzki, w liście odczytanym przez zastępcę szefa Kancelarii Senatu Jarosława Stolarczyka.

Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą ustosunkowując się do idei konkursu stwierdził: „W ponad 30 krajach na świecie przypomina o tym, co to znaczy być Polakiem. - Tak na prawdę ten konkurs jest szkołą bycia Polakiem za granicą, lekcją co oznacza bycie Polakiem. Inicjatywa prezentuje też jak być dumnym z bycia Polakiem”.

Z Rzymu na galę konkursu przybyła specjalnie Ambasador Polski we Włoszech Anna Maria Anders, która podkreśliła, że „cieszy się wolnością Polski, ale zwróciła też uwagę na walkę o wolność Ukrainy. Przypomniała, że Polska po II wojnie światowej była przez ponad 40 lat krajem zależnym, a Polacy nie mieli wolności. Zaznaczyła, że nie można doprowadzić, żeby państwo ukraińskie znalazło się w takiej samej sytuacji”.

W swoim wystąpieniu Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz Piotr Bonisławski powiedział, że „w nadesłanych pracach widać było miłość młodych ludzi do Polski. " Wszystkie prace to wspólny mianownik - ogromna miłość do Polski”.Głos zabrał Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, przewodniczący Komitetu Honorowego Konkursu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że „realizowany od 13 lat genialny pomysł poseł Joanny Fabisiak stał się dla dzieci i młodzieży polonijnej najważniejszym wydarzeniem ukazującym ich rzeczywiste zaangażowanie i chęć kontaktu z Polską. Dostrzegła to Europejska Unia Wspólnot Polonijnych wyróżniając Konkurs w ubiegłym roku statuetką „Orła 100-lecia Niepodległości Polski”. Podziękował inicjatorce i komitetowi organizacyjnemu, sponsorom, nauczycielom i rodzicom uczestników, którzy przyczynili się do kolejnego sukcesu tegorocznej edycji Konkursu. Na zakończenie powiedział: „dziękuję przede wszystkim laureatom konkursu, młodzieży i dzieciom, które angażując swe serca i umysły, poświęciły swe piękne uczniowskie prace Polsce. Oni tu są najważniejsi – oddajmy im głos”.

W czasie uroczystości tegoroczną tematykę konkursu ilustrowały znakomite występy laureatów pod dowództwem, zaangażowanego całym sercem Tomka Bastkowskiego. Na tę okoliczność, nagrodzone dzieci skomponowały również, odśpiewany przez wszystkich specjalny hymn konkursu. Galę uświetniły też tradycyjnie występy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Następnego dnia w sali konferencyjnej Domu Poselskiego odbyła się debata pod przewodnictwem poseł Joanny Fabisiak, podsumowująca XIII edycję konkursu i definiująca program oraz zasady następnej edycji. W ożywionej dyskusji prym wiodła najbardziej doświadczona działaczka oświatowa z Ameryki, Ania Dunajewska – wieloletnia pierwsza wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej. Głos zabierali również: Basia Wojda z Belgii, Elżbieta Barrass z Wielkiej Brytanii, Tomek Bastkowski z Irlandii, Halina Koblenzer z Niemiec i wielu innych. W dyskusji uczestniczyli również członkowie Komitetu Honorowego Konkursu: Janusz Tomczak – prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Tadeusz Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.  Zapadła decyzja, że inauguracja następnej edycji konkursu odbędzie się w październiku br. w Wilnie.


Redakcja tekstu EUWP na podstawia:
Polonijna Agencja Informacyjna, Zdjęcia: © Agata Pawłowska PAIInformacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.