EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Rosja
 2022-10-18 Konferencja nauczycieli polonijnych w Moskwie

14 października 2022 roku w Moskwie odbyła się konferencja nauczycieli polonijnych, w której uczestniczyło trzydzieścioro pedagogów z całej Rosji. Wydarzenie zorganizowane przez Kongres Polaków w Rosji we współpracy z Wydziałem Konsularnym i Polonii otworzył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Moskwie Krzysztof Krajewski. Złożył on życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wypowiedział słowa uznania za wysiłek w krzewieniu polskiej tradycji, języka i kultury narodowej. Podziękował też za owocną współpracę prezes FPANK „Kongres Polaków w Rosji” p. Halinie Subotowicz-Romanowej, która była moderatorem konferencji.

Podczas spotkania omawiano rozmaite zagadnienia oświaty polonijnej w Rosji, w szczególności aktualny stan nauczania dzieci polonijnych języka polskiego, potrzebę zachęcania młodego pokolenia do pielęgnowania polskości i podtrzymywania ciągłości organizacji polonijnych. Zebrani mieli okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń pedagogicznych. Wygłoszono następujące referaty:

— „Stan i wyzwania szkolnictwa polonijnego w Rosji” (Halina Subotowicz-Romanowa, Kongres Polaków w Rosji)

„Różne aspekty nauczania dzieci polonijnych: od klasyki do nowatorstwa” (Helena Rogaczykowa, Narodowo-Kulturalna Autonomia w Kaliningradzie „Polonia”)

„Zachęcanie młodego pokolenia do pielęgnowania języka polskiego, kultury i tradycji” (Lilia Szyszko, Regionalna Społeczna Organizacja „Kongres Polaków w Sankt Petersburgu”)

„Sukcesy i trudności w promowaniu kultury polskiej w środowisku naszego zamieszkania przez stowarzyszenia polonijne w Rosji” (Wanda Jarmolińska, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Kraju Ałtajskiego „Dom Polski”)

„Oświata polonijna jako podstawa trwałości i ciągłości organizacji polonijnych” (Czesław Błasik, Sankt Petersburska Organizacja Społeczna „Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia”)

„Źródła cyfrowe do nauczania języka polskiego” (Aleksandra Guziejewa, Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków w Tomsku „Polonia Tomska”)

„Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego wśród Polonii” (Katarzyna Moskalowa-Potiomkina, Moskiewska Organizacja Polonijna „Jedność”)

W ramach konferencji odbyło się szkolenie w zakresie metodyki zdalnego nauczania i uczenia się języka polskiego jako obcego w szkołach polonijnych poprowadzone on-line przez p. Lilianę Sosnowską, nauczyciela konsultanta z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.


Korespondencja: Halina Subotowicz-Romanowa
Prezes Kongresu Polaków w Rosji
Redakcja tekstu Europejska Unia Wspólnot Polonijnych na podstawie:
Конгресс поляков в РоссииInformacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.