EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-10-15 Polonijna wizyta na Śląsku

W dniach 14-15 października, na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego przewodniczący Rady Polonii Świata – Jarosław Narkiewicz i prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Tadeusz Adam Pilat udali się z roboczą wizytą na Śląsk.

W piątek 14 października, w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie w gabinecie prezydent Miasta Zabrza, dr Małgorzaty Mańka-Szulik. W spotkaniu uczestniczył również Jan Korsak, Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia i przewodniczący rady powołanego w lipcu Polonijnego Centrum Turystyki Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.Na spotkaniu omówiono plany przyszłorocznej konferencji w Zabrzu poświęconej turystyce polonijnej. Projekt uzyskał przychylność Prezydent miasta Zabrza i władz miejskich, które od wielu lat wspierają działalność Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia. Prezes Dariusz Piotr Bonisławski wręczył prezydent Małgorzacie Mańka-Szulik Medal 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Po spotkaniu delegacja udała się do nowo odsłoniętego w pobliżu ratusza pomnika słynnego kardiochirurga dr Zbigniewa Religi. Wieczorem delegacja spotkała się z Wojciechem Grzelakiem prezesem Oddziału Stowarzyszenia w Bielsku-Białej oraz z posłem Przemysławem Drabkiem, członkiem Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

W sobotę przed południem delegacja wraz z prezesem Wojciechem Grzelakiem udała się do nowo wyremontowanej siedziby Oddziału.


Redakcja tekstu: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychInformacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.