EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2020-12-22 Wideokonferencja Min. Jana Dziedziczaka z Sekretariatem EUWP

We wtorek 22 grudnia 2020 roku w godzinach od 15:00 do 17:00, odbyła się na platformie Zoom zwołana przez sekretariat Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą wideokonferencja Ministra Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą z Sekretariatem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor tego Departamentu, Jan Badowski. Sekretariat był reprezentowany przez prezydenta Tadeusza Pilata, wiceprezydent Teresę Sygnarek, sekretarza generalnego Edwarda Trusewicza oraz sekretarzy, Józefa Ptaszyńskiego, Wojciecha Białka i Andrzeja Janeczko.

Prezydent EUWP Tadeusz Pilat przedstawił członków Sekretariatu, a następnie zaprezentował działalność Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, strukturę i zasady jej funkcjonowania oraz wynikające ze statutu obowiązki członków i organów wykonawczych organizacji. W swej wypowiedzi podkreślił zarówno stałą wolę współpracy z polskimi władzami, jak i zasadę absolutnej neutralności politycznej EUWP, która ponad politycznymi i partyjnymi podziałami kieruje się od założenia dobrem Polski i wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Podkreślił też stałą opartą na pełnym zaufaniu współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Minister Jan Dziedziczak przedstawił zasady finansowania działalności polonijnej i oczekiwania władz polskich w stosunku do beneficjentów tego finansowania. Zaprezentował też najważniejsze kierunki zadań proponowanych przez polskie władze organizacjom polonijnym do realizacji.

Dyrektor Jan Badowski, przedstawił kilka szczegółów związanych zarówno z rozdziałem dotacji w kończącym się roku 2020 oraz system konkursu i zasad składania wniosków o dotacje w nadchodzącym roku 2021.

Wiceprezydent Teresa Sygnarek przedstawiła działalność EUWP w zakresie corocznych Europejskich i Światowych Forów Mediów Polonijnych organizowanych od 2014 roku. Sekretarz Andrzej Janeczko przekazał Ministrowi informacje o akcjach pomocy w związku z pandemią, prowadzonych od wielu miesięcy przez jego organizacje w Hiszpanii. W trakcie dyskusji udało się poprzez dodatkowe informacje wyjaśnić kilka spraw, które dotychczas oceniane były przez obie strony odmiennie.

W podsumowaniu obie strony pozytywnie oceniły wagę tego spotkania, oraz nowe możliwości i perspektywę dalszej współpracy. Na zakończenie, Minister Jan Dziedziczak i Prezydent Tadeusz Pilat złożyli wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.

Informacja: Sekretariat EUWPInformacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.