EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2021-03-30 WIELKANOCNE ŻYCZENIA PREZESA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA" DLA POLONII

Szanowni Państwo

zbliża się jedno z najstarszych i najważniejszych Świąt Chrześcijańskich, do którego przygotowujemy się cały rok. Zmartwychwstanie Pańskie jest bowiem fundamentem i istotą wiary chrześcijańskiej. Jest to okres pełen radosnych motywów, podczas którego pozdrawiamy się nawzajem słowami: „Chrystus zmartwychwstał!”, doświadczamy wytchnienia i dzielimy się radością wspólnego bycia.

Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, który Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski został patronem 2021 roku, w książce „Miłość na co dzień” napisał: „Chrystus po Zmartwychwstaniu zapłacił ludziom detaliczną dobrocią, serdecznością, bliskością i radością za zniewagi doznane przed śmiercią. Jakże On jest wielkoduszny i wspaniałomyślny! (…) Taka jest właśnie miłość, taka jest prawdziwa przyjaźń! Z lekcji danej nam przez Chrystusa Zmartwychwstałego możemy się nauczyć stylu postępowania z naszym otoczeniem.”

Przyłączając się do tych pięknych słów pragnę życzyć Państwu, aby te Święta przyniosły nadzieję, umocnienie, wiarę i miłość. Napełniły Nas wszystkich pokojem, dały siłę w pokonywaniu trudności i pozwoliły z ufnością patrzeć w lepsze jutro.


Z szacunkiem i życzliwością

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dariusz Piotr Bonisławski

Warszawa, 29 marca 2021 roku


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.