EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Wielka Brytania
 2021-03-23 Wybory w Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii

W dniu 22 lutego odbyło się walne zebranie Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii. Dotychczasowa prezes Macierzy Krytyna Olliffe nie startowała w wyborach na kolejną kadencję. Grono powierników jednomyślnie powierzyło funkcję prezesa Macierzy Elżbiecie Barrass. Dziękujemy za współpracę Krystynie Olliffe, a Elżbiecie Barrass gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy oświatowej w Wielkiej Brytanii.

Nowa Prezes w liście skierowanym do EUWP i do innych organizacji napisała:

Szanowni Państwo!
Witam Was bardzo serdecznie w roli Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej. 22 lutego br. grono Powierników jednomyślnie zdecydowało mi powierzyć tę arcytrudną funkcję. Oczywiście traktuję ją jako zaszczyt. Jednak poprzez przyjęcie tego zadania podejmuję się olbrzymiego obowiązku! Obowiązku wobec pierwotnych założycieli organizacji, wobec całej społeczności polonijnej, wobec nauczycieli polonijnych i wobec polskiego dziecka. Podejmuję się obowiązku dbania o wizerunek naszej Ojczyzny poprzez wielopłaszczyznową edukację, pielęgnację języka, promowanie naszej historii i kultury, a także dialog.

Mam przywilej pracować w fantastycznym zespole czternastu powierników, którzy wolontaryjnie, w niektórych przypadkach od kilkudziesięciu lat, poświęcają każdą chwilę na rzecz oświaty polonijnej. Nasz zespół administracyjny pracuje prężnie. I chociaż jestem przerażona rozmiarem zadania, które przed nami, jestem również przekonana, że tylko razem, wspólnie z Wami, sprostamy wszystkim wyzwaniom, które stawia przed nami edukacja polonijnego dziecka na świadomego obywatela Polski i świata. Jestem do dyspozycji i liczę na Państwa pomoc, współpracę i sugestie jak razem możemy osiągnąć ten przepiękny cel.

Z poważaniem Elżbieta Barrass - Prezes Polish Educational Society


Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii

EUWP


Polska Macierz Szkolna jest organizacją charytatywną wspierającą polską edukację na terenie Wielkiej Brytanii, która powstała z inicjatywy generała Władysław Andersa. Powołany przez niego Komitet Organizacyjny zwołał 14 maja 1953 r. w Londynie zebranie polityków polskich i działaczy oświatowych, na którym zebrani postanowili utworzyć stowarzyszenie pod nazwą Polska Macierz Szkolna Zagranicą. Na kolejnym zebraniu, ustalono statut Polskiej Macierzy Szkolnej oraz ustalono skład Rady PMS, której przewodniczącym został generał Anders.

Celem powołanej organizacji miało być: „Utrzymanie i pogłębienie świadomości religijnej i narodowej wśród ogółu Polaków, przede wszystkim zaś wśród dzieci i młodzieży, wychowanie młodego pokolenia w duchu wiary ojców, tradycji i kultury narodowej oraz wierności dla sprawy Niepodległości i Wolności Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na przestrzeni lat Polska Macierz Szkolna stała się jedną z ważnych organizacji oświatowych na emigracji. Tworzyła szkoły, biblioteki, wydawała książki, czasopisma i broszury oświatowe, organizowała działalność polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii. Rozpoczęła konferencje i szkolenia dla nauczycieli polskich szkół sobotnich.

Obecnie, głównym nurtem działalności jest wspieranie funkcjonowania Polskich Szkół Sobotnich. Celem organizacji jest też wspieranie inicjatyw zakładania i prowadzenia uzupełniających szkół przedmiotów ojczystych: doradztwo w procesie zakładania szkoły, pomoc merytoryczna w zarządzaniu placówkami, działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Ponadto PMS przygotowuje konferencje i szkolenia metodyczne dla nauczycieli, prowadzi warsztaty przygotowawcze do egzaminów dla młodzieży organizuje szereg wydarzeń integrujących środowisko młodej Polonii, jak cykliczny Wesoły Dzień Dziecka w Laxton Hall i liczne konkursy, pośredniczy w komunikacji pomiędzy szkołami sobotnimi a innymi organizacjami, gromadzi i systematyzuje informacje o możliwościach edukacji w zakresie przedmiotów ojczystych na terenie Wielkiej Brytanii w celu służenia nimi wszystkim zainteresowanym: rodzicom, dzieciom, dyrektorom szkół, nauczycielom.

PMS prowadzi ponad 130 polskich szkół sobotnich w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji. Prowadzi także Centrum Egzaminacyjne, umożliwiające zdawanie egzaminów GCSE i A-Level z języka polskiego jako obcego. Od 1993 roku prowadzi polską księgarnię w Londynie, zaopatrującej szkoły w podręczniki szkolne sprowadzane z Polski oraz wydawane za granicą przez PMS, a także pomoce naukowe, czasopisma polskie i polonijne oraz polskie rękodzieło. Dotychczas, prezesami organizacji byli kolejno: Władysław Kański (1955–1971), Michał Goławski (1971-1974), Ryszard Gabrielczyk (1974-1999), Aleksandra Podhorodecka (1999-2016) i Krystyna Olliffe (2016-2021).

Tekst EUWP, na podstawie PMS i Wikipedia


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.