EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2021-03-23 Wybory w Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii

14 stycznia 2021 roku odbyło się na platformie Zoom Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, w którym brała udział większość organizacji członkowskich. Do grona powierników dołączyli: wiceprezes Ogniska Polskiego, Juliusz Bogacki oraz dyrektor Polskiej YMCA, Alicja Donimirska. Do wyborów na stanowisko prezesa stanęli Monika Tkaczyk oraz Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, który wybrany większością głosów został prezesem Zjednoczenia na następną kadencję.

Mając na uwadze niecierpiące zwłoki zagadnienia działalności Zjednoczenia, 4 lutego odbyło się pierwsze zebranie Powierników w nowym składzie, na którym rola wiceprezesa została powierzona Juliuszowi Bogackiemu, a sekretarza Tadeuszowi Stenzelowi. Głównym tematem zebrania był kształt działalności Zjednoczenia Polskiego, zarówno na najbliższy rok, jak i dalszą przyszłość. Przy zmieniającym się charakterze brytyjskiej Polonii i organizacji członkowskich Zjednoczenia, sytuacji związanej z pandemią, oraz ograniczonych funduszach, zarząd stoi przed nie lada zadaniem stworzenia konstruktywnego planu działania.

Ważne, aby zarządowi udało się zrewitalizować rozpoczęte projekty i zorganizować nowe oraz aby jeszcze raz Zjednoczenie pozostało dalej głosem brytyjskiej Polonii. Dziękujemy za współpracę Tadeuszowi Stenzelowi a Włodkowi Mier-Jędrzejowiczowi, którego znamy z jego poprzedniej kadencji (2011-2013) serdecznie gratulujemy.


Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

urodził się w Londynie, w roku 1949. Pochodzi z ziemiańskiej rodziny, która pozostała w Wielkiej Brytanii po II Wojnie światowej. Ukończył angielskie szkoły w Londynie i w Southampton. Studia uniwersyteckie w dziedzinie fizyki i matematyki ukończył w roku 1972 na Imperial College w Londynie, gdzie w 1978 roku obronił doktorat z fizyki cząstek elementarnych oraz w latach 1978-1999 podjął pracę naukową i dydaktyczną w dziedzinie fizyki. Odbył również wyjazdy naukowe do Francji, Norwegii i USA.

Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz jest profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie oraz członkiem Brytyjskiego Królewskiego Stowarzyszenia Astronomicznego (Royal Astronomical Society) i Amerykańskiego Stowarzyszenia Geofizyków (American Geophysical Union).

Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz działa społecznie w środowisku polonijnym Wielkiej Brytanii od wielu lat. W latach sześćdziesiątych działał w harcerstwie polskim, a w latach siedemdziesiątych zaangażował się w organizacjach polonijnych i kościelnych. Był między innymi – prezesem Zjednoczenia Studentów i Absolwentów Polskich na Uchodźstwie, sekretarzem honorowym i prezesem Ogniska Polskiego w Londynie, wiceprezesem Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej, przewodniczącym, Komisji Rewizyjnej Związku Polskich Kawalerów Maltańskich i jest również członkiem komitetu wykonawczego Europejskiego Forum Narodowych Komitetów Rad Świeckich Katolików. W Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii pełnił poprzednio funkcję prezesa w latach 2011-2013 oraz przewodniczącego Koła Członków Indywidualnych.

Tekst EUWP, na podstawie ZPwWB i Wikipedia
Fot. M. Bugaj-Martynowska


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.