EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2021-09-19 Uroczystości jubileuszowe
30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Uroczystości jubileuszowe 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyły się w dniach 18-19 września br. Na Zamku w Pułtusku. Uświetnili je swoją obecnością m.in.: Minister Adam Kwiatkowski, Minister Michał Dworczyk, Senator Stanisław Karczewski, Poseł Joanna Fabisiak, ks. Biskup Wiesław Lechowicz, ks. Prof. Dr hab. Ryszard Czekalski Rektor UKSW, Andrzeja Kraśnicki Prezes PKOL, prof. Jan Żaryn – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romualda Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, Tadeusz Adam Pilat Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele władz samorządowych z Panem Wojciechem Grzegorczykiem Burmistrzem Pułtuska na czele, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i ministerstw, mediów, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – ciał statutowych, Prezesi oddziałów Stowarzyszenia, Dyrektorzy Domów Polonii.

Światowe Centrum Polonii w Pułtusku

Jubileusz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” połączono z otwarciem Światowego Centrum Polonii im. Ignacego Jana Paderewskiego. Na zamkowym dziedzińcu odsłonięto pamiątkową tablicę, a Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali ministrowie: Adam Kwiatkowski i Michał Dworczyk.Przytaczamy za Polonijną Agencją informacyjną kilka najważniejszych wypowiedzi nawiązujących do uroczystości:

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" od 30 lat wspiera rodaków rozsianych za granicami kraju. Skupia ochotników, którzy pracują na rzecz pomocy rodakom w kultywowaniu polskości. „Najważniejsze w naszym okresie działania było budowanie wspólnoty – wspólnoty celów, misji i ludzi, którą nakreślił profesor Stelmachowski” – mówi Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.- „To połączenie Domu Polonii z Paderewskim to znak ze pamiętamy o naszych bohaterach przeszłości, pamiętamy o tym co robili dla Polski również poza jej granicami” – powiedział min. Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

- Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, podkreślił ważną rolę Polonii. „Polonia jest bardzo ważna, jeśli chodzi o politykę rządu, Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze podkreślaliśmy jak istotną rolę odgrywają Polacy poza granicami kraju, jest szereg instytucji, które wspierają rodaków i współpracują z nimi”.

- Stowarzyszenie w obszarach swojej działalności kultywuje polskie tradycje, kulturę i język. Dom Polonii w Pułtusku odgrywa w tym obszarze szczególną rolę. „Jeśli chodzi o fundamentalne obszary działalności „Wspólnoty Polskiej” to jest wspieranie nauki języka polskiego, kultury, oświaty, wspieranie organizacji polonijnych” – wyliczał Krzysztof Łachmański, wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".- Do pułtuskiego Domu Polonii przyjeżdżają Polacy z całego świata, tu uczą się języka polskiego, poznają ojczyznę przodków. Od kilku lat przyjeżdżają też repatrianci zza wschodniej granicy Polski. „Ta dbałość o Polaków mieszkających zagranicami nie tylko przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", ale i przez rządzących jest ważna, o nich nie chcemy zapomnieć, bo chcemy, żeby oni nie zapomnieli o nas, o swoich korzeniach o polskości” – stwierdził Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości.Uroczystości Jubileuszowe

Uroczystości rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Stowarzyszenia i odśpiewanie hymnu narodowego. Podczas uroczystości jubileuszowych Minister Adam Kwiatkowski odczytała list gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a Minister Michał Dworczyk odczytał list od Premiera Mateusza Morawieckiego. W wystąpieniach specjalnych gości Jubileuszu głos zabrali: senator Stanisław Karczewski, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski Rektor UKSW, Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, który w swoim wystąpieniu nawiązał do: „wieloletniej dobrej i partnerskiej współpracy EUWP z Radą Krajową, oddziałami i kolejnymi prezesami Stowarzyszenia: prof. Andrzejem Stelmachowskim, Marszałkiem Maciejem Płażyńskim, Premierem Longinem Komołowskim i Prezesem Dariuszem Piotrem Bonisławskim. Zaznaczył, że Stowarzyszenie jest tą organizacją pozarządową, która szanuje podmiotowość organizacji polonijnych, ich niezależność i prawo do inicjatywy w podejmowanych działaniach. W ostatnich latach Stowarzyszenie stało się organizacją na wskroś nowoczesną, podążającą za trendem digitalizacji i modernizacji zarządzania oraz wymagającą merytorycznych kompetencji od swych działaczy i pracowników. Podkreślił też wybitne zasługi Prezesa Dariusza Bonisławskiego dla oświaty polonijnej na całym świecie”.

Prowadzący uroczystość redaktor Marek Zając odczytał też list gratulacyjny Teresy Berezowskiej – Przewodniczącej Rady Polonii Świata.

Odznaczenia państwowe dla działaczy i pracowników Stowarzyszenia

Podczas uroczystości jubileuszowej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Adam Kwiatkowski wręczył w Pułtusku – nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę – ordery i odznaczenia zasłużonym członkom Stowarzyszenia. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego, za działalność na rzecz środowisk polonijnych odznaczeni zostali:

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
- Dariusz Piotr Bonisławski i ks. bp Wiesław Lechowicz;
- Srebrnym Krzyżem Zasługi
– Tomasz Głowiński, Anna Kietlińska, Tomasz Różniak, i Władysław Strutyński;
- Brązowym Krzyżem zasługi
– Krzysztof Łachmański i Elżbieta Stelmachowska.

W imieniu odznaczonych podziękowania za odznaczenia przekazał ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Migracji Polskiej.Nagroda Imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ustanowiło nagrodę imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, chcąc w ten sposób uczcić swego założyciela i wieloletniego prezesa, a także w szczególny sposób wyróżnić osoby wyjątkowo zasłużone dla Polonii i Polaków z Zagranicy, aktywne w dziele budowania Wspólnoty, jaką tworzymy my, Polacy z kraju i nasi bracia zamieszkali poza granicami ojczyzny. Dotychczasowi laureaci nagrody to premier Mateusz Morawiecki, ksiądz profesor Roman Dzwonkowski, Marta Bryszewska - dyrektor Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires, senator Janina Sagatowska - Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" decyzją kapituły nagrodą wyróżnieni zostali: członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz Związek Polaków na Białorusi który reprezentował Marek Zaniewski oraz przedstawiciele Związku przebywający w Polsce.Medale 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

30-lecie działalności Wspólnoty Polskiej stało się okazją do ufundowania specjalnych jubileuszowych medali. Minister Henryk Kowalczyk, Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia wraz z Prezesem Dariuszem Piotrem Bonisławskim wręczyli je gościom uroczystości Jubileuszowych. Za wieloletnią dobrą współpracę Medalem 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” został uhonorowany Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat.

Medale 30-lecia otrzymali również: Minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Poseł Joanna Fabisiak , Senator Stanisław Karczewski, Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego Jan Żaryn, Prezes Związku Repatriantów RP Aleksandra Ślusarek, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Ambasador Witold Rybczyński, członek Rady Krajowej SWP i PKOL, Doradca Ministra Edukacji i Nauki, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL Dr hab. Jacek Gołębiowski i Burmistrz miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk.Rekonstrukcja "Bitwy Pod Wiedniem"

„Bitwa Pod Wiedniem” stoczona 12 września 1683 roku uznawana jest za jedną z dwudziestu najważniejszych w dziejach świata. Bitwa zakończyła się świetnym zwycięstwem wojsk polskich i ich sojuszników pod dowództwem króla polskiego Jana III Sobieskiego, doprowadzając do oswobodzenia Wiednia oraz ostatecznego pokonania wojsk imperium otomańskiego pod dowództwem wezyra Kara Mustafy, a tym samym zakończenia inwazji wojsk tureckich na Europę. Dla uczczenia Jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i na pamiątkę owych historycznych wydarzeń, 18 września 2021 roku w Pułtusku, na terenie plaży miejskiej odbyła się inscenizacja historycznej bitwy „Pod Wiedniem” na cześć króla polskiego Jana III Sobieskiego. Kolejnego dnia na zamku w Pułtusku, a dokładnie u jego podnóży, odbył się Wielki Finał Polskiej Ligi Husarskiej i Turniej Husarski „O Pierścień Lwa Lechistanu – Króla Jana III”.Koncert Jubileuszowy
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

W Amfiteatrze im. K. Klenczona w Pułtusku dla gości, członków i sympatyków Wspólnoty Polskiej wystąpiła Halina Młynkowa, pochodząca z Zaolzia polska piosenkarka, która popularność i sympatię fanów zyskała jako wokalistka zespołu „Brathanki”, z którym związała się w 1999 roku. Ich wspólne utwory pojawiały się na najwyższych miejscach list przebojów, to: „Czerwone korale”, „W kinie w Lublini”", „Gdzie ten, który powie mi”.

Wprowadzeniem do koncertu były wystąpienia ministra Henryka Kowalczyka, prezesa „Wspólnoty Polskiej” Dariusza Piotra Bonisławskiego oraz burmistrza Pułtuska Wojciecha Grzegorczyka. Liczni fani znakomitej piosenkarki wysłuchali koncertu pod parasolami, w strugach deszczu.Pochód uczestników Jubileuszu i Husarii

Z Zamku do Bazyliki Pułtuskiej udali się zarówno goście jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, jak i delegacje przybyłych uczestników, rozpoczynających się w Pułtusku tego samego dnia wieczorem XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Na czele pochodu na koniach jechała Husaria, szli żołnierze w historycznych mundurach i jechała bryczka z postaciami Króla Jana III Sobieskiego i Królowej Marysieńki. Za nimi podążał do Bazyliki Pułtuskiej uroczysty pochód działaczy, pracowników i przyjaciół Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Pochód z akompaniamentem miejskiej orkiestry przemaszerował z Zamku, przez pułtuski rynek do Bazyliki, witany owacyjnie przez mieszkańców miasta.Msza w intencji Polonii i Polaków za granicą
oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Ze względu na odbywający się w tym czasie Ogólnopolski Turniej Husarski zorganizowany przez Dom Polonii w Pułtusku, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Fundację Obowiązek Polski i Polską Ligę Husarską we mszy świętej uczestniczyło siedemnastowieczne wojsko Rzeczypospolitej. Przybyli też Radni Powiatu Pułtuskiego i Miasta Pułtuska w oficjalnych szafirowych togach, a wśród nich Michał Kisiel, Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku.Do Bazyliki Pułtuskiej przybyły liczne poczty sztandarowe miejskich instytucji, organizacji społecznych i szkół, z Sztandarem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na czele. Wszystkich przybyłych powitał jak zwykle proboszcz Parafii Św. Mateusza, Ksiądz Kanonik Wiesław Kosek. Mszę celebrował i okolicznościową homilię wygłosił ks. Biskup Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.30 lat Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powołano do życia w 1990 r. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem był Andrzej Stelmachowski, profesor prawa, a w latach 1989- 1991 marszałek Senatu RP. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie powstało w okresie niezwykle burzliwym dla najnowszych dziejów Polski. Od zaprzysiężenia rządu Tadeusza Mazowieckiego nie minęło nawet pięć miesięcy. Polska wciąż była członkiem Układu Warszawskiego, w kraju stacjonowało ponad 50 tys. żołnierzy Armii Radzieckiej, a w Londynie nadal działał Rząd Polski na Uchodźstwie, wielu przedstawicieli Emigracji nie przekraczało progów konsulatów PRL. Wśród założycieli i członków Stowarzyszenia było wiele znanych osób życia publicznego, senatorów i posłów, hierarchów Kościołów chrześcijańskich, kombatantów, twórców kultury, wybitnych naukowców, lekarzy, prawników i dziennikarzy. To oni wyznaczyli stowarzyszeniu cele, które zapisane w statucie 30 lat temu, nadal nie tracą aktualności: inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu; propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą; upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju; pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji; działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju; pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim; wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swojej pozycji społeczno-ekonomicznej w krajach osiedlenia; obrona praw polskiej mniejszości narodowej; działanie na rzecz rozwoju regionalnego.

Szczegółowy program Stowarzyszenia został opracowany, a następnie był modyfikowany po konsultacjach przeprowadzonych w trakcie Konferencji „Kraj–Emigracja”, spotkania Polaków oraz osób polskiego pochodzenia z całego świata w Rzymie w 1990 roku oraz podczas kolejnych Światowych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy w latach 1993, 2001, 2007, 2012 i 2018.

W 2019 roku, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, w oparciu o wieloletnie, dobre relacje i wspólne osiągnięcia, podpisały formalną umowę o dalszej partnerskiej współpracy.

Redakcja tekstu: EUWP na podstawie PAI
Zdjęcia: Agata Pawłowska PAI

Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.