EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-01-23 Gratulacje dla Biskupa Lechowicza

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych przyjęła z wielką radością ogłoszoną w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, decyzję papieża Franciszka o mianowaniu Księdza Biskupa Wiesława Lechowicza, wieloletniego delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, biskupem polowym Wojska Polskiego. Prezydent Tadeusz Pilat wystosował w imieniu europejskiej Polonii i Sekretariatu EUWP list gratulacyjny wyrażający najlepsze życzenia i serdeczną wdzięczność za wieloletnią opiekę nad polską emigracją oraz nadzieję, że mimo zwiększonych obowiązków Ksiądz Biskup będzie mógł kontynuować misję wśród Polonii.

Bp Wiesław Lechowicz

Urodził się 22 grudnia 1962 w Dąbrowie Tarnowskiej. W Tarnowie ukończył I Liceum Ogólnokształcące i Wyższe Seminarium Duchowne oraz otrzymał święcenia kapłańskie w 1987 roku. W Rzymie ukończył studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej w Ateneum św. Krzyża, gdzie uzyskał licencjat (1994) i doktorat (1996). W 2002 r. ukończył studia w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pełnił też funkcję prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a w latach 2004–2008 piastował urząd rektora tego seminarium.

Był duszpasterzem w katolickich parafiach w Krościenku nad Dunajcem, w Dębicy, w Bochni i w Nowym Sączu. W 2007 r. papieżBenedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej i przyznał mu godność kapelana Jego Świątobliwości. W 2011 objął funkcję delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz został ponadto przewodniczącym Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Jest wielkim przyjacielem wszystkich Polaków zamieszkałych za granicą, związany wieloletnią współpracą ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz członkiem Rady Patronackiej Stowarzyszenia.

Z wielkim zaangażowaniem pielgrzymuje do Polonii i Polaków rozsianych po całym świecie - zgodnie z przyjętą biskupią dewizą: „In finem diligere” (Do końca umiłować), wypełniając tym samym zadania Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą do których należy m.in. koordynacja duszpasterstwa, planowanie i programowanie kierunków pracy duszpasterskiej, pobudzanie, promowanie i animacja stosownych inicjatyw duszpasterskich, troska o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach oraz współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi.

15 stycznia 2022 papież Franciszek mianował go biskupem polowym Wojska Polskiego. Ingres do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie ma się odbyć 12 lutego 2022 r.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.