EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2021-10-16 Udział przedstawicieli EUWP w posiedzeniu senackiej Komisji

26 października odbyło się 27 posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Porządek posiedzenia obejmował dwa punkty:

  1. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na temat stanu realizacji budowy Domu Polskiego we Lwowie.
  2. Spotkanie z przedstawicielami Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.


Posiedzeniu przewodniczyli: przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski oraz wiceprzewodniczący komisji Wojciech Ziemniak. W posiedzeniu uczestniczyli: senatorowie członkowie komisji: Halina Bieda, Jerzy Fedorowicz, Stanisław Gogacz, Maria Koc, Maciej Łuczak, Ryszard Majer, Andrzej Pająk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Józef Zając, Wojciech Ziemniak. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów reprezentował dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prezentował zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią Zbigniew Ciosek, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowali: prezes Stowarzyszenia Dariusz Piotr Bonisławski ze współpracownikami: Sebastianem Jaworowskim i Zenką Bańkowską.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych reprezentował prezydent Tadeusz Pilat z sekretarzem generalnym Edwardem Trusewiczem i wiceprezydent Teresą Sygnarek (zdalnie).

Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski poinformował, że z powodu nieobecności na posiedzeniu przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacja resortu dotycząca Domu Polskiego we Lwowie nie zostanie rozpatrzona. Przypomniał, że taka sama sytuacja miała miejsce na poprzednim posiedzeniu i resort został poinformowany o przełożeniu rozpatrywania informacji na 26 października br.

Stan realizacji budowy Domu Polskiego we Lwowie omówił prezes zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski. Po przeniesieniu w 2020 r. środków polonijnych z budżetu Senatu do budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 216 500 zł przeznaczoną na zabezpieczenie placu budowy, opłacenie usługi monitoringu, a także na podatki i inne opłaty stałe. Część poniesionych kosztów organizacja musiała pokryć z własnych zasobów. W 2021 r. z dotacji MSZ opłacono dzierżawę, koszty obsługi prawnej, zostało też wykonane przyłącze kanalizacyjne i zadbano o zabezpieczenie placu budowy. Nie można w tej chwili określić terminu zakończenia inwestycji, ponieważ decyzja o kontynuacji prac jest w gestii MSZ.

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Senatorowie dopytywali o przyczyny opóźnienia inwestycji.Spotkanie z przedstawicielami EUWP

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat omówił sytuację Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP), którą tworzy 41 organizacji członkowskich z 27 krajów. Jak poinformował, obecna sytuacja EUWP i części wchodzących w jej skład organizacji jest trudna, ponieważ od 2 lat praktycznie nie odczuwa ona poparcia ze strony państwa polskiego ani nie otrzymuje dofinansowania swojej działalności. Prezydent Tadeusz Pilat wyraził przekonanie, że powodem jest brak oficjalnej strategii współpracy państwa polskiego z Polonią i Polakami za granicą, co może stwarzać pole do dowolności w podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu. Zaapelował o przygotowanie takiego dokumentu z udziałem przedstawicieli Polonii. Jednocześnie poinformował, że Sekretariat EUWP zwrócił się do marszałka Senatu o powołanie rady konsultacyjnej przy marszałku Senatu, która stałaby się platformą dialogu polonijnego.

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz zaproszeni goście. Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski przekazał informację, że do komisji docierają niepokojące sygnały dotyczące przyznawania dotacji dla środowisk polonijnych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w związku z czym zgłosił propozycję kontroli tej procedury przez NIK.

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Badowski poinformował, że trwają prace nad rządowym programem współpracy z Polonią, który po przyjęciu będzie szeroko konsultowany.

Wiceprzewodnicząca Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Teresa Sygnarek przekazała komisji wnioski końcowe IV Światowego Forum Mediów Polonijnych, które odbyło 25 września br. w trybie zdalnym.

Opracowanie tekstu EUWP, na podstawie:
Tekst i zdjęcia Senat RP, BPS


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.