EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2021-12-03 Konferencja Polska – Polonia, nowe płaszczyzny współpracy

3 grudnia, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" "Polska-Polonia – nowe płaszczyzny współpracy". Oba podmioty od lat współpracują na rzecz rozwoju sportu polonijnego na świecie a owocem tego są dziesiątki imprez - od tych największych w randze olimpiad i zawodów światowych, przez regionalne do lokalnych. Wszystkie w duchu szlachetnej rywalizacji spajają środowiska polskie niezależnie od miejsca zamieszkania naszych Rodaków oraz pozwalają na ich integrację ponad wszelkimi granicami wyznaczonymi przez geografię czy politykę. Bo taka jest natura sportu - jak podkreślano w wystąpieniach - i dlatego warto go wspierać.

Tej tematyce swoje wystąpienia poświęcił w słowie wstępnym Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Rozwinęli ją goście honorowi konferencji:

Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Anna Krupka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot PolonijnychW wystąpieniach programowych nakreślono przyszłe plany, potrzeby, perspektywy rozwoju współpracy organizacji polonijnych na rzecz sportu i nie tylko.

Tego zadania podjęli się:

Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – przedstawienie działalności SWP
Ambasador dr Witold Rybczyński – Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl i Komisji Sportu i Turystyki SWP – przedstawienie współpracy SWP – PKOlZa zasługi dla sportu polonijnego

Konferencja była okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia nowych perspektyw, a także uhonorowania zasłużonych dla rozwoju idei polonijnego sportu. Nagrody „Za zasługi dla sportu polonijnego” w poszczególnych kategoriach odebrali:

„Polonijny sportowiec roku” - zwycięzcą został Paweł Myśliwiec z USA;
„Animator sportu polonijnego” - laur przypadł Henrykowi Cieślarowi z Republiki Czeskiej;
„Samorząd lokalny na rzecz sportu polonijnego” nagrodę uzyskało Miasto Toruń. Prezydentem Miasta jest Michał Zaleski, nagrodę w jego imieniu odbiera Zastępca Prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.
„Instytucja działająca na rzecz sportu polonijnego” nagrodę uzyskała Szkoła Sportowa Samorządu Rejonu Wileńskiego na Litwie. Dyrektorem szkoły jest p. Marian Kaczanowski.Rola samorządów

Niebagatelną rolę w organizacji wydarzeń polonijnych - zarówno sportowych jak edukacyjnych, czy kulturalnych dziejących się w Polsce, mają samorządy lokalne. Przykładem może być wieloletnia już akcja Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" odbywająca się pod hasłem "Lato z Polską".

Tomasz Różniak – Skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentował akcje społeczne na rzecz Polonii i Polaków za granicą, organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski we współpracy z samorządami lokalnymi. Omówił możliwości wspólnych przedsięwzięć w kolejnych latach. oraz kalendarz wydarzeń sportu polonijnego na lata kolejne apelując jednocześnie o włączenie się samorządów w te szczytne przedsięwzięcia.

Podziękowania dla samorządów

Ponieważ współpraca z samorządami ma już wymierne efekty w trakcje konferencji Henryk Kowalczyk – Przewodniczący Rady Krajowej SWP, Krzysztof Łachmański – Wiceprezes SWP, Hanka Gałązka Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej SWP wręczyli jej przedstawicielom specjalne podziękowania.

Otrzymali je:

Starosta Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako
Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin – dyplom odebrał Łukasz Bielewski Dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Prezydent Torunia Michał Zaleski – dyplom odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz
Wójt Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak – dyplom odebrał Zastępca Burmistrza Niepołomic Michał Hebda
Starosta Powiatu Ostrowskiego Zbigniew Chrupek
Burmistrz Pułtuska Wojciech Gregorczyk – dyplom odebrał Zastępca Burmistrza Pułtuska Mateusz Miłoszewski
Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk – dyplom odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak
Wójt Gminy Zatory Grzegorz Roman Falba
Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski – dyplom odebrał Wiceprezydent Miasta Łomża Andrzej Stypułkowski
Wójt Gminy Winnica Robert Artur Wróblewski
Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski - dyplom odebrał Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego - Paweł MostowyNowe perspektywy

Opieka nad Polonią i Polakami za granicą jest wieloaspektowa, ale bez wątpienia jednym z najważniejszych zadań jakie stoją przez polskim rządem oraz samorządami jest ułatwienie powrotu do ojczyzny osobom, które nie z własnego wyboru znalazły się poza granicami Polski. Temat repatriacji i roli jaką mogą w niej pełnić lokalne społeczności omówiła Aleksandra Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP.

Nową perspektywą relacji z Polonią mogą stać się kontakty gospodarcze. Sebastian Jaworowski – Członek Zarządu SWP – nakreślił plany takiej współpracy, korzyści z tego płynące zwłaszcza w dobie globalizacji ekonomicznej. Ten wątek - jak przypomniano - pojawił się na ostatnim Polonijnym Forum Ekonomicznym w Karpaczu, organizowanym przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".Podziękowania za wsparcie dla polskich firm

A skoro o biznesie mowa, konferencja była okazją do wyrażenia podziękowania za wsparcie inicjatyw polonijnych przez polskie firmy.

Słowa uznania skierowano do:

Tomasza Hinca - Prezesa Zarządu Grupy Azoty SA - w imieniu którego wystąpił Marek Wadowski wiceprezes Zarządu Grupy Azoty SA
Marka Chraniuka– prezesa PKP Intercity S.A.
Katarzyny Różyckiej– prezes Fundacji Orlen
Małgorzaty Gośniowskiej-Kola – dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Andrzeja Dołęgi – Dyrektora ds. Administracji KROSS SA

Medale 30-lecia Wspólnoty Polskiej

Historia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" to już 30 lat działań na rzecz naszych Rodaków rozsianych po całym świecie. Z tej okazji osobom zasłużonym dla organizacji wręczane są medale pamiątkowe. W dowód uznania dla wsparcia udzielanego Wspólnocie z nadzieję, że będą przypominały wszystkie wspólne osiągnięcia medale przekazano:

Poseł RP Joannie Fabisiak
Burmistrzowi Ostrowii Mazowieckiej Jerzemu BauerowiNiezwykle bogatą w treści konferencję zakończył apel prowadzącego spotkanie redaktora Henryka Urbasia o podpisanie symbolicznej deklaracji dalszej współpracy na rzecz środowisk polonijnych. Apel tak skuteczny, ale i zrozumiały dla przybyłych gości, że szybko zabrakło wolnego miejsca na pokaźnych rozmiarów tablicy.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.