EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2019-07-05 III Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu

W dniach 1-5 lipca odbywał się w Opolu III Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu organizowany przez Opolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W tym roku na festiwalu polonijnym gości 90 osób z całego świata. Na zaproszenie prezes oddziału Haliny Nabrdalik, 2 lipca, na koncercie festiwalowym w renesansowym zamku piastowskim w Brzegu, gościem festiwalu był prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat, który w swoim okolicznościowym przemówieniu wyraził radość z okazji szybko postępującego rozwoju tej dość młodej inicjatywy kulturalnej. Podkreślił jej wagę dla życia kulturalnego młodzieży polonijnej i zapewnił o poparciu EUWP dla idei festiwalu i dalszej woli propagowania tej imprezy w polonijnych środowiskach europejskich.

6 lipca w czasie uroczystego koncertu zamykającego Festiwal obecni byli Dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP Grzegorz Seroczyński oraz Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tatjana Čepukoit. Do uczestników Festiwalu list skierował przebywający w Brazylii Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz Piotr Bonisławski:

„Drodzy Goście i Uczestnicy III Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki,

Kończymy Festiwal – radosne spotkanie Polonii, Polaków z Kraju i z Zagranicy przywiedzionych tu miłością do polskiej piosenki. Część spośród Was spotkała się z gościnnością Opola nie pierwszy już raz i wie, że to święto śpiewu wyrasta znacznie ponad zwykły festiwal, jakich wiele przewija się w letnich miesiącach przez polskie estrady. Co zatem sprawia, że to właśnie, cykliczne opolskie spotkanie zachowuje specyficzny i odmienny charakter, staje się autentycznym świętem i dostarcza uczestnikom tak wielu niepowtarzalnych doświadczeń i emocji? Wydaje się, że tą istotną cechą wyróżniającą nasz Festiwal spośród innych, pozornie podobnych, jest autentyczność i intensywność przeżyć, jakie towarzyszą Wam, wykonawcom, podczas całego Festiwalu. Kończący się Festiwal był dla Was nie tylko doskonałą zabawą, ale i radosną, autentyczną manifestacją przynależności do polskiej kultury, do polskiej Wspólnoty. W imieniu własnym i całego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które uważa opolski Festiwal za jedno ze swych ważniejszych przedsięwzięć, życzę wszystkim, aby tegoroczne przeżycia były jeszcze silniejsze niż zwykle, aby spontaniczność i radość, z jaką przyjechaliście, zarażała nie tylko całe miasto i ziemię opolską, a emocje, które stąd wywieziecie stały się Waszym cennym darem dla środowisk, do których powrócicie”.

Listę zwycięzców Festiwalu ogłoszono podczas uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej. Grand Prix III Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zdobył Zespół 3R12 z Niemiec, grający utwory Tadeusza Nalepy i promujący je w Europie Zachodniej. Nagrodę marszałka województwa opolskiego otrzymała Kamila Płoszajska z Wiednia. Nagrodę prezydenta Opola wręczono Paulinie Raczkowski z Nowego Jorku. Stowarzyszenie Wspólnota Wschód nagrodziło autorską piosenkę zespołu WitaM z Mińska. Nagrodę Radia Opole w postaci sesji nagraniowej w legendarnym Studiu M im. SBB prezes rozgłośni Piotr Moc wręczył zespołowi Stan Zawieszenia z Berlina, grającemu w aranżacjach jazzowych utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Wojciech Młynarskiego i Jurka Filara. 


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.