EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2019-09-26 II Światowe Forum Mediów Polonijnych - 26-29 września 2019

Media polonijne są istotnym elementem integracji środowisk polonijnych, krzewienia polskiej tożsamości poza granicami kraju oraz podnoszenia statusu społecznego Polonii. Polonijne media tradycyjne i elektroniczne tworzą sieć informacyjną, która umożliwia Rodakom rozrzuconym po najdalszych zakątkach świata poczuć się wspólnotą, wymieniać informacjami i wspomagać w trudnych chwilach.

II Światowe Forum Mediów Polonijnych - będące kontynuacją zainicjowanych w 2014 roku Europejskich Forów Mediów Polonijnych - to najważniejsza impreza tematyczna. Jej celem jest integracja dziennikarzy polonijnych działających na całym świecie, poznanie nowoczesnych trendów oraz narzędzi komunikacyjnych, a także opracowanie kierunków działań na najbliższe lata. Ideą tegorocznego Forum Mediów Polonijnych jest dodatkowo wypracowanie pozytywnych i trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi w myśl hasła „Łączy nas Polska”.

II ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH
MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – ŁĄCZY NAS POLSKA
KRAKÓW, 26-29 WRZEŚNIA 2019

Relacja


PIERWSZY DZIEŃ

W Domu Polonii w Krakowie rozpoczęło się Forum Mediów Polonijnych. Media polonijne są istotnym elementem integracji środowisk polonijnych, krzewienia polskiej tożsamości poza granicami kraju oraz podnoszenia statusu społecznego Polonii. Polonijne media tradycyjne i elektroniczne tworzą sieć informacyjną, która umożliwia Rodakom rozrzuconym po najdalszych zakątkach świata poczuć się wspólnotą, wymieniać informacjami i wspomagać w trudnych chwilach.

Inauguracji dokonali:

Teresa Sygnarek - Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji
Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Uroczystość prowadziła Zenka Bańkowska - dyrektor programowy Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Pierwsze godziny forum dały dziennikarzom możliwość zaprezentowania siebie i swoich redakcji w formule "60 sekund". To dość krótki czas aby opowiedzieć często długoletnią historię mediów polonijnych toteż nielicznym tylko udało się zmieścić w 1 minucie. Nic straconego, będzie jeszcze okazja do bliższego poznania w kolejnych dniach.

Pomimo zmęczenia podróżą - niejednokrotnie uczestnicy Forum musieli pokonać w drodze do Krakowa kilka tysięcy kilometrów - wieczór upłynął na pracy. Stoliki dyskusyjne, networking - jak kto woli - czyli tematy poruszające polonijne środowisko dziennikarskie. We współpracy bowiem możemy upatrywać siły polskiego środowiska i na niej budować lobby narodowych interesów oraz kształtować nasz wizerunek na świecie.DRUGI DZIEŃ

Drugi dzień Forum wypełniły dwa moduły: "Rynek mediów Polonojnych" oraz "Warsztaty dziennikarza polonijnego"

MODUŁ I – RYNEK MEDIÓW POLONIJNYCH

Obrady rozpoczęły się odczytaniem listu od marszałka Senat Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, skierowanego do uczestników Forum. Marszałek Karczewski podkreślił znaczenie kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów" i wyraził nadzieję, że polonijni dziennikarze włączą się w jej realizację.

Dariusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentował idee kampanii „Jest nas 60 milionów” Polonia dla Polski, Polska dla Polonii oraz rolę mediów polonijnych w budowaniu wspólnoty narodowej i perspektywę rozwojowu tego projektu. Uzupełnieniem była debata ekspercka przedstawicieli polonijnego świata dziennikarskiego.

W kolejnym punkcie nastapiła prezentacja działalności Polonijnej Agencji Informacyjnej oraz możliwości współpracy w budowaniu serwisu obejmującego wiadomości polonijne w skali globalnej, a tym samym kreowania pro-polskich idei i wzajemnej inspiracji.

Prowadzącym poranne obrady Forum był Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot PolonijnychMODUŁ II – WARSZTAT DZIENNIKARZA POLONIJNEGO

Tematy warsztatów jakie podjęli uczestnicy Forum to: "Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do ochrony wizerunku (banki danych, ochrona danych osobowych)", "Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją", "Między odpowiedzialnością a klikalnością (Etyka, język, fake news, trolling, hejt w sieci)", "Między etyką dziennikarską a wolnością mediów".

Prowadzącą warsztaty była Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.Warsztat "Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją"
poprowadziłą dr Sybilla Stanisławska-Kloc z Katedry Prawa Własności Intelektualnej, Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Warsztat "Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do prywatności (ochrona danych osobowych a zawód dziennikarza)"
poprowadził de Paweł Litwiński z Barbara Litwińska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Krakowie

Warsztat "Między odpowiedzialnością a klikalnością"
poprowadziła dr Małgorzata Majewska z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warsztat "Między etyką dziennikarską a wolnością mediów"
poprowadził mgr Rafał Wietoszko z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


TRZECI DZIEŃ

W czasie trzeciego dnia Forum równolegle odbywają się zajęcia w trzech grupach warsztatowych.

PRASA

W pierwszej grupie, którą prowadzi Mirosław Klotzer z Uniwersytetu Jagiellońskiego poruszane są tematy dotyczące gazet drukowanych: "Od amatorstwa do profesjonalizmu - nowoczesne techniki wydawnicze - Program InDesign". Rezultatem warsztatów będzie gazeta tematyczna.PORTALE INTERNETOWE

Prowadzącym zajęcia w drugiej grupie warsztatowej poświęconym portalom i blogom jest Piotr Marek (TipMedia). Temat warsztatów: Internet. Szybki kurs Wordpress na podstawie wspólnego template. Rezultatem warsztatów będzie portal tematyczny „II ŚFMP w Krakowie”RADIO - TELEWIZJA

Piotr Płonka z Pepe TV prowadzi warsztaty w trzeciej grupie z dziennikarzami zaangażowanymi w pracę w radiu i telewizji. Temat warsztatów: Operowanie obrazem i dźwiękiem. Montaż filmu dla laików. Rezultatem warsztatów będzie film tematyczny „II ŚFMP w Krakowie”. Po warsztatach nastąpi prezentacja materiałów medialnych: gazeta, portal, nagranie radiowe i TVPODSUMOWANIE WARSZTATÓW

Pod koniec trzeciego dnia przedstawiono rezultaty warsztatów czyli: wydawnictwo prasowe w postaci biuletynu forum, okolicznościowej - roboczej witryny stworzonej przez uczestników oraz filmu podsumowującego obrady.

W kolejnej części zastanawialiśmy się nad naturą wiadomości polonijnej i obszarem aktywności polonijnych dziennikarzy, perspektywą kształcenia oraz konieczności konsolidacji wysiłków mediów polonijnych w postaci światowego zrzeszenia.FORMUŁOWANIE WNIOSKÓW I KONCERT

Wieczór upłynął na formułowaniu wniosków płynących z obrad Forum.

Na zakończenie intensywnego dnia, wypełnionego warsztatami dziennikarskimi - występ Łukasza Jemioły z zespołem. Jako rewanż ze strony słuchaczy, swoją piosenkę dla Wykonawców i Polonii zaprezentowała uczestniczka Forum Mediów Polonijnych - Danuta Zasada ze Szwecji.

CZWARTY DZIEŃ

Czwartego dnia zaprezentowano i przyjęto wnioski płynące z minionego Forum. Spotkanie z uczestnikami poprowadziłą Teresa Sygnarek Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.
Informacja: Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
Na podstawie: Zdjęcia: A.Pawłowska © Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.