EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2020-12-14 Rada Prezesów EUWP

W sobotę 12 grudnia br. odbyła się w formule online Rada Prezesów – organ statutowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W posiedzeniu udział wzięło 31 uprawnionych członków Rady, w tym 28 prezesów naczelnych i ogólnokrajowych organizacji polonijnych z 19 krajów europejskich, zapewniając tym samym statutowe kworum zebrania.

Rada odbyła się pod hasłem: Bądźmy razem! Zebrani prezesi akcentowali potrzebę tworzenia wspólnoty, szczególnie w dobie obecnej sytuacji epidemicznej, zaznaczyli, że stoją na straży obrony dobrego imienia Polski i Polaków, zawsze gotowi nadal bronić praw przedstawicieli polskich mniejszości narodowych, m.in. w krajach byłego ZSRR.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych również wyraża gotowość – w miarę swoich możliwości – niesienia pomocy każdemu rodakowi, który w przypadku emigracji znalazł się w trudnej sytuacji.

Obrady w systemie Zoom prowadziła wiceprezydent EUWP Teresa Sygnarek, a tegoroczne sprawozdanie Sekretariatu zaprezentował sekretarz generalny Edward Trusewicz. Obrady zainaugurował i zakończył prezydent Tadeusz Adam Pilat, którego wystąpienia cytujemy poniżej.

Wystąpienie inauguracyjne prezydenta EUWP Tadeusz Pilata – Bądźmy razem!

Szanowni Prezesi organizacji członkowskich! Drodzy Przyjaciele!

EUWP

Otwierając nasze coroczne spotkanie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych witam jak najserdeczniej wszystkich, którzy przybyli albo właściwiej zalogowali się. Witam Was, prezesów naczelnych polonijnych i polskich organizacji z naszego europejskiego kontynentu. Od wielu lat mam zaszczyt i przyjemność znać Was wszystkich, ale są też osoby, które dzisiaj w naszym gronie, są po raz pierwszy, ich witam jako debiutantów szczególnie serdecznie.

Wszyscy wiemy, że to spotkanie szczególne, bo w formule online. Nikt z nas zakładając nasze polonijne organizacje, EUWP również, nie przewidywał takiej dramatycznej sytuacji, nie przewidywał wojny. To przyszło nagle, z zaskoczenia i powaliło wiele dziedzin gospodarczego i społecznego życia, polonijnego również. Ale cóż to, spójrzmy na ekrany naszych komputerów, solidarność i optymizm wygrały. Przecież na dzisiejszym spotkaniu pojawiliśmy się gremialnie i za to piękne kworum naszego spotkania pragnę wam jak najserdeczniej podziękować.

Ta nasza wspólna obecność jest w okresie pandemii szczególnie ważna. Ogromnie się cieszę, że mogliście wziąć udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Mam tu też osobistą satysfakcję, gdyż wyzdrowiałem. Zaledwie dwa tygodnie temu, leżąc bezsilnie w wysokiej gorączce z Covid19, nie miałem najmniejszej pewności, że będę tu dzisiaj razem z Wami. Bądźmy więc ostrożni, dbając o nasz wspólnoty pamiętajmy, że to jeszcze nie koniec.

Dzisiejsze zebranie ma też szczególny wydźwięk duchowy, bo odbywa się w Adwencie, okresie oczekiwania, na tak ważne dla nas wszystkich Boże Narodzenie. To zmusza do refleksji, do zgody, do szukania przyjaźni, do łączenia się ponad wszelkimi podziałami. A więc bądźmy razem!

I tu trzeba wspomnieć, że w tym roku nasze organizacje i naszą europejską wspólnotę spotkały dwie przeciwności: niespodziewany atak pandemii i przeniesienie środków finansowych w trakcie już rozpoczętego procesu ich przyznawania. EUWP, podobnie jak kilka innych zintegrowanych struktur polonijnych nie otrzymało w tym roku żadnej dotacji.

Ale wróćmy myślami do uroczystości 11 listopada 2019 roku, gdy w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych podpisywałem umowę o współpracy ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wraz z Prezesem Dariuszem Piotrem Bonisławskim. To wydarzenie zaowocowało w tym roku dwoma ważnymi dla nas faktami:

  • Po pierwsze, powstała nowa, dynamiczna i nowoczesna witryna Internetowa EUWP, obsługiwana obecnie przez Polonijną Agencję Informacyjną;
  • Po drugie, w momencie, gdy zostaliśmy bez pieniędzy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wsparło nas z własnych środków niewielką dotacją, ale wystarczającą, aby dalej funkcjonować. To wsparcie w trudnych chwilach z wdzięcznością szczególnie cenimy.

Drodzy Prezesi, dzisiejsze zebranie przekazuję w ręce Teresy Sygnarek i Edwarda Trusewicz, którym jednocześnie dziękuję za jego przygotowanie. Dziękuję wam za solidarność, za to, że mimo przeciwności jesteśmy nadal razem, dziękuję Wam za tę gremialną obecność, a otwierając dzisiejszą Radę Prezesów EUWP, życzę Wam koleżeńskiej atmosfery i dobrych merytorycznie obrad.

Wystąpienie na zakończenie obrad

Drodzy Prezesi!

Nasze spotkanie dobiegło końca. Zamykając dzisiejszą Radę Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, pragnę raz jeszcze podziękować wam wszystkim za tak ważną obecność, za dobrą atmosferę i za bardzo dobre obrady. Pozwólcie, że na zakończenie złożę Wam w imieniu Sekretariatu EUWP życzenia świąteczne, cytując piękne słowa poety, Jana Kasprowicza:

„Przy wigilijnym stole,
łamiąc opłatek święty,
pomnijcie, że dzień ten radosny
w miłości poczęty,

Że jako mówi Wam wszystkim
dawne, odwieczne orędzie,
z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w Waszym domu zasiądzie.”

Poeta przypomina, że miłość jest źródłem wszelkiego dobra, a w Noc Betlejemską, przy wigilijnym stole Dobry Bóg może być z nami. Zróbmy więc dla Niego miejsce!

Drodzy Przyjaciele!

Życzymy Wam, abyście wraz z Waszymi wspólnotami znaleźli dość sił i optymizmu, aby pokonać przeciwności oraz aby wasze życie prywatne spełniało się w zdrowiu i pomyślności.

Niech Wasze Święta Bożego Narodzenia pełne będą uczuć i bliskości a Nowy Rok 2021 przyniesie Wam zdrowie, radość i dobrą nadzieję.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.