EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2021-01-05 Zmarł Ks. Roman Dzwonkowski

Z głębokim żalem pragnę poinformować wszystkich, że odszedł od nas Ks. Prof. Roman Dzwonkowski, wielki przyjaciel Polonii i Polaków za granicą, szczerze nam oddany do ostatnich chwil swego długiego i pięknego duszpasterskiego życia. Wspierał nas wszystkich a szczególnie środowiska kresowe, którym poświęcił także swoje prace naukowe.

Był jednym z 87 założycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dla którego był moralnym autorytetem i podporą w codziennych sprawach. W 1990 roku został wybrany do Rady Krajowej, w której zasiadał przez wszystkie kadencje 30-letniej historii Stowarzyszenia. W 2018 roku ksiądz profesor Roman Dzwonkowski został uhonorowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nagrodą imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego.

Księdza Romana Dzwonkowskiego spotykałem często na polonijnych zjazdach, konferencjach i naradach a kilkakrotnie miałem zaszczyt towarzyszyć mu w podróży do Pułtuska, co nas bardzo zbliżyło i dało nam szanse na długie, ciekawe i poruszające rozmowy. Jednym z ważnych tematów przez nas podjętych była trudna i nierozwiązana sprawa języka polskiego w liturgii w krajach naszego zamieszkania, w której nas całym sercem wspierał. Interesował się działalnością Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a szczególnie losem organizacji na Wschodzie. Straciliśmy mądrego, wiernego przyjaciela, który nas rozumiał i wspierał ze wszystkich sił przez całe swoje życie.

Łączymy się w żałobnym smutku z jego najbliższymi i braćmi w kapłaństwie,
którym w imieniu Polonii Europejskiej składamy najszczersze kondolencje.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP


Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski

Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski urodził się 30 listopada 1930 roku w Dzwonku – polski rzymskokatolicki duchowny, pallotyn, socjolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki.

W 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1961 roku ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1966 roku uzyskał na tej uczelni stopień doktora. Następnie habilitowany się w 1984 r. W 2001 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalizuje się w historii Kościoła katolickiego w ZSRR i socjologii grup etnicznych.

Został wykładowcą na KUL oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W latach 1994-2001 wykładał także w seminarium duchownym w Gródku Podolskim na Ukrainie. Jest publicystą m.in. Radia Maryja. Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski – kapłan i uczony oddany bez reszty duszpasterstwu Polaków na Wschodzie, niósł pomoc naszym rodakom w Związku Sowieckim, jeszcze w czasach, gdy działalność ta wymagała osobistej odwagi i wymagała podjęcia świadomego ryzyka.

Ksiądz Profesor Dzwonkowski całą swoją naukową działalność związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, badając dzieje Kościoła katolickiego na Wschodzie, poddając naukowej refleksji jego aktualną kondycję i rysujące się perspektywy. Wiele wysiłku poświęcił badaniu myśli Jana Pawła II, w tym szczególnie wystąpień Ojca Świętego do Polonii, które zgromadził we wznawianej przez Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” publikacji.

Szczególną troskę Księdza Profesora Dzwonkowskiego budziła od lat sytuacja Polaków – wiernych Kościoła katolickiego na Wschodzie. Trudny i niekiedy bolesny problem obecności języka polskiego w liturgii, był przez Księdza Profesora niejednokrotnie publicznie podnoszony, a zranieni w swych uczuciach wierni mogli liczyć na jego zrozumienie i empatię i pomoc. Z jego inicjatywy, te skomplikowane problemy stawały się także przedmiotem działań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Ksiądz Roman Dzwonkowski został przez Prezydenta RP w 2000 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2010 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Pożegnanie Ks. Romana Dzwonkowskiego

4 stycznia br. w pallotyńskim kościele pod wezwaniem Wieczerzy Pańskiej w Lublinie żegnaliśmy mszą świętą żałobną śp. księdza profesora Romana Dzwonkowskiego, który odszedł od nas w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku. Ksiądz Profesor był jednym z założycieli i przez wszystkie kadencje członkiem Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dla którego był moralnym autorytetem i podporą w codziennych sprawach

W uroczystej Mszy Św. żałobnej udział wzięli: Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, ordynariusz diecezji Metropolita Lubelski, Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki, Ks. Biskup Wiesław Lechowicz, delegat Komisji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji Polski, ks. Zenon Hanas, przełożony prowincji Chrystusa Króla, prof. Piotr Narecki, prorektor KUL, prof. Arkadiusz Jabłoński, dziekan wydziału nauk społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, liczni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, księża profesorowie i wykładowcy, studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni, księża diecezjalni i zakonni, księża i bracia pallotyni przybyli z Polski i zza granicy, siostry zakonne, najbliższa rodzina ks. Romana Dzwonkowskiego przyjaciele, koleżanki, koledzy i znajomi oraz proboszcz i parafianie Kościoła pw. Wieczerzy Pańskiej, rodzimej parafii Zmarłego.Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowali Prezes Zarządu Krajowego, Dariusz Piotr Bonisławski, Skarbnik Zarządu Krajowego, Tomasz Różniak i Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia, Dariusz Śladecki. Wspominając Księdza Romana Dzwonkowskiego Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski powiedział:

Kiedy złożył Ksiądz Profesor podpis pod aktem powołującym naszą organizację – 31 lat temu, w lutym roku 1990 – rozpoczął wspólnie z tysiącami naszych członków i współpracowników, pracę nad podtrzymaniem polskości gdziekolwiek ona by nie była, poza granicami kraju. Oczywiście szczególnie na Wschodzie tam, gdzie największe trudności. Ale nie była to praca jedynie socjalna, to była praca, w której zawsze mianownikiem był Bóg, patriotyzm, tradycja, historia.
Księże Profesorze, dzięki Twojej pracowitości podkreślanej tu wielokrotnie nie zostawiasz nas samych. Dalej będziemy czerpać z Twojej mądrości, mamy Twoje książki, artykuły, wystąpienia. Ale czasy są niełatwe… Pamiętaj o nas wypraszając dla nas łaski, żebyśmy mogli nadal realizować wspólną misję.5 stycznia br. w Czerwinie koło Ostrołęki odbyły się uroczystości pogrzebowe. O godz. 11.00 została odprawiona Msza Święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej a następnie trumna z doczesnymi szczątkami Księdza Profesora złożona w rodzinnym grobowcu. W imieniu władz państwowych udział w nich wzięli Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak zaś w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska. Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” reprezentowali wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Krzysztof Łachmański, członek Zarządu Krajowego Sebastian Jaworowski i dyrektor Biura Zarządu Krajowego Tatjana Čepukoit.

Podczas uroczystości ogłoszono, że Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie ks. prof. Romanowi Dzwonkowskiemu za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za krzewienie polskiej kultury i oświaty wśród środowisk polonijnych, za działalność charytatywną i społeczną Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Order przekazał na ręce najbliższej rodziny Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski.


Redakcja Tekstu EUWP, na podstawie Stow. „Wspólnota Polska”
Zdjęcia: Polonijna Agencja Informacyjna


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.