EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Chorwacja
 2021-04-29 Zmarła Walentyna Lončarić

Zmarła Walentyna Lončarić,
29 kwietnia 2021 zmarła Walentyna Lončarić, wybitna działaczka chorwackiej Polonii, najbardziej zasłużona animatorka życia polonijnego w Chorwacji, pełniąca zaszczytną funkcję Przedstawicielki Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia, współzałożycielka i wieloletnia prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Mikołaja Kopernika w Zagrzebiu, inicjatorka i założycielka polskiej szkoły w Zagrzebiu.

Pamiętamy ją jako osobę niezwykle aktywną z wielu naszych zebrań, konferencji i uroczystości, w których brała udział jako członek Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Była też w 2003 roku organizatorką regionalnego spotkania EUWP w Zagrzebiu, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji polonijnych z 19 państw europejskich. Walentyna pozostanie w naszej pamięci jako wzór znakomitej działaczki polonijnej oraz dobrej i bliskiej nam koleżanki.


W imieniu organizacji członkowskich
i Sekretariatu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
pragnę przekazać szczere wyrazy współczucia
najbliższej rodzinie oraz zarządowi i członkom Towarzystwa

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP


Walentyna Lončarić

Walentyna Lončarić , z domu Trofimiuk urodziła się 1 maja 1939 roku w Hajnówce. W Warszawie ukończyła magisterskie studia chemiczne oraz 3-letnie studium językowe. Przez wiele lat pracowała w Centrali Handlu Zagranicznego Polimex Cekop, gdzie zajmowała się przemysłem chemicznym i często wyjeżdżała na Międzynarodowe Targi w Zagrzebiu, gdzie prezentowała przemysł chemiczny, budowlany i spożywczy. Tam też poznała swojego przyszłego męża Pavlo Lončarića, z którym w 1971 roku w Warszawie zawarła związek małżeński i wyjechała na stałe do Zagrzebia. W Chorwacji pracowała w firmie turystycznej Globtur aż do emerytury, a później w przedstawicielstwie Polskich Linii Lotniczych LOT w Zagrzebiu.

Już od 1985 roku Walentyna rozpoczęła w Zagrzebiu działalność polonijną. W 1990 roku, zebrała grupę dziesięciu kobiet, które stworzyły statut, zebrały potrzebne dokumenty i założyły wspólnie Polskie Towarzystwo Kulturalne im. „Mikołaja Kopernika” w Zagrzebiu. Przez wiele lat Walentyna piastowała funkcję przewodniczącej Towarzystwa do 2010 roku. Przez ten czas z powodzeniem rozwijała chorwacką Polonię i współpracowała z Katedrą Polonistki na Zagrzebskim Uniwersytecie. Dzięki jej zaangażowaniu i licznym inicjatywom Towarzystwo rozwinęło ożywioną działalność kulturalną, edukacyjną i publicystyczną. Początkowo organizacja nie miała własnego lokalu, ale dzięki jej determinacji i osobistym staraniom, Towarzystwo w 2003 roku otrzymało własną siedzibę w centrum Zagrzebia. Aktywnie wspierała tworzenie nowych organizacji polonijnych w Slawonii i Dalmacji oraz Szkół Kultury i Języka Polskiego. Z jej inicjatywy i przy jej dużym udziale powstał informator o polskich pamiątkach w Zagrzebiu. Wiele wysiłku włożyła w upamiętnienie polskiego osadnictwa ze Wschodniej Galicji do chorwackiej Slawonii i Baranji w XIX wieku, oraz polskich pamiątek z okresu międzywojennego na wyspie Solta.

Walentyna Lončarić była inicjatorką i założycielką w 1993 roku Szkoły Polskiej w Zagrzebiu, która w 2005 roku została przekształcona w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu. W 2004 roku była inicjatorką i założycielką działającej przy Towarzystwie folklorystycznej grupy wokalnej „Wisła“. Od 2013 roku sprawowała też zaszczytną funkcję Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia.

Zmarła po krótkiej, lecz dotkliwej chorobie w szpitalu w Zagrzebiu 29 kwietnia br. Pochowana zostanie w Polsce, w rodzinnej Hajnówce.

Za zasługi dla Polonii w Chorwacji Polskie Towarzystwo Kulturalne im. Mikołaja Kopernika wyróżniło ją tytułem Honorowej Przewodniczącej. Przez polskie władze została odznaczona Honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011), Srebrnym (1999) i Złotym Krzyżem Zasługi RP (2006) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (2011).


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.