EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2021-09-02 Konferencja poświęcona Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

W czwartek, 2 września, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w partnerstwie z Radą Polonii Świata i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych zorganizowało konferencję poświęconą Prymasowi Wyszyńskiemu pod tytułem: Stefan Kardynał Wyszyński - Ojciec duchowy Polaków i Polonii" Wkrótce, 12 września odbędzie się w Warszawie ważna dla Polaków w kraju i Polonii na świecie uroczystość beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, postaci, która zapisała się w historii kraju i kościoła jako bezkompromisowy obrońca wartości chrześcijańskich, konstytuujących naszą narodową tożsamość.Przed konferencją odbywającą się w Domu Polonii im. prof. A. Stelmachowskiego, do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela udali się: Dariusz Piotr Bonisławski - prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Tadeusz Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Zdzisława Molnar-Sagun - prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem św. Wojciecha i Prezes Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Radosław Lolo - dyrektor Instytutu Historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Tatjana Čepukoit - dyrektor Biura Zarządu Wspólnoty Polskiej. Delegacja w imieniu uczestników konferencji oddała hołd Kardynałowi składając kwiaty przy sarkofagu Prymasa. Przed Domem Polonii, siedzibie Wspólnoty Polskiej zaprezentowano tematyczną wystawę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia.

Wśród Szanownych Gości konferencji przywitano Marszałek Małgorzatę Gosiewską, która odczytała dedykowany uroczystościom list od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Następnie głos zabrał - reprezentujący Senat RP - Marszałek Marek Pęk i Sekretarz Stanu w KPRM Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej podziękował Wspólnocie Polskiej za zorganizowanie ważnych uroczystości i wygłosił syntetyczny wykład skierowany do Polonii o Kardynale.

Część otwierającą konferencję zwieńczyły słowa gospodarza uroczystej konferencji. Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" podkreślił rolę polonijnej organizacji w budowaniu narodowej wspólnoty Polaków w oparciu o tradycje chrześcijańskie. Taką drogę wytyczał Stefan Kardynał Wyszyński. Prowadzący spotkanie Marek Zając odczytał specjalny list od Teresy Berezowskiej, Przewodniczącej Rady Polonii Świata.Pierwszy panel zatytułowano: „Prymas Wyszyński jako interrex, jednoczący naród w kraju i na emigracji, wokół znaku Matki Bożej Częstochowskiej”. Wystąpili w nim prof. Jan Żaryn, ks. Rektor Ryszard Czekalski, posłowie Henryk Kowalczyk i Joanna Fabisiak oraz dr Rafał Łatka.Dyskutanci w drugim panelu odpowiadali na pytanie: jaką rolę pełni dzisiaj nauczanie Prymasa Tysiąclecia w budowie jedności i tożsamości Polaków?”. Wzięli w nim udział: Robert Tyszkiewicz – przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Tadeusz Adam Pilat - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Zdzisława Monika Molnarne Sagun, Prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. Św. Wojciecha, członek Rady Prezesów EUWP oraz prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.W swoim wystąpieniu Tadeusz Pilat, prezydent EUWP powiedział m.in.:

Kardynał Stefan Wyszyński był tym, który swą wizją jednego wielkiego Narodu Polskiego i swoimi wielkimi przedsięwzięciami dał szansę na zakopanie przepaści między społeczeństwem w kraju a polską emigracją. Właśnie jemu zawdzięczamy z pewnością to, że dzisiaj jesteśmy bardziej całością niż wtedy, w tamtych trudnych czasach. Dzisiaj śmiało możemy powiedzieć: Jest nas 60 Milionów.Część artystyczną zapewnili bracia Nikodem i Maksymilian Frach, studiujący w Polsce, przedstawiciele Polonii islandzkiej, stypendyści Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.


Tekst EUWP na podstawie: Polonijna Agencja Informacyjna
Zdjęcia PAI, Agata Pawłowska


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.