EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Włochy
 2021-09-25 Zjazd wyborczy w Rzymie

W sobotę 25 września 2021 r. odbył się w Rzymie coroczny Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. W tym roku siedziba tego zgromadzenia powróciła do Domu Polskiego przy Via Cassia.Na Zjazd przyjechali reprezentanci prawie wszystkich organizacji członkowskich Związku rozsianych po całych Włoszech, od Mediolanu po Syrakuzy na Sycylii. Liczni też przybyli przedstawiciele instytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz instytucji polonijnych, między innymi: Ambasador R.P. przy Kwirynale Anna Maria Anders, Przedstawiciel Ambasady przy Watykanie Marek Sorgowicki, senatorowie: Halina Bieda, Agnieszka Kołacz Gościńska i Józef Zając, poseł Joanna Fabisiak, Przedstawiciel Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą Zbigniew Gniatkowski, Konsul generalny w Mediolanie Adrianna Siennicka, Kierownik konsulatu w Rzymie Agata Ibek-Wojtasik, V-ce dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie Kamila Grzybowska Kisiel, Dyrektor Szkoły polskiej w Rzymie Danuta Stryjak, Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszczyński, delegaci poszczególnych Stowarzyszeń i Instytucji należących do ZPwW, a także liczni goście i obserwatorzy. Prezes Urszula Stefańska-Andreini po powitaniu wszystkich gości poprosiła ks. Mariana Burniaka o modlitwę za naszych zmarłych członków, panią Marię Rosę Żurawską i panią Krystynę Jabłońską.Jako pierwsza zabrała głos pani ambasador Anna Maria Anders, która podkreśliła, że ZPwW pełni bardzo ważną rolę podtrzymywaniu pamięci o Polakach, z którymi Włochy są związane historycznie, kulturalnie i społecznie. Swoją działalność kieruje głównie do młodzieży poprzez szkoły polskie i wydarzenia kulturalne. W imieniu Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej pozdrowił uczestników Zjazdu Marek Sorgowicki. Zbigniew Gniatkowski, przedstawiciel Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odczytał list od Sławomira Kowalskiego, Dyrektora Departamentu Polonii i Polaków za Granicą z podziękowaniami dla Związku za dotychczasową działalność i życzeniami wieku nowych pomysłów.

Senator Józef Zając w imieniu Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego odczytał list skierowany do członków Związku, w którym gratuluje on sukcesów w działalności kulturalnej i społecznej stowarzyszenia we wzmacnianiu poczucia więzi z Polską. Głos zabrali również: poseł Joanna Fabisiak, Adrianna Siennicka, konsul Generalny RP w Mediolanie, Konsul RP z Rzymu Agata Ibek-Wojtasik, vice Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie Kamilę Grzybowską Kisiel, Danuta Stryjak, Dyrektor Szkoły polskiej w Rzymie, Wojciech Śleszczyński, Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Po okolicznościowych przemówieniach odczytano listy zaproszonych gości, którzy nie mogli przyjechać do Rzymu osobiście. Odczytano list gratulacyjny do uczestników Zjazdu Związku Polaków we Włoszech od Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adama Pilata, skierowany na ręce Prezes Urszuli Stefańskiej-Andreini.Po przerwie Prezes Związku przedstawiła sprawozdanie z działalności organizacji w kolejnym trudnym roku 2021, zatrzymując się w sposób szczególny nad deficytowym dofinansowaniem w tym roku Biuletynu Polonia-Włoska, który jest uważany za jeden z najlepszych pism polonijnych.

Wspomniała też o corocznej inicjatywie dotyczącej przedsiębiorczości Polaków we Włoszech, w ramach której w tym roku nagrodzona została Orłem Biznesu pani Anna Czerwińska prowadząca kancelarię FTA Advisors, która wspiera polskich i włoskich przedsiębiorców w ekspansji na rynkach obu krajów.

Podczas zamkniętej sesji popołudniowej, delegaci ZPwW wybrali po raz czwarty, jednomyślnie prezesem Związku panią Urszulę Stefańską-Andreini. Wybrany został również nowy Zarząd ZPwW składający się z 13 członków reprezentujących stowarzyszenia członkowskie Związku. Wieczorem nowy zarząd, zaprezentował się podczas wieczornego przyjęcia w siedzibie Ambasady RP przy Kwirynale, które było zakończeniem XXVI Walnego Zjazdu Związku Polaków we Włoszech oraz dodatkową okazją do poznania się, nawiązania nowych kontaktów, a także wymiany wrażeń i doświadczeń.

Następnego dnia, 26 września 2021, z inicjatywy ZPwW, w polskim kościele Św. Stanisława w Rzymie przy Via Botteghe Oscure została odsłonięta tablica poświęcona ś.p. Stanisławowi Augustowi Morawskiemu, nestorowi Polonii Włoskiej i jednemu z założycieli Związku Polaków we Włoszech, który poświęcił całe życie, by Włochy przybliżyć Polakom, a Polskę Włochom.

Odsłaniając tablicę, w swoim przemówieniu Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, odczytała takie słowa: „Dzisiejsza uroczystość pozostawi ślad nie tylko w sercach zebranych tutaj osób, ale i całej Polonii Włoskiej. Co więcej to także chwila, którą będą pamiętać przyszłe pokolenia, młodzi Polacy mieszkający na ziemi włoskiej, którzy za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będą świadczyć o związkach i przyjaźni polsko-włoskiej. Dzisiaj oddajemy bowiem hołd niezwykłej postaci, Nestorowi Polonii Włoskiej, który niestrudzenie, przez całe swoje życie emigracyjne, promował we Włoszech naukę, kulturę i sztukę polską. I zawsze, w każdym momencie, podkreślał wspólną polsko-włoską historię.” Tablica została odsłonięta na dziedzińcu Kościoła polskiego p.w. św. Stanisława Męczennika.

Tekst EUWP: na podstawie tekstu i foto
http://forumpolonii.at/


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.