EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   EUROPA-ŚWIAT
 2022-02-26 OŚWIADCZENIE EUWP w sprawie wojny na Ukrainie

Dyktatorsko sterowana Rosja dokonała od dawna zaplanowanej inwazji na niepodległą Ukrainę. Do agresorów dołączyła dyktatura Białorusi użyczając swego terytorium do prowadzenia działań wojennych przeciw Ukrainie. Przeważające siły rosyjskie sieją zniszczenie, atakując nie tylko obiekty wojskowe i przemysłowe, ale dokonują również zbrodniczych ataków na obiekty cywilne powodując śmierć wielu bezbronnych ofiar.

Państwo i społeczeństwo ukraińskie, z Prezydentem na czele, stanęło do bohaterskiej obrony swojego terytorium i swej niepodległości. Obrońcy spowodowali liczne straty w wojskach najeźdźców, zagnanych na rzekome manewry, często nieświadome i okłamane absurdalną propagandą i zmuszone do prowadzenia brudnej wojny. Ku granicom państw sąsiedzkich ruszyła ogromna fala uchodźców, w tym największa do Polski. Państwo Polskie udziela wszechstronnej pomocy napadniętej Ukrainie oraz wielkiej rzeszy uchodźców. Również polskie społeczeństwo natychmiast zorganizowało akcję humanitarnej pomocy uchodźcom, głównie kobietom i dzieciom. W akcji udział biorą nie tylko państwowe i samorządowe władze ale również organizacje społeczne, kościoły, młodzież i osoby prywatne. Jednocześnie tysiące Ukraińców, mężczyzn, od wielu lat pracujących w Polsce, powróciło na Ukrainę, aby bronić swej napadniętej Ojczyzny.

W zaistniałej sytuacji Sekretariat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych wydał oświadczenie, które przytaczamy poniżej.

OŚWIADCZENIE
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
w sprawie wojny na Ukrainie

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych z całą stanowczością protestuje przeciw bezprawnej i niesprowokowanej inwazji obcych wojsk skierowanej przeciw Ukrainie, która jak każde niepodległe państwo ma prawo do integralności swego terytorium i decydowania o losie swych obywateli.

Wojna jest najgorszym rozwiązaniem międzynarodowych problemów a propagandowe kłamstwa nie zakryją ogromu zniszczeń oraz tysięcy ukraińskich i rosyjskich ofiar. Dlatego wzywamy do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i wycofania obcych wojsk z terytorium Ukrainy.

Wyrażamy pełne poparcie dla narodu ukraińskiego walczącego o niepodległość swego państwa. Będziemy dążyć wszelkimi dostępnymi środkami do niesienia pomocy wszystkim ofiarom tej wojny.

Zapewniając raz jeszcze naszych Rodaków żyjących na Ukrainie o naszej solidarności, dołączamy do akcji pomocy dla nich zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Sekretariat
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
24 lutego 2022 r.

Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.