EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2022-03-17 Nowy Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

W poniedziałek, 14 marca br. w trakcie pierwszego dnia obrad 391. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, bp Piotr Turzyński został wybrany na stanowisko delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Bp Piotr Turzyński zastąpił na tym stanowisku bpa Wiesława Lechowicza, który w połowie stycznia decyzją papieża Franciszka został ordynariuszem polowym Wojska Polskiego.

Prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat skierował do ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego, nowego duchowego opiekuna Polonii, list gratulacyjny w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Bp Turzyński w wielu miejscach miał już okazję spotykać Polonię: w Anglii, we Francji, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie z Family News Service podzielił się pierwszymi odczuciami po wyborze.

Szczególnym szacunkiem darzy Polaków, którzy po wojnie znaleźli się poza granicami Polski, np. na Litwie. Jak zaznacza, „to są Polacy, którzy nie zostawili swojej ziemi, tylko tam żyją od wieków. Jestem pełen szacunku, bo zachowali wiarę, chcą być przy Panu Bogu, bo zachowali polskość, tradycję, kulturę polską, będąc obywatelami innych krajów”.

Nowy delegat KEP w swojej nowej posłudze chce dostrzec również księży, który poświęcają się pracy dla Polonii. „To jest wielkie dzieło. Czasem zostawiają swoich bliskich, kolegów w diecezji i idą, bo taka jest też potrzeba. Idą i robią wielkie rzeczy. Oprócz ducha chrześcijańskiego chcę podkreślić, że bardzo piękny i ważny jest też duch patriotyczny” – zaznaczył bp Turzyński.

Jakie są priorytety nowego delegata KEP dla duszpasterstwa polonijnego? „Wydaje mi się, że ważne jest, żeby Polacy poczuli pewną misję, zachowując swoją wiarę, chroniąc serce i umysł, trzymając je przy Panu Bogu. Jesteśmy potrzebni jako sól ziemi, światło świata; jako ci, którzy świadectwem swojego życia będą mówić, że ludzkie życie ma sens, jest cenne, wartościowe. W takim świecie zlaicyzowanym, gdy niektórzy ludzie żyją jakby Boga nie było, chrześcijanie, Polacy mają misję – przez wierność Panu Bogu, przez miłość bliźniego. To jest takie świadectwo, które może i powinno przyciągać” – podkreślił bp Piotr Turzyński.

Co nowy delegat KEP chciałby powiedzieć Polonii świata, odtąd swoim nowym „diecezjanom”, których jest ok. 20 mln: „Bardzo proszę, żebyście się za mnie modlili i żebyście byli wierni temu dziedzictwu, które ma na imię Kościół, chrześcijaństwo, i które ma na imię Polska” – poprosił bp Turzyński.

Bp PIOTR TURZYŃSKI

Bp Piotr Turzyński urodził się w 1964 r. w Radomiu, gdzie ukończył szkołę średnią i w 1982 złożył egzamin dojrzałości. W latach 1982–1988 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Magisterium z teologii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Święcenia prezbiteratu otrzymał w 1988 r. w konkatedrze radomskiej. Od 1989 do 1992 kontynuował studia w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie, kończąc je z licencjatem z teologii i nauk patrystycznych. Dalsze studia odbył w latach 1992–1995 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1996 otrzymał doktorat z nauk teologicznych. Habilitację uzyskał w 2014 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 1995–2006 pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, a w 2006 objął urząd wicerektora seminarium. Podjął w nim wykłady z patrologii, wstępu do teologii i teologii duchowości. W 2000 został adiunktem na Wydziale Teologicznym w Radomiu przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2006–2012 był zastępcą dyrektora instytutu, zajmując się w szczególności sprawami studiów niestacjonarnych i Centrum Myśli Benedykta XVI. W 2013 został mianowany adiunktem na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii przy katedrze patrologii greckiej i łacińskiej.

W latach 1988–1989 pracował jako wikariusz w parafii Matki Odkupiciela w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1999 został mianowany dyrektorem diecezjalnej rady ds. stałej formacji kapłanów, a w 2006 dyrektorem diecezjalnej rady ds. życia konsekrowanego. W 2008 podczas II synodu diecezjalnego objął funkcję przewodniczącego synodalnej komisji ds. kultury, mediów i nowej ewangelizacji.

17 stycznia 2015 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji radomskiej ze stolicą tytularną Usula. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 w katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” (Kościół Matka – Matka Kościoła). W kurii diecezjalnej objął urząd wikariusza generalnego. W ramach Konferencji Episkopatu Polski w 2018 wszedł w skład Rady Stałej, w 2020 Komisji Nauki Wiary, a w 2021 Rady ds. Społecznych. W 2015 został delegatem ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, a w 2022 delegatem ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.