EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Ukraina
 2021-04-27 Odeszła od nas Emilia Chmielowa

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy wszystkich, że dzisiaj, 27 kwietnia, w godzinach porannych odeszła od nas Emilia Chmielowa, zasłużona działaczka mniejszości polskiej na Ukrainie, liderka ruchu na rzecz krzewienia polskości w tym kraju, współzałożycielka i od 1993 roku Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Tę wiadomość przyjęliśmy wszyscy z głębokim żalem. Spotykaliśmy Emilię wielokrotnie na naszych zebraniach, uroczystościach i konferencjach. Od 1996 roku była członkiem Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, pełniła również funkcję Sekretarza EUWP.

W tej bolesnej chwili, w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Sekretariatu
składam szczere wyrazy współczucia
na ręce, syna Aleksandra, najbliższej rodziny oraz Zarządu Federacji.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP


Emilia Chmielowa

urodziła się w 1948 roku we Lwowie, gdzie mieszkała przez całe życie. Ukończyła studia trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Lwowie. Była też zawodniczką w pływaniu, występującą w reprezentacji ZSRR i Ukrainy.

Była współzałożycielką w 1993 roku Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i jej prezesem do chwili obecnej. Od początku zaangażowana w wiele inicjatyw na rzecz odrodzenia i konsolidacji ruchu polonijnego, integracji szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i tradycji, animacji życia społecznego oraz tworzenia i utrzymywania stałych więzi z Polską. Była rzeczniczką dialogu polsko-ukraińskiego oraz inicjatorką Polsko-Krymsko-Tatarsko-Żydowsko-Ukraińskiego Międzyreligijnego Seminarium Młodzieży „Arka”.

Od 1996 roku była członkiem Rady Prezesów, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, sprawowała też funkcję sekretarza EUWP. Była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. V, VI, VII i IX kadencji oraz członkiem Rady Przedstawicieli Ogólnoukraińskich Organizacji Pozarządowych Mniejszości Narodowych przy Państwowym Komitecie Narodowości i Religii Ukrainy. Pełniła też funkcję wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata.

Emilia Chmielowa została uhonorowana wieloma polskimi i ukraińskimi odznaczeniami, w tym: odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1996), medalem „Pro Memoria”, odznaczeniem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – „Fundamenty Polskości”, Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków (2015), Odznaką Honorową „Bene Merito” (2013), Krzyżem Kawalerskim (2004) i Krzyżem Oficerskim (2011) Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016).


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.