EUROPEJSKA UNIA
WSPÓLNOT POLONIJNYCH

   Polska
 2021-04-11 Olimpiada wiedzy o Polsce i Polonii dla młodzieży

28 marca, odbył się w systemie online finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowanej corocznie dla młodzieży licealnej przez, Katedrę Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Olimpiada organizowana jest corocznie od 62 lat. Bierze w niej udział ponad 20 000 uczniów (młodzież licealna) z całej Polski. Olimpiada jest trójstopniowa (zawody szkolne, okręgowe oraz centralne). O tytuł laureata lub finalisty konkuruje ponad 100 uczniów. Nagradzanych jest 50-60 osób (laureaci i finaliści) z czego 30-32 laureatów spotyka szczególne wyróżnienie. Za trud włożony w przygotowanie się do Olimpiady otrzymują indeksy na Uczelnie Wyższe oraz nagrody finansowe i rzeczowe pozyskane od sponsorów. W tym roku zawody centralne odbywały się 27 marca, a finał w niedzielę 28 marca br.

W tym roku, na ręce prezydenta Tadeusza Pilata, zaproszenie do współpracy dla EUWP wystosował w imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Obecna 62-a edycja Olimpiady jest przedsięwzięciem kulturalno-edukacyjnym organizowanym pod Patronatem Honorowym Prezydenta Andrzeja Dudy, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i poświęcona jest obok klasycznej wiedzy o społeczeństwie, tematowi zmiennemu: „Polonia i emigracja polska w XX wieku”. Sekretariat EUWP biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia popularyzującego wśród ogromnej rzeszy młodzieży wiedzy o Polonii i Polakach za granicą, podjął decyzję o ufundowaniu ze składek członkowskich nagrody dla zwycięzcy olimpiady.


Finalne zawody rozpoczęły się 28 marca o godz. 9:00 Pierwszym Quizem z udziałem 9 najlepszych uczestników Olimpiady, którzy odpowiadali na pytania z wiedzy o Polsce i o świecie współczesny oraz z wiedzy o Polonii i emigracji polskiej. Do udział w Jury Quizu zaproszony został prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat. W sześcioosobowym jury pod przewodnictwem dr hab. Daniela Przasteka, Dziekana Wydziału Nauk politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zasiadali profesorowie, z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Największą ilość punktów w I Quizie otrzymał Paweł Pająk z Liceum w Siedlcach.

O godzinie 10:30 odbył się panel dyskusyjny z udziałem wszystkich finalistów Olimpiady poświęcony Polonii I Polakom za granicą z udziałem zaproszonych przez organizatorów gości: Dariusza Piotra Bonisławskiego - Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusza Adama Pilata - Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Małgorzaty Kwiatkowskiej - Prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Dyskusja prowadzona była przez Prof. Konstantego Adama Wojtaszczyka wokół następujących problemów:

  • Charakterystyka ilościowa i jakościowa Polonii i Polaków za granicą.
  • Główne problemy Polonii i Polaków za granicą.
  • Oczekiwania Polonii i Polaków wobec Państwa i społeczeństwa polskiego.
  • Osiągnięcia Polonii i Polaków w krajach zamieszkania

O godzinie 11:30 odbył się II Quiz oratoryjny o nagrodę Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady na temat „Polonia i emigracja polska w XX wieku”. W pięcioosobowym Jury II Quizu oprócz naukowców, specjalistów w dziedzinie retoryki zasiadali też eksperci związani z tematem konkursu: Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota polska” oraz Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Do konkursu zostało wylosowanych 3 uczestników spośród osób, które wyraziły zamiar udziału w konkursie. Wylosowano w tym roku same kobiety: Zuzannę Karcz, Julię Oleszyńską i Mirelle Derewecką. Każda z uczestniczek miała 5 minut na wypowiedź, w której Jury Quizu oceniało zarówno meritum, jak i formę przekazu w skali od 0 do 5 punktów. Zwyciężczynią konkursu oratoryjnego i zdobywczynią Nagrody Przewodniczącego Olimpiady została Julia Oleszyńska uzyskując 20, na możliwych 25 punktów.

Bezpośrednio po tym, o godzinie 12:00 odbyło się zakończenie 62 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, połączone z odczytaniem nazwisk zwycięzców, zdobywców pieniężnych i rzeczowych nagród ufundowanych przez ministerstwa, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne. Zwycięzcą 62 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a tym samym laureatem I Nagrody i Medalu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych został jeden z najmłodszych uczestników, uczeń pierwszej klasy Liceum w Siedlcach Paweł Pająk z miejscowości Piaseczno w Gminie Jedlińsk. Podobnie jak pozostali finaliści, zdobywca I miejsca otrzymał również cały portfel nagród pieniężnych i rzeczowych.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych od wielu lat współpracuje z ważnymi ośrodkami naukowymi w Polsce: Uniwersytetem Szczecińskim (6 konferencji), Polską Akademią Umiejętności w Krakowie (4 konferencje) i obecnie z Uniwersytetem Warszawskim. To właśnie z Katedrą Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie zorganizowaliśmy dotychczas dwie konferencje: „Brexit i inne zagrożenia dla Polonii Europejskiej” (2016) oraz „Sytuacja mniejszości i organizacji Polskich w państwach sąsiedzkich” (2019), a tegoroczna owocna współpraca przy Olimpiadzie dla młodzieży w Polsce jest kolejny krokiem dla poszerzenia wiedzy o Polonii i Polakach za granicą w polskim społeczeństwie.


Informacja: Europejska Unia Wspólnot PolonijnychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄ

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Kopiowanie i nieautoryzowane użycie kodu źródłowego lub fragmentów autorskiego oprogramowania - zabronione.